Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περιμένει η ΕΕ για τις περιουσίες των Ελλήνων της Πόλης

Η ερώτηση αφορούσε στον τελευταίο νόμο περί τίτλων ιδιοκτησίας της Τουρκίας τον 5444/2006 και κυρίως στο αν προστατεύεται επαρκώς το δικαίωμα στην κληρονομιά. Συγκεκριμένα το ερώτημα που ετίθετο ήταν αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η επίκληση της αρχής της αμοιβαιότητας και η πρακτική της εκκαθάρισης για τους μη τούρκους υπηκόους που κληρονομούν ακίνητα στην Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με τις συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η άποψη της Επιτροπής επί του θέματος, όπως εκφράστηκε από την απάντηση του Όλι Ρεν είναι:

«Η τήρηση του άρθρου 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από μία υποψήφια χώρα αποτελεί σημαντικό θέμα στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι, πρώτον, δεν υπάρχει, απ’ ό,τι γνωρίζουμε, νομολογία για το άρθρο 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με το θέμα περιορισμού των δικαιωμάτων κληρονομιάς και, δεύτερον, σήμερα εκκρεμεί μία υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα αυτό, η Επιτροπή, εν αναμονή του αποτελέσματος της προαναφερθείσας υπόθεσης δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάσει τα εν λόγω θέματα».

Παρόμοια απάντηση είχε δώσει ο κ. Ρεν και στον Δημ. Γκελντή, συνήγορο των αδελφών Φωκά, ο οποίος του είχε απευθύνει παρεμφερές ερώτημα.

Από τις απαντήσεις του κοινοτικού επιτρόπου προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται ότι η εφαρμογή του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία υποψήφια προς ένταξη χώρα. Ο κ. Ρεν, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι δεν υπάρχει νομολογία σχετική για το θέμα του περιορισμού των κληρονομικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει νομολογία σ’ αυτό το θέμα τότε θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα η Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διεύρυνση. Η πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή δημιουργεί νομολογία μόνο για το δικαίωμα περιουσίας- άρθρο 14 της σύμβασης όπου έντεχνα ο κ. Ρεν αποφεύγει να αναφερθεί. Να σημειώσουμε ότι στην υπόθεση Φωκά έχουμε παραβίαση 1) του κληρονομικού δικαιώματος και 2) του δικαιώματος της περιουσίας. Για την παραβίαση του δικαιώματος περιουσίας έχει ήδη αποφανθεί το ΕΔΑΔ (Μεγάλη του Γένους Σχολή) όμως για παραβιάσεις κληρονομικού δικαιώματος δεν υπάρχει ακόμη νομολογία. Επομένως η επιστολή του κ. Ρεν αποφεύγει να πάρει σαφή θέση για τα συγκεκριμένα αιτήματα που του έχουν τεθεί μεταθέτοντας πολιτικές λύσεις σε δικαστικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Αυτό σημαίνει ότι αν το υπουργείο Εξωτερικών προτάξει τις ελληνικές θέσεις επίμονα και αξιοποιήσει την υπόθεση των αδελφών Φωκά, σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδοκιμάσει την προστασία της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα, θα ανοίξει ο δρόμος για μια γενικότερη τοποθέτηση της ΕΕ υπέρ των ελληνικών θέσεων.


Σχολιάστε εδώ