Λούφα η σύμβαση!

Είναι οι… παράλληλες απώλειες που πληρώνει ο κακόμοιρος ο λαουτζίκος.

Είναι οι εργοδοτικές εισφορές ύψους 19.790 ευρώ που πληρώνει η ΕΡΤ! Είναι το αρχειακό υλικό που διαθέτει στην παραγωγό εταιρεία.

Είναι ο εξοπλισμός που δανείζει, είναι τα αντικείμενα του Αρχείου-Μουσείου που δανείζει, είναι η διάθεση χώρου στις εγκαταστάσεις της Κατεχάκη και Μεσογείων, για τα γυρίσματα της σειράς, όπου έχουν γίνει κατασκευαστικές παρεμβάσεις ακόμα και στους διαδρόμους της ΕΤ-1.

Και παρά τις δωρεές αυτές, για 30 σαρανταπεντάλεπτα επεισόδια η παραγωγός εταιρεία θα εισπράξει 4.288.177 ευρώ, δηλαδή 1.461.119.312 δρχ.!

Θα θέλαμε πάντως να ρωτήσουμε τους κυρίους Μπράμο, Ξανθόπουλο, Λυκούδη και Σπυρόπουλο αν έχουν καμία εμπλοκή ή ανάμειξη στην απόφαση αυτή.

Και για να μην πει πάλι ο κ. Παναγόπουλος ότι παραπλανούμε τους αναγνώστες, ιδού τι γράφει το υπ’ αριθμ. 2453/20-4-2006 έγγραφο της γενικής γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την ανάθεση παραγωγής τριάντα σαρανταπεντάλεπτων επεισοδίων στην εταιρεία CL PRODUCTIONS με τίτλο «ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ». Το κόστος εκάστου επεισοδίου ανέρχεται στο ποσό των 100.327,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το ποσό των 1.550,00 ευρώ για ξενοδοχεία, ποσό που συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω κόστος κάθε επεισοδίου, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση παραστατικών. Το ποσό των 19.790,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για εργοδοτικές εισφορές δεν συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω κόστος κάθε επεισοδίου, θα καταβληθεί σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις και το βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, θεωρημένο από το ΙΚΑ. Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστων προβολών της σειράς, από όλα τα μέσα της, καθώς και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύσεώς της, πλην της εκδόσεώς της σε DVD, το οποίο παραμένει στην παραγωγό εταιρεία. Η έκδοση σε DVD δεν επιτρέπεται νωρίτερα από έξι μήνες μετά την προβολή και του τελευταίου επεισοδίου της σειράς από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ θα διαθέτει αρχειακό υλικό, διάρκειας έως έξι λεπτών ανά επεισόδιο, ενώ επίσης θα δανείσει την παραγωγό εταιρεία με εξοπλισμό και αντικείμενα του Αρχείου-Μουσείου της ΕΡΤ. Επίσης θα διευκολύνει τα γυρίσματα της σειράς διά της διαθέσεως φυσικών χώρων στις εγκαταστάσεις της Κατεχάκη και Μεσογείων (πρώην ΥΕΝΕΔ). Η συνολική δαπάνη για την παραγωγή των τριάντα επεισοδίων της σειράς ανέρχεται στο ποσό των 4.288.1770,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2006-2007 της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης (Κ.Α. 1690)».


Σχολιάστε εδώ