Χρονογράφημα

Άγομεν εις τό άθλημα
τό τής Λερναίας Ύδρας
τούτο επιτάσσει πάραυτα
ο χρόνος τής κλεψύδρας.

Φρυκτόν κι ακατανίκητον
τό τέρας μάς σπαράσσει
σκληρόν καί ανεχόρταγον
στής μάσας τό γιορτάσι.

Περίεργον φαινόμενον
μέ κεφαλάς εννέα
όμοιον μέ γιδοβοσκόν
κάπου στά Πυρηναία.

Λαμβάνει τήν διαταγήν
ο Ηρακλής νά κόψει

καί τάς εννέα κεφαλάς
αν θέλει νά προκόψει.

Παίρνει καί τόν Ιόλαον
πού φίλον τόν δηλώνει,
νά κόπτει αυτός τάς κεφαλάς
κι ο άλλος νά πυρώνει.

Καί όντως τό διάβημα
είχεν επιτυχία
όπως η πολυπόθητος
καί πρόσφατος μοιχεία.

Εκείνη πού συντάραξεν
τό Κράτος τών ευνούχων
τών εσαεί αρπακτικών
καί τών προνομιούχων.

Όπως οι βάλτοι άδειασαν
καί ήλθεν η υγεία
τό περιβάλλον σώθηκε
λες κι έγινε μαγεία.
Ω!!! πόσον τήν αναπολώ
τήν εποχήν εκείνην
πού είχε γενναιότητα
κι ουχί παραφροσύνην.

Εξέλειπεν καί χάθηκε
στό πέρασμα τού χρόνου
κι οι Έλληνες κατέστημεν
υβρίδια ημιόνου.

Ποίος θά κόψει σήμερον
τής Ύδρας τό κεφάλι
πού απ’ εδώ πάει ο εις
κι ο άλλος απ’ τήν άλλη;

Ποίος θά είναι ο Ηρακλής
όστις θά κατορθώσει
τό σώμα του καί τήν καρδιά
στούς φαύλους νά ορθώσει;

Ποίος καί ο Ιόλαος
όστις θά πυρακτώνει
τόν κάθε έναν κερατά
καί θά αποτεφρώνει;

Βάλτοι τής Λέρνης γίναμε
κι όλα μάς αρρωσταίνουν
καί τυχεροί καθίστανται
όσοι από μάς πεθαίνουν.

Άπαντες, δέ, γνωρίζοντες
τής Ύδρας τά σουσούμια
πού κόπτεις μίαν κεφαλήν
κι αυτή σάν τά κουστούμια,

…φοράει άλλας πολλαπλάς
καί τό γλυκογιορτάζει,
τό θάρρος μας λιγοθυμά
κι ως βάτραχος κοάζει.

Ανέμελοι, ανεύθυνοι
οδεύομεν παρίες
όπως εκείνες οι γνωστές
καί λυγερές «κυρίες»,
…πού εις Συγγρού συχνάζουσι
-τό Μέγα αδελφάτον-
νίπτοντες χείρας, κεφαλάς
καί ασφαλώς τόν πάτον.

Τό Κράτος τό Λερναιϊκόν
πέρα για κείνο βρέχει,
καί ουδαμώς σκοτίζεται
γιά κείνον πού δέν έχει.

Ηγόρασεν τούς Ηρακλείς
καί θυρεόν τούς κάνει.
(Άντε φορέστε άπαντες
κυλόττα καί φουστάνι.)
…………………………………………………..

…………………………………………………..
Κάπου διάβασα: Στην επαρχία
τού δύο χιλιάδες καί τών Ελλήνων,
μάς σώζει μόνο η αναρχία
τών άσπρων κρίνων.


Σχολιάστε εδώ