Άδεια στο «Χρηματιστήριο» για τη δημοσίευση ισολογισμών

Στην εκχώρηση άδειας δημοσίευσης ισολογισμών και στην εφημερίδα «Χρηματιστήριο» προχώρησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, βασιζόμενος στη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Επικρατείας.

Στην απόφαση, με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2007, ο γενικός γραμματέας Γιάννης Μπενόπουλος κρίνει ότι «η ημερήσια οικονομική εφημερίδα ”Χρηματιστήριο” πληροί, σύμφωνα με το υπʼ αριθμό πρωτ. 3255/2-2007 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας, Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, τις νομικές προϋποθέσεις για τη δημοσίευση, κατά το β΄ εξάμηνο του έτους 2006, των προσκλήσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών και των ισολογισμών των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης».

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ενώ στην εφημερίδα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των εργαζομένων, σημειώνονται σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, με τους δημοσιογράφους να αναγκάζονται «να παραδίδουν αμισθί την ύλη για το φύλλο της Δευτέρας» -κάτι που αρνείται ο εκδότης πως συνέβη- ενώ «από τον Μάιο του 2003 σταμάτησαν να καταβάλλονται οι αμοιβές για την εργασία της Κυριακής που αφορούσαν στο φύλλο της Δευτέρας».

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της ένωσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας «Χρηματιστήριο» Πέτρο Τριανταφύλλη χωρίς όμως «κανένα αποτέλεσμα». Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ιδιοκτήτης «ισχυρίστηκε ότι δεν υποχρέωσε κανέναν δημοσιογράφο να δουλεύει για το φύλλο της Δευτέρας και ότι οικειοθελώς παρέχουν δωρεάν κείμενα. Ακόμη «υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει γνώση του πορίσματος από την Επιθεώρηση Εργασίας», το οποίο του προσκόμισαν οι εργαζόμενοι. «Απαίτησε να γίνει ένα νέο κείμενο στο οποίο θα καταγράφουμε αναλυτικά τις οικονομικές απαιτήσεις του ο καθένας και στο οποίο θα διαψεύδουμε οι ίδιοι τις καταγγελίες μας για την τήρηση των ΣΣΕ και ειδικότερα για το θέμα των συνθηκών υγιεινής στον χώρο εργασίας, το οποίο θεωρεί δυσφημιστικό», ενώ «υποστήριξε ότι έχει κάνει συμφωνίες με κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστά και δεν χρωστάει». Θα αντιδράσει η ΕΣΗΕΑ άραγε;


Σχολιάστε εδώ