Τα 15 δισεκατομμύρια… ερωτήματα για τη Marfin

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είχε επιτρέψει ως τώρα στη MFG να ανακοινώνει μέσω του Ημερήσιου Δελτίου του ΧΑ ό,τι ήθελε για τα μελλοντικά της σχέδια, ζήτησε την περασμένη εβδομάδα κάποιες εξηγήσεις, προτρέποντας τη διοίκηση της εταιρείας να σχολιάσει το δημοσίευμα στο «ΠΑΡΟΝ» της προηγούμενης Κυριακής. Αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου (για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε σχέση με τον Όμιλο Marfin) «πειράματος» ήταν η ακόλουθη ανακοίνωση-σχόλιο του δημοσιεύματος, την οποία παραθέτουμε αυτούσια:

«Σε απάντηση τής από 5/2/2007 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχολιάζουμε δημοσίευμα της εφημερίδας ”ΤΟ ΠΑΡΟΝ” της 4ης Φεβρουαρίου 2006 ως ακολούθως:

1. Η σύγκριση του συνολικού τιμήματος πώλησης της συμμετοχής της Εταιρίας μας στη MARFIN BANK προς τη MARFIN POPULAR BANK με τα κέρδη και την καθαρή θέση / λογιστική αξία της MARFIN BANK σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2005 είναι παραπλανητική. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα, προκαταρκτικά οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2006 το εν λόγω τίμημα αντιστοιχεί σε 2,1 φορές την καθαρή θέση και 12,7 φορές τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της MARFIN BANK και της θυγατρικής της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ σε δωδεκάμηνη βάση.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5 δισ. ευρώ αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του της 10ης Ιανουαρίου 2006 με την παρουσία και σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των μεγαλυτέρων μετόχων του Ομίλου που συμμετέχουν σε αυτό. Η εν λόγω αύξηση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα τεθεί στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006. Ουδέποτε παρουσιάσθηκε η αύξηση σαν “κλεισμένη δουλειά”, αλλά έχουμε πει κατ’ επανάληψη ότι η υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα κρίνει, χωρίς νομικές δεσμεύσεις, και την αξιοπιστία του.

3. Ανακριβής είναι, τέλος, η αναφορά σε “κοινοπραξία τραπεζών η οποία θα αφορά την αύξηση κεφαλαίου” της Εταιρίας. Η απάντηση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας σε ερώτηση για το κατά πόσον ο προβλεπόμενος δανεισμός της Εταιρίας κατά 10 δισ. ευρώ θα γινόταν από τη MARFIN POPULAR BANK ήταν ότι η MARFIN INVESTMENT GROUP θα αναζητήσει αυτά τα κεφάλαια από κοινοπραξία τραπεζών του εξωτερικού».

Τι δεν απαντά η Marfin

Από τις 284 λέξεις της ανακοίνωσης, δημιουργούνται περισσότερα ερωτηματικά από όσα απαντά:

1. Αν υποθέσουμε ότι δεχόμαστε ως απολύτως αξιόπιστη τη διοίκηση της εταιρείας, αυτή σκοπεύει να συγκεντρώσει 5 δισ. ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αμέσως μετά άλλα 10 δισ. ευρώ μέσω δανείου από τράπεζες του εξωτερικού. Ποιο ακριβώς όμως είναι το φιλόδοξο επιχειρησιακό σχέδιο που θα χρηματοδοτηθεί με τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου της ιστορίας και το μεγαλύτερο δάνειο της ιστορίας, που σωρευτικά φθάνουν σε ποσό 15 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 8% του ΑΕΠ; Επ’ αυτού, το μόνο που γνωρίζει το επενδυτικό κοινό (τα υπόλοιπα αφήνονται στη φαντασία του και στη φημολογία) είναι ότι ο κ. Βγενόπουλος μαζεύει έναν «ωκεανό» κεφαλαίων, με σκοπό την «επικέντρωση της δραστηριότητας της MFG σε εξαγορές εταιριών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις (buy-out and equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Αυτές οι 27 λέξεις, από ανακοίνωση της 11ης Ιανουαρίου προς το ΧΑ, είναι η μόνη επίσημη εξήγηση που έχει δώσει η MFG για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει 15 δισ. ευρώ. Αν αυτό είναι πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κοινοί θνητοί της Σοφοκλέους δεν έχουν λόγους να ζητούν κάτι περισσότερο. Ούτε βέβαια και να ζητούν μια απλή και κατανοητή εξήγηση μιας προφανούς αντίφασης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ομίλου Marfin: γιατί, άραγε, αν είναι διαθέσιμος αυτός ο πακτωλός δισεκατομμυρίων και αν ειλικρινά ο κ. Βγενόπουλος πασχίζει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως ισχυρίζεται, δεν τοποθετούνται τα κεφάλαια αυτά στην τράπεζα Marfin Popular Bank, που προσπαθεί χωρίς επιτυχία προς το παρόν να εξαγοράσει δύο μεγάλες τράπεζες με ανταλλαγή χαρτιών; Γιατί τα κεφάλαια να τοποθετηθούν στην επενδυτική MFG, όταν είναι προφανές ότι «διψάει» η τράπεζα του ομίλου για κεφάλαια, έχοντας μάλιστα «φορτωθεί» και με goodwill («άυλα περιουσιακά στοιχεία») της τάξεως των 1,35 δισ. ευρώ από τις πρόσφατες εξαγορές;

2. Εύλογα κάθε καλόπιστος παρατηρητής που γνωρίζει ότι τα δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι… φασόλια διερωτάται πώς θα συγκεντρώσει η MFG 5 δισ. ευρώ από τους μετόχους της (υπενθυμίζουμε ότι σήμερα μέτοχος της εταιρείας κατά 95,3% είναι η Marfin Popular Bank). Από την αναφορά της επιστολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περί έγκριση της αύξησης κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο «παρουσία και με σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των μεγαλύτερων μετόχων του Ομίλου», συμπεραίνει κανείς ότι τα κεφάλαια θα αντληθούν κατά κύριο λόγο από την Dubai Financial, ενώ για την επιτυχία της αύξησης η μόνη εγγύηση που παρέχεται είναι ότι με αυτήν έχει συνδεθεί και η αξιοπιστία της διοίκησης. Αν έχει πράγματι αυτή την πρόθεση η Dubai Financial, γιατί δεν το ξεκαθαρίζει με μια απλή και σαφή ανακοίνωσή της, ώστε να γνωρίζει και το επενδυτικό κοινό ποια είναι ακριβώς τα σχέδια των Αράβων; Γιατί πρέπει το ποσό της αύξησης κεφαλαίου να προαναγγελθεί από τις αρχές Ιανουαρίου, ενώ οι σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων θα ληφθούν πολύ αργότερα; Και γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει να προαναγγέλλεται με μια λακωνική ανακοίνωση η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου της ιστορίας, που αν γίνει θα γίνει πολύ αργότερα και ουδείς εγγυάται ότι θα καλυφθεί; Δεν τροφοδοτούν όλα αυτά έναν παροξυσμό προσδοκιών, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εκπληρωθούν, αφού ακόμη και το δσ της MFG λέει ότι δεν αναλαμβάνει «νομικές δεσμεύσεις»; Κι αν από αυτό το παιχνίδι προσδοκιών βγουν χαμένοι κάποιοι μικροεπενδυτές, θα είναι αρκετό στα μέλη του δσ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τον πρόσφατο νόμο που τους απαλλάσσει από αστική ευθύνη, αν αποδειχθεί ότι άσκησαν πλημμελώς τα εποπτικά καθήκοντά τους;

3. Σαν να μην έφθανε το παιχνίδι προσδοκιών με την αύξηση κεφαλαίου, η MFG εισάγει στη δυσεπίλυτη εξίσωση και την παράμετρο του τεράστιου δανείου των 10 δισ. ευρώ (για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός του, αρκεί να αναφερθεί ότι την περασμένη εβδομάδα άντλησαν από τις τράπεζες τα ΕΛΠΕ περίπου το ένα δέκατο αυτού του ποσού και το δάνειο αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα της επιχειρηματικής μας ιστορίας). Και σε αυτή την περίπτωση, ο καλόπιστος παρατηρητής δεν μπορεί παρά να διερωτηθεί γιατί προαναγγέλλεται το ποσό ενός δανείου που δεν είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρωθεί, ενώ ελάχιστοι γνωρίζουν πώς θα αξιοποιηθεί και γιατί είναι αναγκαίο να ληφθεί. Γιατί ο κ. Βγενόπουλος φθάνει να μιλάει για ποσά, όταν δεν έχει δημοσιοποιήσει ούτε μια επωνυμία ξένης τράπεζας από αυτές που λέει ότι θα καλύψουν το δάνειο; Και γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται σήμερα, για ένα εταιρικό γεγονός που θα λάβει χώρα ΜΕΤΑ την προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μερικούς μήνες αργότερα; Σε τι ωφελείται η χρηματιστηριακή αγορά από προαναγγελίες αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, που όμως αρκούν για να εκτινάξουν στο limit-up τις προσδοκίες; Και γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν παρεμβαίνει για να επιβάλει προσεκτικότερες ανακοινώσεις ή έστω πληρέστερη εξήγηση των εντυπωσιακών ανακοινώσεων μελλοντολογικού χαρακτήρα;

4. Για τη Marfin Bank ΑΤΕ και τη σχεδιαζόμενη πώλησή της έναντι ποσού 600 εκατ. ευρώ, η οποία προαναγγέλθηκε σχεδόν δύο μήνες πριν ολοκληρωθεί (γιατί, άραγε, τόση βιασύνη;), η MFG ισχυρίζεται ότι είναι παραπλανητική η σύγκριση με βάση τα στοιχεία του 2005, που είναι και τα τελευταία δημοσιευμένα και ελεγμένα από ορκωτούς, άρα και τα μόνα διαθέσιμα για να αξιολογηθεί το εμφανιζόμενο τίμημα. Και μας «πληροφορεί» ότι με βάση κάποια «προκαταρκτικά οικονομικά στοιχεία», που προφανώς είναι διαθέσιμα μόνο σε στελέχη του ομίλου, οι σχέσεις P/E και P/BV είναι πολύ χαμηλότερες από όσο υπολογίσαμε με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού 2005. Από τις σχέσεις που δίνει (γιατί απόλυτα ποσά δεν μπαίνει στον κόπο να περιλάβει στην ανακοίνωση) καταλαβαίνουμε ότι τα κέρδη της Marfin Bank εκτινάχθηκαν το 2006 από τα 8,5 στα 47,2 εκατ. ευρώ (5,5 φορές μεγαλύτερα) και η καθαρή θέση έφθασε από τα 58,1 εκατ. ευρώ αισίως στα 285,7 (αυξήθηκε σχεδόν πέντε φορές). Το περίεργο είναι ότι, βάσει των pro forma οικονομικών στοιχείων της MFG που δημοσίευσε ο όμιλος αυτή την εβδομάδα, οι χορηγήσεις την Marfin Bank φαίνεται ότι διπλασιάσθηκαν. Να υποθέσουμε ότι η πολλαπλάσια αύξηση των κερδών οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη; Κάθε υπόθεση θα ήταν αβάσιμη, γιατί με ευθύνη της διοίκησης της MFG αυτή η συζήτηση γίνεται πολύ πριν δημοσιευθεί ο ισολογισμός της Marfin Bank και πολύ πριν μάθουμε ποιος οίκος θα διενεργήσει την αποτίμησή της. Η ευθύνη, λοιπόν, για κάθε «παραπλανητική» σύγκριση δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν καλόπιστο παρατηρητή που προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα βάσει δημοσιευμένων στοιχείων, αλλά στις εταιρείες που προαναγγέλλουν τιμήματα εξαγορών βάσει στοιχείων και αποτιμήσεων που μόνο οι ίδιες γνωρίζουν. Γιατί, άραγε, επιτρέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δημιουργείται αυτή η σύγχυση, όταν είναι έτοιμη να ζητήσει εξηγήσεις από εισηγμένες ακόμη και για τις «άγριες» φήμες που καταγράφονται από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο;

Σημείωση: Στο δημοσίευμα της περασμένης εβδομάδας έγινε εκ παραδρομής σύγχυση στοιχείων που αφορούσαν την αξία συναλλαγών με τα στοιχεία του όγκου συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, στις έξι συνεδριάσεις μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου, δηλαδή, αφού είχε κοινοποιηθεί η ανακοίνωση για την αύξηση κεφαλαίου, άλλαξαν χέρια μετοχές της MFG αξίας 30,5 εκατ. ευρώ, συναλλακτική δραστηριότητα ιδιαίτερα έντονη για μια μετοχή με πολύ μικρή διασπορά. Μάλιστα, αυτές ήταν και οι καλύτερες έξι συνεδριάσεις για τη μετοχή μετά τις 5 Ιανουαρίου, όταν άλλαξε η μετοχική σύνθεση και συγκεντρώθηκε το 95,3% από τη μητρική πλέον MPB. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στις 11 Ιανουαρίου η μετοχή της MFG έκανε και το ιστορικό υψηλό της, στα 55 ευρώ και έκτοτε βρίσκεται σε υποχώρηση…


Σχολιάστε εδώ