Χρονογράφημα

Σήμερον μέ τήν ακοήν
λίγο θ’ ασχοληθώμεν
κι ύστερον είς τό άβατον
σιγής θά κοιμηθώμεν.

Τό τί ακούν τά ώτα μας
επί δεκαετίες
αίτιο είν’ κωφότητος
κι ουχί άλλες αιτίες.

Υπάρχει και ή λοίμωξις
κι άλλαι τινές φλογώσεις,
πάντως αι πλέον ισχυραί
είναι κάποιες κακώσεις.

…όπως τά κλαπατσίμπανα
καί οι διαδηλώσεις.
Εκεί ακούς παθητικώς
τών πόλεων αλώσεις,

…τζάμια νά διασπάζονται
γκαζάκια νά φλογίζουν,
κραυγάς μοτοσικλετιστών,
ρουκέται ν’ αρμενίζουν.

Τά τύμπανα τών ώτων μας
ψάχνουν τό περιβάλλον
ψάχνουσι τούς υπαίτιους
εις χώραν κανιβάλων.

Αίτιος καί αναίτιος
ταυτίζονται τό μάλλον
καί έτσι μπερδευόμαστε
ο ένας μέ τόν άλλον.

Τό ποίος είναι ο ασκεπής
καί ποιός ο μασκοφόρος
απάντηση δέν δίδεται,
— ουδείς μαντατοφόρος.

Βρωμά η χαβούζα τών οδών
κι αυτή τών σοκακίων
μίαν παράξενον οσμήν
πού λές καί κλάνει κύων.

Πάντες ψυχανεμίζονται
τήν ύποπτον λαθούρα,
όμως μές στήν κωφότητα
καί τήν πηκτήν θολούρα,

…ζαλίζεται τό πνεύμα μας
εκ τής ακολασίας
ήτις περνά στόν θάνατον
μέσω Αχαιρουσίας.

Ούτω τυγχάνει η ακοή
βάσανος καί φορτίον
καράβι πελαγόδρομον
μετά σαθρών ιστίων.
Δι’ αυτό κι οι χασκογέλωτες
όσων κωφών υπάρχουν
διότι αν καί δέν ακούν
είναι αυτοί πού άρχουν.

Αυτή η αναπηρία τους
τούς καθιστά ατρώτους
κι ο τελευταίος εξ αυτών
προβάλλεται στούς πρώτους.

Η γενική κωφότητα
είναι τού Έθνους στίγμα,
ένας ολέθριος λαπάς,
σκατών καί ούρων μείγμα.

Ουδείς ποτέ δέν ήκουσεν
ουδείς ποτέ του είδε
πού ο Βορέας μάς ωθεί
καί πού αι καταιγίδαι.

Μόνον οι ψίθυροι ηχούν
εντός καταγωγίων
ανάλγητων αρπακτικών
Ρωμαϊκών οργίων.

Ώ! πλάσμα μου ανθρώπινον
ω! δυστυχές παιδίον
ω! δύσμοιρον συντέλεσμα
φαλλών τε καί αιδοίων.

Η ακοή σέ μάρανε
καί τά Γιουροβιζόνια
κι έτσι μετέβαλες τό ούς
από φωτιά σέ χιόνια.

Ως μάρτυρας αυτήκοος
ζήσε τήν μοναξιά σου
με τάς Πρεσβείας δεξιά
και τήν Βουλή ζερβά σου.
……………………………………
……………………………………
Οι ωτασπίδες πού πουλούν τά φαρμακεία
έμειναν αδιάθετες και ως εκ τούτου επιστρέφονται
εις την Εταιρεία παραγωγής. Στήν μεγίστη BIG SISTER.


Σχολιάστε εδώ