Πλασματικός χρόνος ασφάλισης για μητέρες

Σε σχετικές ερωτήσεις, είναι σαφείς οι διευκρινίσεις που παρέχουν οι υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ασφαλιστικών Οργανισμών, καθοδηγώντας με την ενημέρωση πλήθος ενδιαφερόμενων γυναικών.

Στην πρώτη ερώτηση:

• Για ποιες μητέρες αναγνωρίζεται ο πλασματικός χρόνος; η απάντηση είναι:

Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου αφορά μόνο τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί μετά την 1/1/2003.

• Πόσος χρόνος αναγνωρίζεται;

Για παιδιά που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν μετά την 1/1/2003 αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος:

– 1ος έτος για το 1ο παιδί
– 1,5 έτος για το 2ο παιδί
– 2 έτη για το 3ο παιδί

Έτσι λοιπόν για μητέρα δύο παιδιών αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος 2,5 ετών, ενώ για μητέρα 3 παιδιών αναγνωρίζεται χρόνος 4,5 ετών.

• Μπορεί ο πλασματικός χρόνος να αναγνωρισθεί από τον πατέρα;

Ναι, μπορεί να αναγνωρισθεί εφόσον είναι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και δεν κάνει χρήση του δικαιώματος η μητέρα.
• Πότε αναγνωρίζεται ο πλασματικός χρόνος;

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται μόνο όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας με βάση το οποίο χορηγείται πλήρης σύνταξη.

• Θα πληρώσει εισφορά η ασφαλισμένη για την αναγνώριση;

Όχι, η δαπάνη βαρύνει κάθε φορά τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφεληθεί από τις διατάξεις αυτές μια εργαζόμενη;

Για τις μητέρες εργαζόμενες που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ο πλασματικός χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εφόσον εργάζεται σε επάγγελμα που υπάγεται στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης, όχι όμως και για τη συμπλήρωση των 3.600 ενσήμων στα Β.Α.Ε.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενη μητέρα συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και έχει συμπληρώσει 4.200 ένσημα στην ασφάλιση του ΙΚΑ, από τα οποία 3.500 στα ΒΑΕ. Έχει αποκτήσει ένα παιδί μετά την 1/1/2003.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος πλασματικό χρόνο (300 ημέρες) για να συμπληρώσει 4.500 και να συνταξιοδοτηθεί άμεσα.

β. Εργαζόμενη που συμπληρώνει το 57ο έτος της ηλικίας της και πλησιάζει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Παράδειγμα:

Μητέρα εργαζόμενη ασφαλισμένη στο ΙΚΑ αποκτά 3 παιδιά μετά την 1/1/2003 και σε ηλικία 57 ετών έχει συμπληρώσει 8.650 ημέρες ασφάλισης. Πώς μπορεί να αξιοποιήσει τα πλασματικά χρόνια;

Η συγκεκριμένη μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει όταν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της 1.350 ημέρες ασφάλισης (4,5 έτη) οπότε συμπληρώνει συνολικά 10.000 ημέρες ασφάλισης και συνταξιοδοτείται άμεσα.

γ. Εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της και έχει λιγότερα από 4.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Παράδειγμα:

Μητέρα που αποκτά 2 παιδιά μετά την 1/1/2003 συμπληρώνει ηλικία 60 ετών και 3.750 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο;

Η παραπάνω εργαζόμενη μπορεί να αναγνωρίσει 750 ημέρες ασφάλισης (2,5 έτη) οπότε συγκεντρώνει 4.500 ημέρες και συνταξιοδοτείται άμεσα.

Ο πλασματικός χρόνος δεν αναγνωρίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Για τη συμπλήρωση 3.500 ημερών ασφάλισης και συνταξιοδότηση στο 65ος έτος της ηλικίας.

β. Για τη συμπλήρωση 35ετίας και συνταξιοδότησης σε ηλικία 55 ετών (ΒΑΕ).

γ. Για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη (ηλικία 55 ετών).

δ. Για τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης και συνταξιοδότηση με τα μειωμένα όρια που ισχύουν για τις μητέρες.

ε. Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ (βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).


Σχολιάστε εδώ