Απώλειες 10 εκατ. ευρώ από τη «μαύρη κυκλοφορία» των εφημερίδων

Η αποστολή της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων επισήμανε μια σειρά από αδύνατα σημεία σε όλη τη διαδικασία εκτύπωσης και διανομής των εφημερίδων:

1. Ανυπαρξία αποτελεσματικής παρακολούθησης της κινήσεως του χάρτου, από την προμήθειά του μέχρι την κατάληξη στην εκάστοτε εφημερίδα.
2. Εκτύπωση «σκάρτων» φύλλων από τα πιεστήρια με ενδεχόμενη διαρροή φύλλων.
3. Ενδεχόμενες επιστροφές ανύπαρκτων φύλλων.
4. Διαδικασία αποστολής φύλλων προς ανακύκλωση από τα πιεστήρια και τα πρακτορεία.
5. Απουσία αποτελεσματικού ελέγχου στη διακίνηση φύλλων μεταξύ των εφημεριδοπωλών και των τελικών σημείων πώλησης.
Η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων ήταν πως από τα πιεστήρια ως τα κεντρικά πρακτορεία διανομής, τα υποκαταστήματά τους ως και την παραλαβή των φύλλων, το σύστημα είναι αρκετά καλά οργανωμένο, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στη συνέχεια, όπου το σύστημα περιγράφεται ως «ανεπαρκές».

Μάλιστα είναι ενδεικτικό πως υπάρχει μερίδα εφημεριδοπωλών που αρνείται να υπογράψει το πλαίσιο αρχών για την εφαρμογή της μηχανογράφησης που επιδιώκουν τα πρακτορεία, στάση για την οποία ενημερώθηκε και το υπουργείο Επικρατείας.

Η έρευνα κατέληξε πως για να καταπολεμηθεί η απώλεια των φύλλων κατά την εκτύπωση και τη διανομή θα πρέπει να ταυτοποιούνται με «barcode» τα παραγόμενα φύλλα που διατίθενται στο κύκλωμα διανομής ώστε να μην υπάρχουν απώλειες.

Ταυτόχρονα πρέπει να εγκατασταθούν μηχανήματα καταστροφής στους κάδους κακεκτύπων σε πιεστήρια και πρακτορεία κατά τη διαδικασία παραλαβής των επιστροφών.

Μέσα στα σχέδια είναι στα σημεία πώλησης να διαβάζονται με φορητό «scanner» οι κωδικοί των φύλλων κατά την παραλαβή από τον εφημεριδοπώλη και κατά την επιστροφή των μη πωληθέντων.


Σχολιάστε εδώ