Τηλεόραση για όλους και προστασία των πολιτών

• τις γραμμικές υπηρεσίες (παραδοσιακές τηλεοπτικές αναμεταδόσεις), όπου ο πάροχος της οπτικοακουστικής υπηρεσίας επιλέγει τη χρονική στιγμή όπου θα μεταδώσει το πρόγραμμα και

• τις μη γραμμικές υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης επιλέγει ποια χρονική στιγμή θα δει ένα πρόγραμμα, από μια ποικιλία προγραμμάτων που προσφέρει ο πάροχος.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ κύριοι Βακάλης και Μαυρομμάτης συνέβαλαν με τροπολογίες τους στην οριστική διαμόρφωση της «Τηλεόρασης Χωρίς Σύνορα».

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης σε δήλωσή του τονίζει ότι: «Σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα η οδηγία αυτή έρχεται να εναρμονίσει το γενικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να θέσει ελάχιστα πρότυπα και να προστατεύσει ακόμα περισσότερο τον θεατή που βάλλεται συνεχώς και από παντού. Η τηλεόραση είναι το μέσον που έχει τη δύναμη να διαπαιδαγωγεί, να προβάλλει, να πληροφορεί, να ψυχαγωγεί, να διαδίδει τον πολιτισμό, να διδάσκει, να κάνει διάλογο με τους πολίτες».

Με τη νέα οδηγία αποσαφηνίζονται οι διαφημιστικοί χρόνοι. Δηλαδή τόσο οι διαφημίσεις όσο και οι τηλεαγορές θα μπορούν να παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων κατά τέτοιον τρόπο όμως που να μη θίγεται η ακεραιότητά τους.

Τα έργα για την τηλεόραση (τηλεταινίες), τα κινηματογραφικά έργα, οι συναυλίες, τα θεατρικά έργα, οι τηλεοπτικές σειρές, οι σαπουνόπερες, τα προγράμματα ελαφριάς ψυχαγωγίας, τα ντοκιμαντέρ, καθώς και τα παιδικά και τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι όπερες θα μπορούν να διακόπτονται κάθε 30 λεπτά. Αναφορικά με τις διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά δεν υπάρχει γενικός περιοριστικός κανόνας. Κι αυτό αποφασίστηκε για να μην αποκλειστούν τα ελληνικά κρασιά.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία, τα κράτη – μέλη οφείλουν να προωθήσουν μέτρα που θα διευκολύνουν τους κηδεμόνες να ελέγχουν καλύτερα το πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο προγραμμάτων που είναι επικίνδυνο για τη φυσική, νοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Επιπλέον, τα κράτη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών να θέτουν στη διάθεση των χρηστών συστήματα «φιλτραρίσματος» επικίνδυνου περιεχομένου για τους ανηλίκους.

Με τις τροπολογίες των δύο ελλήνων ευρωβουλευτών στο εξής τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να διακόψουν αναμετάδοση προγράμματος από άλλο κράτος-μέλος για λόγους περαιτέρω προστασίας των ανηλίκων. Στην αναθεωρημένη οδηγία δίνεται ακόμη ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Επίσης, για τη διασφάλιση της θεμελιώδους ελευθερίας πληροφόρησης της προστασίας των συμφερόντων των θεατών στην ΕΕ, θα πρέπει οι έχοντες τα αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδηλώσεις μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχουν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε ενδιάμεσους με τη δέουσα αποζημίωση το δικαίωμα χρησιμοποίησης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με δίκαιους και ισότιμους όρους, λαμβάνοντας υπόψη τα αποκλειστικά δικαιώματα.

Έτσι, τα σύντομα αυτά αποσπάσματα δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνουν τη χρονική διάρκεια των 90 δευτερολέπτων, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται αργότερα από 36 ώρες μετά την εκδήλωση, να μη χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δημόσιου αρχείου, να μην αφαιρούν το λογότυπο ή άλλο διακριτικό σήμα του δικαιούχου τηλεοπτικού φορέα, να μη χρησιμοποιούνται σε μη γραμμικές υπηρεσίες και να μη μεταδίδονται πριν από το τέλος της εκδήλωσης.

Άλλο ενδιαφέρον σημείο αυτής της αναθεωρημένης τηλεοπτικής οδηγίας είναι και η έμμεση διαφήμιση με τους δύο «κλάδους» της, θα λέγαμε, την τοποθέτηση προϊόντων και την ενσωμάτωση προϊόντων, για την οποία γίνεται συγκεκριμένη αναφορά (Άρθρο 3η). Στην πρώτη περίπτωση, η τοποθέτηση προϊόντων (όταν για παράδειγμα ο ηθοποιός οδηγεί αυτοκίνητο ΒΜW ή πίνει Coca Cola ή φοράει παπούτσια μάρκας NIKE κ.λπ., με το λογότυπο της μάρκας να είναι εμφανές) απαγορεύεται σε ειδησεογραφικά και σε προγράμματα σχετικά με θέματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για παιδιά, ντοκιμαντέρ και συμβουλευτικά προγράμματα. Ωστόσο, κάτω από προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο νέο Άρθρο 3η, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντων (ο τρόπος δηλαδή της έμμεσης αυτής διαφήμισης) σε κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικές σειρές και αθλητικές αναμεταδόσεις Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν να «τοποθετηθούν» προϊόντα καπνού και φαρμακευτικά προϊόντα που χρειάζονται συνταγή γιατρού. Αυτό απαγορεύεται ρητώς. Η ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων σε πρόγραμμα πρέπει να επισημαίνεται στους θεατές, στην έναρξη, στο τέλος και κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάθε 20 λεπτά.

Στη δεύτερη περίπτωση έμμεσης διαφήμισης, που αναφέρεται ως «ενσωμάτωση προϊόντων» (όταν για παράδειγμα στο σενάριο δεν προβλέπεται σκηνή όπου ο ηθοποιός πίνει κάποιο ποτό και η Coca Cola, ας πούμε, επιβάλλει να αλλάξει το σενάριο και να εμφανίζεται ο ηθοποιός να πίνει το ποτό της), απαγορεύεται ρητώς η χορηγία (περί αυτής πρόκειται) σε ειδησεογραφικά και προγράμματα επικαιρότητας. Στα άλλα προγράμματα επιτρέπεται μόνο κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: Πρώτον, να ΜΗ δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού και δεύτερον, να ΜΗ δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών.

Να σημειωθεί ότι όλες οι τροπολογίες, περίπου 30, που είχε καταθέσει ο Μανώλης Μαυρομμάτης έγιναν δεκτές, ενώ ήταν ένας από τους 7 ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος (σε σύνολο 264) που μίλησαν και ο μοναδικός Έλληνας, ήταν δε και σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Επικρατείας και Τύπου Θόδωρο Ρουσόπουλο.

Αντίθετα, έκανε εντύπωση ότι από πλευράς ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν υπήρξε καμία τροπολογία, από τις 1.750 που είχαν κατατεθεί, αλλά κανένας ευρωβουλευτής του δεν παραβρέθηκε στη συζήτηση, ούτε καν ο άλλοτε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ Νίκος Σηφουνάκης.


Σχολιάστε εδώ