Επικοινωνιακές αλλαγές

Γι’ αυτό και οι «αιφνιδιαστικές» αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Γ. Παπανδρέου δεν αποτελούν παρά κινήσεις αυτοάμυνας προκειμένου να κατασταλούν οι εσωκομματικές αμφισβητήσεις στο πρόσωπό του και να δοθεί η εντύπωση μιας «νέας αφετηρίας».

Η τοποθέτηση του Ν. Αθανασάκη στη θέση του γραμματέα αποβλέπει στην ισχυροποίηση της εσωκομματικής «ασπίδας» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τις διογκούμενες κριτικές και στην πρόθεση να τηρηθούν αυστηρά οι όροι της κομματικής νομιμότητας. Άλλωστε, η θητεία του Ν. Αθανασάκη στο Πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση…

Γι’ αυτό άλλωστε υπήρξαν και οι αναφορές του Γ. Παπανδρέου για εσωκομματικές ομάδες και προσωπικά «φέουδα». Οι «εκσυγχρονιστές», ο Ε. Βενιζέλος, οι «παλαιο-ανδρεϊκοί» είναι ασφαλώς οι αποδέκτες του μηνύματος…

Ταυτόχρονα με τις αλλαγές αυτές ο Γ. Παπανδρέου επιδιώκει να αποσείσει τις προσωπικές του ευθύνες και να τις μεταθέσει στα όργανα, στην πρώην γραμματέα και στο Πολιτικό Συμβούλιο (που άλλωστε δεν άλλαξε ριζικά). Λες και τα στελέχη που σήμερα αποπέμπει δεν τα διόρισε ο ίδιος παρά τις έντονες κριτικές…

Βεβαίως η αποτελεσματικότητα των αλλαγών θα κριθεί στο άμεσο μέλλον. Όμως είναι φανερό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σοβαρότερα από αλλαγές που η εμβέλειά τους κινδυνεύει να εξαντληθεί στις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου…

ΟΦΙΣ


Σχολιάστε εδώ