Δάνειο-μαμούθ από τα ΕΛΠΕ χωρίς διαφάνεια…

Δηλαδή, να χρηματοδοτήσει κατευθείαν τις δραστηριότητες του Mr. Cavoulakos, που εκτός από διευθύνων σύμβουλος πεισματικά επιμένει (γιατί άραγε;) να διευθύνει ο ίδιος τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες φροντίζοντας να αποκλείσει ή στην καλύτερη περίπτωση να εγκλωβίσει υπάρχοντα ενεργά και έμπειρα στελέχη σε εργασίες ρουτίνας. Επιπλέον, φροντίζει με επιμέλεια να απαλλαγεί από έμπειρα και ικανά στελέχη με ανεπίληπτη πορεία 30 ετών όπως ο Δρ. Ηλίας Κονοφάγος, που υποχρεώθηκε από τον Mr. Cavoulakos σε συνταξιοδότηση 2 μήνες πριν από τον κανονικό χρόνο αποχώρησης του! Όλα έγιναν για να αναλάβει μία ώρα νωρίτερα τη θέση του ο Mr. Cavoulakos και στη συνέχεια να «δέσει» το σούπερ δάνειο που εύκολα μπορεί να φτάσει το 1 δισ. (και στοιχηματίζουμε ότι θα το φτάσει).

Δημιουργεί, πάντως, πολλά σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία της χώρας την οποία εποπτεύει το υπουργείο Ανάπτυξης συνάπτει δάνειο τέτοιου πρωτοφανούς ύψους που φτάνει το 25-30% της κεφαλοποίησής της χωρίς προετοιμασία, ενώ έπρεπε κανονικά σεβόμενη τους μετόχους της, ιδιαίτερα τους μικρομετόχους της, να έχει αναθέσει σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μαζί με διεθνούς κύρους ελεγκτικό οίκο (προφανώς όχι αυτόν που έχουν προσλάβει τα ΕΛΠΕ) να συντάξει έκθεση τόσο της σκοπιμότητας όσο και των παραμέτρων του δανεισμού και να τη θέσει υπόψη των μελών του ΔΣ των ΕΛΠΕ για να τα διαφωτίσει, αλλά κυρίως να τα προστατεύσει πριν αποφασίσουν σχετικά. Αυτό, πάντως δεν λέγεται ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ…

Αυτή, εξάλλου, δεν είναι η πρακτική που ακολουθούν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ιδίως, της Αμερικής… Πώς και δεν το σκέφτηκε ο αμερικανοτραφής Mr. Cavoulakos, αλλά κυρίως πώς του διέφυγε του προέδρου των ΕΛΠΕ, κ. Χριστοδούλου, που γνωρίζει τα τραπεζικά ήθη και πράγματα πολύ καλύτερα από τα πετρελαϊκά αντίστοιχα;


Σχολιάστε εδώ