Όλοι απέναντι στον Γιώργο, ακόμη και το… ΠΑΣΟΚ!

Του κακοφάνηκε, αλλά επέμεινε με έντονο τρόπο, σημειώνοντας πως οι εποχές αλλάζουν. Πράγματι οι εποχές αλλάζουν, αλλά ο κ. Παπανδρέου δεν φρόντισε να αλλάξει και το ΠΑΣΟΚ για να αποδεχθεί τις θέσεις και τις απόψεις του, με αποτέλεσμα σήμερα να το βρίσκει απέναντί του. Αρκετοί βουλευτές αντιδρούν και κυρίως η σπουδάζουσα νεολαία, η ΠΑΣΠ, η οποία αντιστέκεται με όποιους τρόπους διαθέτει στην απόφαση του αρχηγού της, που παραμένει πιστός στην ιδέα του για πανεπιστήμια ιδιωτικά, ανοικτά, όπως πιστεύει, στην κοινωνία. Αυτό φυσικά έχει πολλές προεκτάσεις και γι’ αυτό θέση του κ. Παπανδρέου ήταν και είναι ότι καλύτερα να μπουν τώρα νόμοι ώστε να ελέγχουν το είδος της γνώσης που προσφέρουν ιδρύματα μη κρατικού χαρακτήρα αλλά με σαφή ιδιωτικά κριτήρια, επειδή πιστεύει πως και οι επιχειρηματίες πρέπει να επενδύσουν στη μόρφωση των παιδιών μας. Στην απόλυτη θέση που εξέφρασε ο κ. Παπανδρέου στη Μιλένα Αποστολάκη δεν υπήρχαν περιθώρια για την ίδια να αντιδράσει. «Είμαι υπεύθυνη για τον τομέα αυτό του ΠΑΣΟΚ ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά παρ’ ότι δεν είμαι υπέρ, δεν μπορώ να εκφράσω διαφωνία», έλεγε αμέσως μετά.

Το Γραφείο του κ. Παπανδρέου, παρότι δέχεται ότι θα έχει κόστος για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης η θέση του περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, εκτιμά ότι είναι μονόδρομος και οχυρώνεται πίσω από την τελευταία απόφαση του συνεδρίου, η οποία ωστόσο ελήφθη κάτω από άλλες συνθήκες, και στην ουσία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αντιδρούν σήμερα έρχονται αντιμέτωπα με το τι ψήφιζαν τότε. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή:

«Η διοικητική αυτοτέλεια και η αυτονομία των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων διασφαλίζεται πλήρως, καθώς και η κινητικότητα των σπουδαστών, που μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικούς φορείς εδώ και στο εξωτερικό. Παρέχεται η δυνατότητα για τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων όταν υποστηρίζεται το δημόσιο συμφέρον, πιστοποιούνται από το κράτος και ελέγχονται απ’ αυτό. Ενισχύεται η έρευνα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στην καινοτομία. Διασφαλίζεται η αυτοτέλεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την τριτοβάθμια ως ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας».

Επίσης πρόσφατα, όταν το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή τη συνολική πρότασή του για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με την υπογραφή όλων των βουλευτών, μηδενός εξαιρουμένου, ανέφερε για το άρθρο 16 τις εξής αλλαγές:

«Επί της αρχής
Για το ΠΑΣΟΚ η αναθεώρηση του άρθρου 16 πρέπει να βασισθεί σε 2 άξονες:

Α) Η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει περαιτέρω και κατά προτεραιότητα το δημόσιο πανεπιστήμιο και να εξασφαλίσει την αυτοδιοίκηση και την αυτοτέλειά του.

Β) Η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων πρέπει να οριοθετηθεί συστηματικά με βάση μια σειρά αυστηρών εγγυήσεων, αντίστοιχων προς τις εγγυήσεις των δημοσίων ΑΕΙ. Επιπλέον πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο Σύνταγμα ότι τα μη κρατικά ΑΕΙ θα μπορούν να λάβουν αποκλειστικά τη μορφή των μη κερδοσκοπικών φορέων. Έτσι εξασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος στον μη κρατικό εκπαιδευτικό χώρο.

Γ) Επί των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16

Προτείνουμε την αναθεώρηση των παραγράφων αυτών έτσι ώστε διατηρουμένων των εγγυήσεων που ισχύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο να παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ΑΕΙ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από ιδιώτες που αποβλέπουν να αναπτύξουν κοινωφελή δράση, μετά από κρατική άδεια. Απαραίτητο είναι να προβλέπεται ότι τα ιδρύματα αυτά θα υπάγονται σε κρατική εποπτεία με σκοπό τη διασφάλιση παροχής ανώτατης εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και την εγγύηση των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας της διδασκαλίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης. Αυστηρός στόχος της νέας ρύθμισης πρέπει να είναι η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, με ενότητα και ομοιογένεια. Νόμος θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΙ, τη νομική μορφή τους, την εφαρμογή της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης, τον τρόπο επιλογής και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού τους, τον τρόπο εισαγωγής σε αυτά και τις εγγυήσεις της επιστημονικής ελευθερίας. Το Σύνταγμα θα θέτει τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις του εκτελεστικού αυτού νόμου προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ταυτότητας προδιαγραφών, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας».

Απείλησε με αποχώρηση η ΓΣΕΕ

Στη σύσκεψη που έγινε στη Χαριλάου Τρικούπη υπό τον κ. Παπανδρέου, με προσκεκλημένους εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΣΕ για να συζητήσουν τα θέματα παιδείας, λίγο έλειψε η συνάντηση να τιναχτεί στον αέρα, αφού απείλησε να αποχωρήσει με αφορμή τη συζήτηση για το άρθρο 16 ο κ. Αλέκος Καλύβης, αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκ μέρους του Συνασπισμού, που επέμενε να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του κατά της ψήφισης του άρθρου 16. Με παρέμβαση όμως των ψυχραιμότερων και του κ. Παναγόπουλου και του κ. Πουπάκη, ώστε να μη θεωρηθεί σύγκρουση μετωπικού χαρακτήρα με τον κ. Παπανδρέου, τα πνεύματα ηρέμησαν, ενώ εντύπωση έκανε σε όλους πως και η κ. Αποστολάκη και ο κ. Αλευράς, που ήταν παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, δεν έβγαλαν κουβέντα. Στη σύσκεψη αυτή εκδήλωσαν την αντίθεσή τους και η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ.΅Σπύρος Παπασπύρος ξεκάθαρα τάχθηκε κατά, ζητώντας, όπως είπε στον κ. Παπανδρέου, να υπάρξει δημοψήφισμα για να μη διαιρεθεί ο κόσμος και η νεολαία. «…δεν είναι το ίδιο το μη κρατικό πανεπιστήμιο με το κρατικό, άλλη σχέση υπάρχει μεταξύ του κρατικού και του μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει δημοψήφισμα, γιατί αλλιώς θα διαιρέσουμε τον κόσμο, ο οποίος βλέπει σαν κατεστημένο και τους συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά το ίδιο και τα κόμματα, και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να διαλέξει τη σχέση που θα έχει με τα λαϊκά στρώματα». Επίσης ο ίδιος πήρε απόλυτα το μέρος του κ. Βενιζέλου, μιλώντας υπέρ της ρύθμισης των 180 βουλευτών, ώστε να υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για τις όποιες αλλαγές.

Σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στη σύσκεψη αυτή, ο κ. Παπανδρέου εκνευρίστηκε. Είχε κοκκινίσει και προσπαθούσε να πείσει ότι ο ίδιος θα αποσαφηνίσει όλες τις απορίες που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Κατά και φοιτητές της ΠΑΣΠ αλλά και η «Αριστερή Πρωτοβουλία»

Σαν φάντασμα πλανιέται στο ΠΑΣΟΚ η πρωτοβουλία ομάδας φοιτητών του ΠΑΣΟΚ, που μέσα από το ίντερνετ μοίρασαν παντού την αντίθετη στο κόμμα τους άποψη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τυπώνοντας μάλιστα και ειδική αφίσα, μιλώντας για τις διαχρονικές σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, που τώρα κατά τη γνώμη τους καταπατώνται.

Οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που ανέλαβαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δημιουργώντας και ανάλογη ιστοσελίδα (www P16.gr), αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Για τον λόγο αυτό ζητούμε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση ή όχι του άρθρου 16 του Συντάγματος, επικαλούμενοι το αρ. 12 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ και τη συμμετοχική δημοκρατική λειτουργία του Κινήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα είναι να προηγηθούν δημόσιες ανοιχτές συζητήσεις σε κάθε δημοτική και επαγγελματική οργάνωση, αλλά και γενικότερα σε κάθε οργάνωση βάσης, με ισότιμη εκπροσώπηση εκείνων που συμφωνούν και αυτών που αντιτίθενται στη θέσπιση των ιδιωτικών ΑΕΙ, ώστε και στο Κίνημα να αναπτυχθεί ένας πλούσιος σε ιδέες και απόψεις δημοκρατικός διάλογος και οι φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές, αλλά και οι πολίτες γενικότερα, να διαμορφώσουν την άποψή τους, συμμετέχοντας σε μια πρωτόγνωρη, μαζική, εξωστρεφή, μορφωτική, δημοκρατική διαδικασία

Η πρωτοβουλία μας συναντά πολύ θερμή ανταπόκριση και μέσα σε λίγες μόλις μέρες λαμβάνει τη μορφή χιονοστιβάδας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών, ενώ έχει εκδοθεί αφίσα η οποία ήδη έχει κολληθεί σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επιλέγουμε αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην κοινή γνώμη με την ελπίδα ότι στις προσπάθειές μας κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα θα αναγνωρίσει τη δική του/της λαχτάρα, αγωνία, ελπίδα και ισχυρή βούληση να παραμείνει η παιδεία δικαίωμα και να μη γίνει προνόμιο. Τη λαχτάρα και την αποφασιστικότητα για ποιοτικά υψηλή και ισχυρή δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες». Και ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παραμονή της ομιλίας του κ. Παπανδρέου στη Βουλή για την παιδεία, μετά από σύσκεψη που είχε με ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές που πρόσκεινται στην «Αριστερή Πρωτοβουλία», τάχθηκαν κατά της ψήφισης του άρθρου 16 και με κείμενό τους που έδωσαν στη δημοσιότητα επισημαίνουν την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να επανασυνδεθεί με τα κοινωνικά στρώματα που πάντα εκπροσωπούσε: «Η Αριστερή Πρωτοβουλία – ΠΑΣΟΚ δηλώνει απερίφραστα ότι είναι αντίθετη με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Η έξοδος από την κρίση όπου βρίσκεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν επιτυγχάνεται με την ίδρυση ιδιωτικών ή μη κρατικών πανεπιστημίων. Εκείνο που χρειάζεται το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι γενναία χρηματοδότηση και συγκεκριμένο όραμα για να αναπτυχθεί όπως τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο χρειάζεται ελευθερία και οικονομική ενίσχυση ώστε να αναλάβει τις ευθύνες του, να αξιολογήσει τις δυνάμεις του και να διαμορφώσει τη φυσιογνωμία του για τη δημόσια εκπαίδευση όλων. Η εκπαίδευση δεν είναι οργάνωση απονομής πτυχίων εμπορικού τύπου γιατί η παιδεία δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό». Εκτός όμως από τις συγκεκριμένες ομάδες μέσα στο ΠΑΣΟΚ κατά της ψήφισης του άρθρου που προβλέπει τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων τάσσονται και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όπως οι κ. Ευθυμίου, Λοβέρδος και Βενιζέλος, αλλά και ορισμένοι βουλευτές που πρόσκεινται στη λεγόμενη εκσυγχρονιστική τάση και διατυπώνουν τις απόψεις τους είτε ανοικτά είτε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις. Η τελική όμως διευθέτηση του θέματος θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου και μέχρι τότε ο κ. Παπανδρέου ευελπιστεί ότι θα έχουν καμφθεί όλες οι πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του.

Πρόωρες εκλογές με δίλημμα την παιδεία

Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο κ. Καραμανλής να παίξει εκλογικά παιχνίδια και καλώντας τον λαό να αποφασίσει για τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, να προσφύγει στις κάλπες.

Το σενάριο που εξετάζουν έντονα αυτή την ώρα τα στελέχη του κ. Παπανδρέου είναι το εξής: Με το που θα ψηφιστεί στα μέσα Ιανουαρίου το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά ΑΕΙ επικρατεί έντονη αναταραχή. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τις πύλες τους τα πανεπιστήμια, μπαίνουν στον χορό των καταλήψεων οι φοιτητές, γενικεύεται η σύγκρουση με την κυβέρνηση στον χώρο της παιδείας και αρχίζουν τα παρατράγουδα. Η κυβέρνηση μπροστά στην κατακραυγή βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Τότε, σύμφωνα με το σενάριο της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Καραμανλής ανακοινώνει πρόωρες εκλογές μέσα σε 40 ημέρες, προκειμένου για το μέγα ζήτημα της παιδείας να αποφασίσει ο κόσμος. Το δίλημμα του πρωθυπουργού θα είναι σαφές και θα υπερτονίζει σε κάθε περίπτωση ότι με την πρότασή του συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση αυτή και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαίνεται η κυβέρνηση να εγκλωβίζει τον κ. Παπανδρέου, που έρχεται αντιμέτωπος με την αρχική του θέση για το άρθρο 16. Αλλά έχουν γνώσιν οι φύλακες, δηλαδή οι συνεργάτες του κ. Παπανδρέου, και πιστεύουν ότι δεν θα πέσουν στην παγίδα που ενδέχεται να τους στήσει ο πρωθυπουργός. Αντιθέτως, θα προσπαθήσουν όπως λένε, να πάνε το παιχνίδι σε δικό τους γήπεδο: στο δυσβάστακτο κόστος που πληρώνουν οι Έλληνες για τα φροντιστήρια των παιδιών τους, στην ακρίβεια, την ανεργία, την οικονομική πολιτική συνολικά. «Έτσι το δίλημμα που θα προσπαθήσει να θέσει ο Καραμανλής σε βάρος μας, δεν θα γίνει αποδεκτό από τους ψηφοφόρους».

Δυσαρέσκεια για τον Γιώργο εκφράζουν βουλευτές

Η ομιλία του κ. Παπανδρέου στη Βουλή για την παιδεία, πέρα από τις πολιτικές κόντρες με τον κ. Καραμανλή για ευνόητους λόγους, κατέδειξε στους περισσότερους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πως, αν και προνομιακός χώρος για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης η παιδεία, ο χειρισμός του όλου θέματος ήταν λάθος. Η πρόταση ιδίως του Γιώργου Παπανδρέου περί δημοψηφίσματος μετά τις εκλογές, που θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για όλη την παιδεία καθώς και το άρθρο 16, έκανε πολλούς να γελάσουν. Όταν μάλιστα βγήκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο περιστύλιο της Βουλής δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έλεγαν, μιλώντας και με δημοσιογράφους. Βενιζέλος, Λιάνης, Λοβέρδος, Αποστολάκη, Παπαδόπουλος, Κουλούρης, Κοσμίδης, Χυτήρης και άλλοι δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους, καθώς οι περισσότεροι κατάλαβαν πως, με τον αέρα που είχε ο Καραμανλής, επικοινωνιακά τουλάχιστον κυριάρχησε. Ορισμένοι ήταν τόσο εξοργισμένοι με τον αρχηγό τους που διατύπωναν ειρωνικά σχόλια για την ομιλία του, δηλώνοντας επιπλέον και την αδυναμία τους να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Παπανδρέου με την πρότασή του περί δημοψηφίσματος. Ο κ. Τσοχατζόπουλος έλεγε πως η πρόταση του κ. Παπανδρέου ήταν «παπατζιλίδικη» και τόνισε πως την έκανε μόνο και μόνο για να ξεφύγει με τον γνωστό τρόπο που οι Παπανδρέου χειρίζονται παρόμοιες υποθέσεις. Αντιθέτως, άλλοι βουλευτές, όπως οι κ.κ. Πρωτόπαπας, Αντωνίου, Μαγκριώτης, Τσούρας και άλλοι υποστήριζαν τις απόψεις του Γιώργου Παπανδρέου και την ανάγκη να υπάρξει συναίνεση μέσω δημοψηφίσματος για την παιδεία, ενώ έκριναν πως η τοποθέτησή του συνολικά για το ζήτημα αυτό ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα.

Ωστόσο ο κ. Καραμανλής όταν άκουσε τον κ. Παπανδρέου να τον… κατηγορεί ότι δεν έχει μέλλον, αντέδρασε με πολιτικά αντανακλαστικά που δεν διαθέτει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, και με επικοινωνιακή στροφή κατάφερε πλήγμα στην εικόνα του κ. Παπανδρέου κάνοντας πολλούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να οικτίρουν την τακτική άμυνας του αρχηγού τους, που φάνηκε αδύναμος. Ιδίως για το σημείο όπου ο κ. Καραμανλής τού είπε ότι πρέπει να έχει μέλλον γιατί τον… χρειάζεται και τον… εξυπηρετεί, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έλεγαν στους διαδρόμους της Βουλής τα… καλύτερα για τον αρχηγό τους. Μάλιστα έφτασε σε σημείο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίο στέλεχος να μιλάει με τέτοια λόγια για τον αρχηγό του που δεν μπορούμε να τα γράψουμε ή να τα περιγράψουμε… Η μάχη αυτή για το ΠΑΣΟΚ δεν τέλειωσε θετικά. Και για μια ακόμη φορά φάνηκε η αδυναμία τού περί τον κ. Παπανδρέου συστήματος. Αντί να κάνουν κάποιες επιβεβλημένες κινήσεις όταν είδαν ότι δεν «τσούλαγε» η παρέμβαση του αρχηγού τους στους βουλευτές, που άλλα περίμεναν και άλλα άκουσαν, έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Με αποτέλεσμα να αφήσουν εκτεθειμένο τον Γιώργο Παπανδρέου και οπωσδήποτε χωρίς καμία αποδοχή των όσων είπε και υποστήριξε από τους βουλευτές του. Πόσω μάλλον όταν περιμένει ο κ. Παπανδρέου απ’ τα στελέχη του να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη με τα δικά του πιστεύω για την παιδεία…


Σχολιάστε εδώ