Στα 125 εκατ. ευρώ οι συνολικές ζημίες της ΕΡΤ

Πλην όμως και παρά την κρατική στήριξη οι ζημίες μεγάλωσαν και άλλο και ανέρχονται πλέον σε 125.274.138 ευρώ το διάστημα 01/07/05-30/06/06 (σχεδόν όσο ο τζίρος του ΑΝΤΕΝΝΑ TV, 142.779.537 ευρώ) έναντι 109.705.435 ευρώ το προηγούμενο διάστημα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 308.216.522 ευρώ την περίοδο 01/07/05-30/06/06, από 263.527.652 τη χρήση 01/07/04-30/06/05. Επίσης, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή και πάλι από τους πολίτες, ενισχύθηκε με το ποσό των 18.700.000 ευρώ, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων τα 5.000.000 ευρώ καταβλήθηκαν στην παρελθούσα χρήση και τα υπόλοιπα στην τρέχουσα 18μηνη.

Όπως προκύπτει από τις σημειώσεις:

• Η πρόωρη συνταξιοδότηση, την οποία αποφάσισε η διοίκηση Παναγιώτου και ενέκρινε η κυβέρνηση Σημίτη, θα στοιχίσει στην εταιρεία 109.507.740 ευρώ ως το 2019. Την περίοδο 01/07/04-30/06/05 καταβλήθηκαν 23.788.709 ευρώ και την προηγούμενη 15.147.340 ευρώ. Σημειώνεται δε πως ως το 2008 (άρα σε δύο χρήσεις) πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 23,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα δυσβάσταχτο κόστος που πληρώνουν οι πολίτες και είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ΕΡΤ από έμπειρο προσωπικό το οποίο με το κρατικό μπόνους της κυβέρνησης Σημίτη μετακινήθηκε στην ιδιωτική τηλεόραση. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο πως οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται σε 3.642.508 ευρώ, ποσό εξαιρετικά μεγάλο για να μην το διεκδικούν άμεσα τα ταμεία.

• Οι προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού αυξήθηκαν στα 17.412.504 ευρώ, έπειτα από αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου αποζημίωσης από 4.402 ευρώ σε 15.000 ευρώ με βάση τον νόμο 3144/03.

• Από την εισφορά του κλάδου New Μedia της ΕΡΤ στη θυγατρική της εταιρεία Νέα Συνδρομητική Τηλεόραση αυξήθηκε η αξία συμμετοχής της ΕΡΤ από 880.500 ευρώ σε 227.265.356 ευρώ.

Για τη λογιστική τακτοποίηση πρέπει να υπάρξει πρώτα εγκριτική απόφαση από τον υπουργό Επικρατείας. Το ερώτημα είναι γιατί ως τώρα ο υπουργός δεν έχει προχωρήσει στη σύστασή της, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις του ΔΣ.

Στους χρεώστες και τους προμηθευτές και αντίστοιχα στους λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού υπάρχει και στις δύο κατηγορίες το ποσό των 21.142.501 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή διαφημιστικού χρόνου και αγορά αγαθών.

• Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΕΡΤ εκτινάχθηκε από τα 104.686.737 ευρώ στη χρήση 2004-2005 στα 219.819.003 ευρώ το διάστημα 2005-2006.

Ισολογισμοί διοίκησης Παναγόπουλου (σε ευρώ)

Χρήση	Κύκλος εργασιών	Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων	Αυξήσεις κεφαλαίου	Κέρδη ή ζημίες σε νέο
2004-2005	263.527.652	-28.627.355	-	-109.705.435,00
2005-2006	308.216.522	-15.568.703	18.700.000*	-125.274.138,76

* Καταβλήθηκαν τα 5.000.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 13.700.000 ευρώ σε επόμενες χρήσεις. Το ΜΚ ανέρχεται σε 251.293.609,99 ευρώ και το σύνολο ιδίων σε 148.914.649,46 ευρώ.

Προϋπολογισμός 18μηνου (σε ευρώ)

Aιτιολoγία		1/7/06-31/12/07
Σύνολο εσόδων 	535.500.000
Πρωτογενές 
ταμειακό αποτέλεσμα 	18.390.000
Ταμειακό 
αποτέλεσμα χρήσης 	-13.632.000

Σχολιάστε εδώ