Χρονογράφημα

Ο ποταμός κι ο οχετός
πλειστάκις συναντώνται
καί ιστορίες λέγουσι
κι αλληλοεκτιμώνται.

Ο εις μιλά γιά τά βουνά
καί γιά τάς πεδιάδας
γιά τά φαράγγια τά βαθιά
τάς λυγεράς διορκάδας.

Μιλά διά τό καθαρόν
πού κατοικεί στά όρη
διά τόν λεβέντη αρσενικόν
καί τήν ωραίαν κόρη.

Κι ο άλλος όπου κατοικεί
στής πόλης τήν γαστέρα
καί μεταφέρει λύματα
τήν νύκτα καί τήν μέρα,

… λέγει κι αυτός, βρομόστομος,
δικάς του ιστορίας,
αλλ’ όχι ως υποκείμενον
ή ως πτωχός παρίας.

ΒΟΘΡΟΣ, λοιπόν τήν σήμερον
εστί τό μέλημά μας,
μ’ αυτόν θά εκτελέσωμεν
φίλοι, τό βδέλυγμά μας.

Πολύτροπος, καθ’ Όμηρον,
έστι ο κάθε Βόθρος,
μακρύς ως άλλος ποταμός
καί έγχρωμος ως όρθρος.

Όμως, γιγνώσκει μυστικά
πού ο ποταμός δέν ξέρει
άσχετα άν είναι βρομερός
ως μύγα Μπέρι-Μπέρι.

Έχει ισχύν απέραντον
καί γνώσεις φιλοσόφου
μά δέν στερείται υπομονής
σαπίλας ή καί στόμφου.

Υπόγειος καί χαμερπής
κινείται ως η σαύρα,
ως σκώληκας αχόρταγος
πάντα ντυμένος μαύρα.

Ως άψογος μεταφορεύς
δέν κάνει διακρίσεις,
καί τόν Μαφιόζο υπηρετεί
καί τόν μπιντέ τής βρύσης.

Αλλοίμονον εις τόν αστόν
όστις τόν αγνοήσει,
τόν έντιμον πολιτικόν
πού θά εκφράσει κρίση.

Αλί, αλί καί τρίς αλί
στόν άτυχον εκείνον
πού θά εκβάλει κόασμα
πικρόν ως τό κινίνον,

… όπου θά θίξει τήν τιμή
τού Βόθρου ή τήν γνώση,
βαρύ θά ‘ναι τό τίμημα
βαρέως θά πληρώσει.

Ο Βόθρος είναι βασιλεύς
μετά ακολουθίας,
είναι ο λόγος ο θρασύς
στό στόμα τής Πυθίας.

Είναι ο ρήτωρ ο τραχύς
ως έτερος Λυσίας,
είναι τό επακόλουθον
λουτρού καί συνουσίας.

Ως θεϊκός κοσμήτορας
τά πάντα αναμοχλεύει
κι ούτε ποτέ τόν ενοχλεί
τό ράπισμα κι η χλεύη.

Ο Βόθρος πάντα κατοικεί
στόν νούν καί τάς αισθήσεις,
κι είναι ο πρωτομάστορας
στό νά γεννά «ειδήσεις».

Είν’ αδελφός τού ψεύδεσθαι
καί Μέγας Καπουτσίνος,
είναι τών πάντων γητευτής,
είναι τό πλήρες κτήνος.

………………………………………………….
………………………………………………….

Άν κατά τάς συναντήσεις μας μεταφέρουμε μαζί καί τόν βόθρο μας, σ’ αυτό δέν φταίει ο βόθρος αλλά η λαιμαργία μας.


Σχολιάστε εδώ