Μισθούς 10.196 ευρώ τον μήνα δίνει το ΙΚΑ σε συμβούλους!

Το όλο έργο είχε ανατεθεί στις εταιρείες Sema Group και Planet το 1992 μετά τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό και στις 15-5-2002 είχε υπογραφεί νέα σύμβαση με συμβατικό τίμημα 5.399.011,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 54 μηνών (μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006).

Στη νέα σύμβαση προστέθηκαν και νέα έργα τα οποία έπρεπε να υλοποιούν και να παρακολουθούν οι σύμβουλοι, όπως ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης με οφειλές σε υπογεγραμμένους και ανυπόγραφους εργοδότες, ανακεφαλαίωση ημερών ασφάλισης, μελέτη διαδικασιών εισαγωγής ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, ασθενείας κ.λπ.

Με τη λήξη όμως της σύμβασης, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, το ΙΚΑ θα έπρεπε να βρει νέο ανάδοχο για την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ο οποίος θα έπρεπε να αναδειχθεί από τη διαδικασία του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Επειδή όμως ο χρόνος δεν επαρκεί για τις διαδικασίες (σ.σ.: γιατί άραγε η διοίκηση του Ιδρύματος δεν φρόντισε νωρίτερα για να προλάβει τους χρόνους;) και για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των ήδη εκτελούμενων έργων, το ΙΚΑ προχώρησε στην ανάθεση στον υπάρχοντα σύμβουλο Τεχνικής Ανάθεσης (ΣΤΥΠΕ) συμπληρωματικών υπηρεσιών μέχρι να αποδώσει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη νέου συμβούλου.

Το αντικείμενο βέβαια των νέων υπηρεσιών του ΣΤΥΠΕ είναι αρκετά μεγάλο (περιλαμβάνει 5 πακέτα εργασιών με πολλά και ουσιαστικά έργα ανά πακέτο) και το συνολικό τίμημα συμφωνήθηκε στο 1.775.189,64 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ.

Με βάση τη συγκεκριμένη σύμβαση, 21 υπάλληλοι των εταιρειών Planet και Kantor θα παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και θα αμείβονται με… εξωφρενικά ποσά κάθε μήνα, τα οποία κυμαίνονται από 4.161,80 ευρώ μέχρι 10.196 ευρώ! Την ώρα δηλαδή που οι υπάλληλοι του ΙΚΑ παίρνουν 800 ευρώ τον μήνα, και ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δικούς του υπαλλήλους όποτε τους χρειάζεται, το Ίδρυμα πληρώνει μηνιάτικα των 10.000 ευρώ στους συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος Εκσυγχρονισμού, που βέβαια έχουν… μπάρμπα στην Κορώνη.

Οι σύμβουλοι που παίρνουν αυτά τα υπέρογκα χρήματα είναι (σ.σ. σε παρένθεση ο μηνιαίος μισθός τους): Χ. Γιαννακόπουλος (10.196,41 ευρώ), Μ. Καραγιάννης (10.196,41 ευρώ), Τ. Κυπριανίδης (10.196,41 ευρώ), Θ. Δάρμαρος (10.196,41 ευρώ), Π. Λαζαρίδης (10.196,41 ευρώ), Σ. Δημόπουλος (10.196,41 ευρώ), Α. Λάγια (10.196,41 ευρώ), Μ. Ρούσσου (10.196,41 ευρώ), Β. Χατζηαθανασιάδης (10.196,41 ευρώ), Β. Καραγιάννης (7.689,96 ευρώ), Β. Τσοκάνη (6.242,70 ευρώ), Τ. Σπυρόπουλος (6.242,70 ευρώ), Η. Παπακωνσταντίνου (6.242,70 ευρώ), Σ. Παλλαδινός (4.161,80 ευρώ), Χ. Κρίκα (4.161,80 ευρώ), Λ. Ντόλκας (10.196,41 ευρώ), Α. Σοφός (10.196,41 ευρώ), Ν. Λυκουρόπουλος (10.196,41 ευρώ), Κ. Δελήμπασης (7.629,96 ευρώ), Β. Λάσδας (7.629,96 ευρώ) και Σ. Σασσών (6.242,70 ευρώ).

Οι σύμβουλοι αυτοί έχουν την αρμοδιότητα της Διαχείρισης Προγράμματος Εκσυγχρονισμού, της εξάπλωσης ΟΠΣ-ΙΚΑ, των επικοινωνιακών δράσεων της δημιουργίας βάσης δεδομένων, της εισαγωγής συνταγών κ.λπ.

Όμως οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι προκλητικές. Όταν ο κύριος που έχει την ευθύνη των επικοινωνιακών δράσεων αμείβεται με 7.629,96 ευρώ τον μήνα, όσο δηλαδή στοιχίζει ολόκληρο το επιτελείο του γραφείου δημοσίων σχέσεων του ΙΚΑ, σίγουρα μιλάμε για πρόκληση. Όταν μάλιστα οι σύμβουλοι αυτοί δεν χρειάζονται, δεν κάνουν στην ουσία τίποτε, απλώς πληρώνονται, γι’ αυτό και ένας από τους υποδιοικητές του ΙΚΑ διαφώνησε και αρνήθηκε να υπογράψει το σκάνδαλο!


Σχολιάστε εδώ