Χρονογράφημα

Διά τούς Παρακοιμώμενους
η λεξικογραφία
λέγει πολλά κι ευνόητα
ως η φωτογραφία.

Συνήθεια βυζαντινή
καί αυλική επίσης,
τίτλος ανώτατης τιμής
κι εμπιστοσύνης ρήσης.

Ενώ υπνώττει ο Βασιλεύς
η τύχη του δουλεύει
αφού τό πάν ανδρείκελον
δι’ αυτόν διανυκτερεύει.

Οι λέξεις όπως είπαμε
στά προηγούμένά μας
κρύπτουν εννοίας μυστικάς
ως αληθής αδάμας.
Καθότι κι ο αδάμαντας
ως ιερός τίς λίθος
τό εργαλείον ήτανε
τών μάγων. Τό δέ πλήθος

… βλακώδες κι αφελέστατον
κοιτούσε πώς αστράπτει
κι εις τήν παγίδα έπιπτε
τού κάθε νεκροθάπτη.

Τούς χαρακτήρας φέρ’ ειπείν
τούς πάντα ακεραίους
«αδάμαντας» αποκαλούν
καί όχι αρουραίους.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΔΕΣ σήμερον
εστί τό μέλημά μας.
Φέρονται σάν αδάμαντας
μά ουδείς είναι αδάμας.

Κάθε Αυλή βασιλική
καί πάσα Εξουσία
χρειάζεται τό είδος των,
τού δίνει σημασία.

Τούς χρίζει δέ Συμβούλους της
καί τούς αρωματίζει
διότι βρωμάνε άπαντες
κι ουδείς θέλει αγγίζει.

Ως σαύραι περιφέρονται
εντός τών διαδρόμων
καί γλείφουσι υποδήματα
πιο άθλιων ατόμων.

Έχουν τοιαύτην ελκτικήν
καί γλιστερά στρουκτούρα
όπου τούς πάντες απατούν
στρεφόμενοι ως σβούρα.

Λακέδες, ανερμάτιστοι
τό πάν εκσυγχρονίζουν
συρίζοντες καί μουλωχτοί
τούς νόες αυνανίζουν.
Ο πάσα εις Πρωθυπουργός
μαζί κι οι υπουργοί του
στρατολογούν τή μάζα αυτή
ομοίαν τού υπερίτου.

Ο υπερίτης φίλτατοι
ο δηλητηριώδης
εστί αέριον φονικόν
καί μάλιστα φρικώδης.

Στής Φλαμανδίας τήν Yperen
τό πρώτον εδοκιμάσθη
όθεν κι έλαβε τ’ όνομα,
(η πόλις εδαμάσθη).

Παρακεντέδες, τό λοιπόν,
ιδού τό στράτευμά μας,
ιδού καί τό απόρθητον
μίασμα τού χαβά μας.

Τά πάντα πάντα θνήσκουσι
πλήν τών παρακεντέδων
διότι προσαρμόζονται
επί τών επιπέδων,

… τής αχανούς πολιτικής
μ’ όπλον τήν κολακείαν
κι αόκνως εναλλάσσονται
στών άλλων τήν βλακείαν.

Ουδείς μπορεί νά επιβληθεί
εις τούς παρακεντέδες.
είναι ιοί ανίκητοι
καί βρωμεροί χαλέδες.

Ουδείς γιγνώσκει αριθμόν
σ’ αυτήν τήν αλητεία
μόνο τό αποτέλεσμα:
ΜΙΑ ΣΑΠΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Παρακεντέδες, λακέδες, τενεκέδες, χαλέδες, χαφιέδες
είναι τά αντισώματα τής Εξουσίας
γιά νά μήν προσβληθεί
από τόν ιό τής εντιμότητας καί τού φιλότιμου.


Σχολιάστε εδώ