Ακύρωσε το ΣτΕ άλλες δύο αποφάσεις του ΕΣΡ κατά Alter

Το «Π» στις αρχές Φεβρουαρίου του 2005 είχε αποκαλύψει την πρώτη σχετική απόφαση του ΣτΕ, ότι το συμβούλιο δεν έχει τη δικαιοδοσία χρονικής μετακίνησης εκπομπών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΕΣΡ, το οποίο είχε διαψεύσει το δημοσίευμα. Τη θέση αυτή υιοθέτησαν άκριτα και ορισμένες εφημερίδες (κάποιες με μεγάλη χαρά μάλιστα), εμπιστευόμενες όσα ανέπτυξε τότε συγκεκριμένο μέλος του συμβουλίου χωρίς να ρωτήσουν ούτε έναν δικηγόρο του ΕΣΡ. Οι αποφάσεις του ΣτΕ όμως αποτελούν τον αδιάψευστο κριτή όλων όσοι επιχείρησαν να διαψεύσουν την αξιοπιστία της στήλης.

Αναλυτικά με τη 2631/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα) ακυρώνεται η απόφαση του ΕΣΡ (υπ’ αριθ. 212/1.4.2003), με την οποία είχε επιβληθεί στο Alter πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ, με το αιτιολογικό ότι η εταιρεία δεν είχε συμμορφωθεί σε προηγούμενη (υπ’ αριθ. 60/2002) απόφαση του ΕΣΡ, με την οποία είχε επιβληθεί στον σταθμό η κύρωση της σύστασης να μεταθέσει την ώρα μετάδοσης της εκπομπής «Φύλλο και φτερό» με την Τ. Στεφανίδου από την 14.00 ώρα την 23.00 το βράδυ.

Το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη απόφασή του 4348/2005 (που είχε αποκαλύψει η στήλη), είχε κρίνει ότι η έννοια της παραπάνω σύστασης δεν ήταν ότι το ΕΣΡ μπορεί να μεταθέσει την ώρα μετάδοσης της εκπομπής «Φύλλο και φτερό». H έννοια της επιβληθείσας σύστασης είναι ότι γίνεται σύσταση στον σταθμό να συμμορφωθεί με τις σχετικές περί προστασίας των ανηλίκων διατάξεις και να μη μεταδίδει βλαπτικό για τους ανηλίκους περιεχόμενο σε ώρα που οι τελευταίοι παρακολουθούν τηλεόραση και όχι να μεταθέσει υποχρεωτικά την εκπομπή σε άλλη ώρα. Επομένως η δεύτερη απόφαση του ΕΣΡ (212/1.4.2003), με την οποία επιβλήθηκε στο Alter πρόστιμο για τον λόγο απλώς ότι συνέχισε να μεταδίδει την ίδια τηλεοπτική σειρά, μεταβάλλοντας τον τίτλο της, την ίδια μεσημβρινή ώρα, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και άρα παράνομη, καθόσον δεν προηγήθηκε διαπίστωση ότι στο πλαίσιο της σειράς αυτής μεταδόθηκε συγκεκριμένη εκπομπή με βλαπτικό για τους ανηλίκους περιεχόμενο.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι μόνο το γεγονός ότι εξακολουθεί η μετάδοση την ίδια μεσημβρινή ώρα εκπομπών με την ίδια θεματολογία και το ίδιος ύφος δεν αρκεί για την επιβολή κυρώσεων.

Η δεύτερη απόφαση του ΣτΕ (2856/2006, Δ΄ Τμήμα) ακυρώνει την απόφαση του ΕΣΡ, με την οποία είχε επιβληθεί στο Alter σύσταση να μη διακόπτει τα κινηματογραφικά έργα προ της παρόδου 45 λεπτών από την έναρξή τους.

Και αυτό διότι, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. γ΄ του ΠΔ 100/2000, ο τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να τοποθετήσει τη διαφημιστική διακοπή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κρίνει εύλογο (μέσα στα 45 πρώτα λεπτά), χωρίς να χρειάζεται να παρέλθουν 45 λεπτά από την έναρξη της ταινίας για να γίνει η διακοπή. Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ είχε εκδώσει απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης-σύστασης του ΕΣΡ, κρίνοντας ότι οι λόγοι ακυρώσεως που προέβαλλε το Alter ήταν «προδήλως βάσιμοι», αφού η απόφαση του ΕΣΡ ερχόταν σε προφανή αντίθεση με τον νόμο.


Σχολιάστε εδώ