Ερωτήματα για τις ραδιοφωνικές μετρήσεις

• Η έρευνα θα μας κοστίζει περισσότερο πλέον, παρά το ότι την αγοράζουμε μαζικά.

• Πρέπει να καταβάλουμε το κόστος της πιλοτικής περιόδου, παρότι τα αποτελέσματά της δεν είχαν αποσταλεί στη διαφημιστική αγορά.

• Έχουμε αναλάβει το ρίσκο της ανάδοχου εταιρείας, αν κάποιος σταθμός δεν πληρώσει, θα επιμερισθούν οι υπόλοιποι το κόστος.

• Ολόκληρη η διαφημιστική αγορά (αλλά και λοιποί χρήστες;) θα μπορούν να έχουν την έρευνα, καταβάλλοντας συνολικά λιγότερο από το ένα πέμπτο του κόστους της και παρότι είναι οι άμεσα και κύριοι ενδιαφερόμενοι για τα στοιχεία της.

• Όποιος σταθμός δεν θα πληρώνει θα εξαιρείται από τη μέτρηση, με πιθανό πλήγμα της αξιοπιστίας της, διαστρέβλωση της εικόνας προς τους διαφημιζόμενους και νομικές επιπλοκές.

• Η διαφάνειά της δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, αφού δεν είναι “τεχνικά” δυνατόν να γίνει παρακολούθηση από τα μέλη σας όλων των ερευνητών συγχρόνως και για κάθε ημέρα έρευνας.

• Δεν έχει ακόμα καθορισθεί ένας αποδεκτός τρόπος επιλογής των καλούμενων τηλεφωνικών αριθμών με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής και της μη επανάκλησης».

Ο Μ. Γέρου ζητάει ακόμη ενημέρωση «για τη νομική μορφή της ΑΕΜΑΡ, το καταστατικό της, πώς εκλέγεται το προεδρείο της και ποία η θητεία του». Συμπληρώνει μάλιστα, γράφοντας πως από όσα γνωρίζει «έως το τέλος Ιουλίου και την αρχή των θερινών διακοπών, δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο, για την έρευνα, εταιρεία» και ζητάει αντίγραφο από τη σύμβαση, αν αυτή τελικά υπεγράφη.


Σχολιάστε εδώ