Χρονογράφημα

Εις εποχάς δυσνόητους
κι ακαταλαβισίας
χρειάζεται έν λεξικόν
νά δίνει τάς ουσίας.

Νά ημπορεί ο άνθρωπος
νά εννοεί τί λένε
τί έχουν στόν εγκέφαλον
εκείνοι πού μάς καίνε.

Πού πυρπολούν νυχθημερόν
τόν λιγοστόν μας βίον
ως μυλωθροί στά ύψιστα
κι ημείς εις τό τριβείον.

Οι λέξεις είναι πάμπολλες
διά τούτο θά διαλέξω
τάς πλέον ενεργητικάς
– άλλες αφήνω έξω.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ λοιπόν θά ειπεί
πρώτος τών Υπουργών του,
πού προσκυνά έναν Θεόν,
ήτοι: Τόν εαυτόν του.

Πού τήν αυγήν σηκώνεται
καί τρέχει στό Βε-Σέ του
ευόσμως αφοδεύοντας
επί γραμμής καθέτου.

Εντός αυτού τού ιερού
ποιεί τό πρόγραμμά του
τινάσσων εν τώ μεταξύ
καθέτως τ’ αχαμνά του.

Ύστερον, δέ, ξυρίζεται
καί ρίπτει στόν νιπτήρα
τάς τρίχας πού μάς έλεγαν
ποιώντας τόν Σωτήρα.

Μετά φιλεί τήν σύζυγον
άν είναι παντρεμένος
κι εξέρχεται τού οίκου του
ως λύκος πεινασμένος.
Η όψις τού λυκάνθρωπου
φοβίζει τόν καθέναν
εκτός τών ΤRUST καί τών CARTEL
πού κύπτει τόν αυχέναν.

Κάποια στιγμή, μίαν στιγμή
φτάνει στ’ ανάκτορό του
κι εμβαίνων απ’ τήν είσοδον
κάνει καί τόν σταυρό του.

Διότι τό κοπάδιον
όπου τόν αναμένει
εξ εχιδνών κατάγεται
καί δάκνει καί λιπαίνει.

Αίφνης ως βλέπουν τόν βοσκόν
ανοίγουν τά ντοσιέ τους
κι άν τινές θήλεα εισί
σφίγγουσι τόν κορσέ τους.

Τώρα φοβάται ο Ιερεύς
καί τρέμει, καί ρετάρει
διότι οι λυκάνθρωποι
τόν έχουσι φερμάρει.
Όλοι ζητούν, όλοι απαιτούν
μέ ύφος τί κνωδάλων
κι ως κύνες χαμαιρπέστατοι
λέγουσι άλλα αντ’ άλλων.

Τότε θυμάμαι ο Ιερεύς
τά παιδικά του έτη
πρίν γίνει ο Πρωθιερεύς
σ’ αυτό τό βιλαέτι.

Αναπολεί καί θλίβεται
κι ενίοτε δακρύζων
ορώντας τόν ορίζοντα
καί θλιβερόν καί γκρίζον.

Ύστερον επανέρχεται
εις τά καθήκοντά του
καί πράττει ό,τι έπραττε
εις κείνον η νταντά του.

Αρχίζει τίς μαλαγανιές
μοιράζει καί μπισκότα
καί ερωτά ποιός έγινε
πρώτα τ’ αυγό ή η κότα.

Τότε τό μουροχαύλιον
πλήθος τών Υπουργών του
ως νήσσαι κάθονται οκλαδόν
κλωσάζουσαι τ’ αυγό των.

Μέ τούτα τά τερτίπια
κι άλλα τινά εν γένει
τελειώνει τού Πρωθυπουργού
η μέρα η θλιμμένη.

Αύριον έχει ο Θεός
-ανοίξτε τάς ομπρέλας-
καλύψετε τόν Ύπερθεν
φεύγει διά τάς Βρυξέλλας.

Θέσετε εις τόν σάκον του
αυγό καί μίαν κότα
διατί τά ίδια θά ειπεί
καί στάς Ευρώπας. Πόοορτα.
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Δέν ομιλώ γιά τόν παρόντα Πρωθυπουργό, ομιλώ γιά τόν εν γένει κλάδο πού αρχίζει μέ τίς καλύτερες προθέσεις καί τελειώνει μέ τίς χειρότερες επιθέσεις.


Σχολιάστε εδώ