«ΛΙΒΑΝΟΣ – ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ – ΛΙΒΑΝΙ» ΧΑΦΙΕΣ – ΧΑΒΑΛΕΣ – ΧΑΪΒΑΝΙ

Έχουν οι λέξεις οι κοινές
καί τό αντίθετό τους
τό νόημα όπου δηλοί
τόν άλλον εαυτό τους.

Γνώστες τρανοί οι ποιητές
αυτού τού φαινομένου
πλήρως εκμεταλλεύονται
τάς λέξεις τού κειμένου.

Γράφουν ωδάς μέ λυρισμόν
-σπαραξιοκαρδίως-
όπου αι παρθέναι κλαίουσι
κι οι νεαροί ομοίως.

Γράφουν καί ξαναγράφουσι
έπη καί κόντρα έπη
ως Ομηρίδες Ίωνες
πίνοντες τό σαλέπι

Όπου «σαλέπι» θέλω ειπώ
σκεύασμα σιροπίου
όπου τό πίνεις αχνιστόν
δίκην καταποτίου.

Όπου σού φέρνει διάθεσιν
παροξυσμόν στά σκέλη
όπου καί χαίρει η σύντροφος
μέ άπαντα τά μέλη.

Έχουν τοσαύτην δύναμιν
οι συνταγμέναι λέξεις
που μοιάζουν πυροβολικόν
καί Αντιρρίου ζεύξις.

Κομίζω έν παράδειγμα:
ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ.
Καί πάραυτα πηγαίνει ο νούς
στά έγκατα κλιβάνου.

Τό πώς καί γίνεται αυτό
δέν δύναμαι εξηγήσω
διότι πηγαίνει τό στραβό
έμπροσθεν απ’ τό ίσο.

Άλλην μιά ζεύξη επιχειρώ:
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΛΙΒΑΝΙ.
Οσφραίνεσαι, ζαλίζεσαι
κι ο Δέσποτας τά «πιάνει».

Παράδειγμα καί ο ΧΑΦΙΕΣ:
ως μία νυχτερίδα
τό σκότος φέρνει στό μυαλό,
(ώ θλιβερά Πατρίδα…).

Μυριάδες λέξεις σήπονται
στά λεξικά χαμένες
που άλλα λεν κι άλλα νοούν
ως Λάμιες μεθυσμένες.
Όπως η λέξις «ΤΙΜΗΤΗΣ»
τήν σήμερον σημαίνει
τόν δείνα επιτιμητήν
πού βρίζει, παρεμβαίνει.

Ενώ η άλλη έννοια
είναι, όστις τιμάει
δίνει αξίαν δηλαδή
κι ως έντιμος τολμάει…

Οι λέξεις παραδίνονται
τώρα εις τόν καθένα
ως νά ‘ναι σφουγγαρόπανα
καί ρούχα μή πλυμένα.

Τής γλώσσης τό πλυντήριο
όλα τ’ ανακατεύει κι η
λέρα εναποτίθεται στού
Κόσμου τά ερέβη.

Τί Λίβανος, τί Χεσμπολάχ
τ’ όνομα τί σημαίνει;
Σημαίνει: χέστηκε ο Αγάς
μ’ άνθη ο Ραβίνος ραίνει.

Ακούει ο χωριάτης Χεσ’ μπολάχ
καί λέει στήν κυρά του:
«Κάποιος μωρή θά χέζ’ πολλά»,
καί πιάνει τ’ αχαμνά του.

Λέει ο παπάς τό «Αβραάμ»
κι αμέσως στό παγκάρι
για τά καλά τού Αβραάμ,
κι ο Κόσμος σάν νταμάρι.

Οι λέξεις διαστέλλονται
από τό νόημά τους
όταν τά όπλα μαίνονται,
(τα TRUST, δε, το χαβά τους).
………………………………………………
« Κι ο Κόσμος έγινε ταβέρνα
τοπίο σεληνιακό,
καράβι πού τό εκυβέρνα
τσούρμο τρελό, μανιακό».
Από τόν δίσκο:
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΥΟ.


Σχολιάστε εδώ