Στα… 140 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Τηλεόρασης της ΕΡΤ

Ο προϋπολογισμός που αποκάλυψε το «Π» εδώ και δύο Κυριακές απεικονίζει πιστά την πολιτική που ασκείται από την κρατική τηλεόραση με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης. Η κρατική τηλεόραση λειτουργεί με τα λεφτά των ελλήνων πολιτών, που ξαναθυμίζουμε ότι για 18 μήνες φθάνουν τα 450 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα, για να πληρώνει συνεργάτες και να χρηματοδοτεί αθλητικά σωματεία, με το επιχείρημα βέβαια ότι έτσι «εκσυγχρονίζεται» και γίνεται εμπορική και δημοφιλής η κρατική ΕΡΤ. Την περασμένη Κυριακή η στήλη δημοσίευσε το κόστος της ψηφιακής τηλεόρασης, όπου επίσης τα περισσότερα δίνονται για αθλητικά γεγονότα.

Το «Π», συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις για τα μεγέθη του προϋπολογισμού της κρατικής τηλεόρασης για τη 18μηνη χρήση, από 1 Ιουλίου 2006 ως και 31 Δεκεμβρίου 2007, φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το πού πάνε τα λεφτά των γενικών διευθύνσεων, από όπου γίνεται φανερή η άσκηση πολιτικής της εταιρείας.

Η Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων έχει συνολικό προϋπολογισμό 53.740.000 ευρώ και το 60% από αυτά πηγαίνει σε μισθούς και αμοιβές συνεργατών. Προσοχή, σε αυτά τα ποσά δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί του τακτικού μόνιμου προσωπικού! Για αμοιβές και έξοδα συνεργατών στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων δίνονται 23.502.300 ευρώ συν 4,5 εκατομμύρια ευρώ για αμοιβές πρόσθετης εργασίας.

Τα αμέσως επόμενα μεγαλύτερα έξοδά της είναι για το περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση», 2,6 εκατ. ευρώ για εκτύπωση και 1,9 εκατ. ευρώ για προμήθεια πώλησης, οι αμοιβές ειδησεογραφικών πρακτορείων εξωτερικού είναι 2,5 εκατ. ευρώ, τα ενοίκια για τα κυκλώματα του ΟΤΕ 2,6 εκατ. ευρώ, οι ταινίες κυριότητας ΕΡΤ 2,3 εκατ. ευρώ, τα DVD που δίνει η «Ραδιοτηλεόραση» 1,2 εκατ. ευρώ, οι αμοιβές των ανταποκριτών 900 χιλιάδες ευρώ, οι αμοιβές τεχνικών διευκολύνσεων εξωτερικού 1,5 εκατ. ευρώ, τα έξοδα ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού 2,2 εκατ. ευρώ, τα τηλεφωνικά έξοδα 1 εκατ. ευρώ, φόροι και τέλη 900 χιλιάδες ευρώ και ένα κονδύλι 360 χιλιάδων ευρώ για αθλητικά γεγονότα. Τέλος, για αμοιβές των ομάδων εργασίας υπάρχει ένα κονδύλι 500 χιλιάδων ευρώ.

Η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης παίρνει 140.030.000 ευρώ, το 20% σχεδόν του συνολικού προϋπολογισμού της κρατικής τηλεόρασης. Εδώ το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού το παίρνουν τα αθλητικά γεγονότα.

Έχουμε και λέμε: 21,2 εκατομμύρια ευρώ για αθλητικά γεγονότα εσωτερικού, 16,5 εκατομμύρια για αθλητικά γεγονότα εξωτερικού, συν άλλα 16,1 εκατομμύρια ευρώ που περνάνε ως «προκαταβολές για επόμενες χρήσεις» και αφορούν πάλι αθλητικά γεγονότα! Σύνολο δηλαδή 53,8 εκατομμύρια ευρώ. Για τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς πολλές διευκρινίσεις η ΕΡΤ δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για «ταινίες κυριότητας ΕΡΤ», 5 εκατομμύρια ευρώ για «συμπαραγωγές ΕΡΤ», 1,8 εκατ. ευρώ για μισθωμένο ελληνικό πρόγραμμα και 14,5 εκατομμύρια ευρώ για πρόγραμμα εξωτερικού.

Το κόστος ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού υπολογίζεται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατ. ευρώ για ενοίκιο εξοπλισμού και σκηνικών (!), 4,6 εκατ. ευρώ για επιβράβευση πελατών, 3 εκατ. ευρώ για αμοιβές τρίτων με τιμολόγια, 1,8 εκατ. ευρώ για πνευματικά δικαιώματα από επαναλήψεις και 530 χιλιάδες ευρώ ως κόστος για ομάδες εργασίας. Το κονδύλι για τους μισθούς συνεργατών και συμβασιούχων ανέρχεται στο ποσό των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, συν άλλο ένα κονδύλι 3,5 εκατ. ευρώ για αμοιβές πρόσθετης εργασίας.

Αρκετά υψηλό είναι και το κόστος της ΕΡΑ που παίρνει 26.740.000 ευρώ για τους 18 μήνες. Από αυτά τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος των συμβασιούχων εργαζομένων της.

Άλλο ένα κονδύλι 1,9 εκατ. ευρώ περίπου προορίζεται για αμοιβές πρόσθετης εργασίας. Τα αθλητικά γεγονότα εσωτερικού και εξωτερικού στην ΕΡΑ κοστίζουν 3,6 εκατομμύρια ευρώ, τα τηλεφωνικά έξοδα 1,2 εκατ. ευρώ, τα κυκλώματα του ΟΤΕ 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υπολογίζεται ένα ποσό της τάξης του 1,4 εκατ. ευρώ για επόμενες χρήσεις που επίσης αφορά σε αθλητικά γεγονότα που θα αγοραστούν.


Σχολιάστε εδώ