Προς 5,3 εκατ. ευρώ αγοράζουν τον Best!

Η απόφαση ελήφθη στην έκτακτη γενική συνέλευση της περασμένης βδομάδας, στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «παρέστη ένας μέτοχος, που εκπροσωπεί ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.743.900 μετοχές εκ του συνόλου των 19.146.000 ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας».

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στην αδειοδότηση του Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β, 631/2001) αναφέρεται πως χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» με δ.τ. «Best radio». Στη συνέχεια, προφανώς λόγω της συμμετοχής της ελβετικής Edipresse, με ποσοστό τότε περίπου 40%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ο σταθμός μεταβιβάστηκε προφανώς στην Three Dee Ραδιοφωνική, η οποία και συστάθηκε τον Ιούλιο του 2001. Τα κέρδη προ φόρων της Three Dee ήταν 225.186 ευρώ το 2005, έναντι 230.513 ευρώ το 2004 και ο τζίρος το 2005 947.155 ευρώ έναντι 1.913.602 ευρώ το 2004.

Τώρα λοιπόν έρχονται οι Εκδόσεις Λυμπέρη και με απαρτία 30% στην έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζουν την αγορά του Best, με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 5.300.000 ευρώ. Στο παρελθόν και ο Π. Κωστόπουλος είχε μεταβιβάσει τον σταθμό του Nitro FM στην ΙΜΑΚΟ, αλλά έναντι ποσού 2,5 εκατ. ευρώ. Η άδεια είχε δοθεί στην ΗΧΩ ΑΕ και η αποτίμηση έγινε σύμφωνα με τότε ισχύουσα νομοθεσία για τις εταιρείες που ανήκουν σε βασικούς μετόχους εισηγμένων από κρατική αρχή.

Τώρα με τη νομοθεσία περί Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την αποτίμηση μπορούν να κάνουν ορκωτοί λογιστές. Πάντως από τις Εκδόσεις Λυμπέρη ΑΕ «επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς, ήτοι η απόκτηση των εν θέματι περιουσιακών στοιχείων, τελεί υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων νομικού και οικονομικού ελέγχου».

Με τη σχεδιαζόμενη απόκτηση του Best και την ταυτόχρονη αγορά του 33% των Τεχνικών Εκδόσεων (η οποία τελεί υπό τις σχετικές εγκρίσεις των αρχών) η εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη ΑΕ αποκτά υπό τον έλεγχο της δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, έναν καθ’ ολοκληρίαν, τον Best, κι έναν κατά 33%, τον Εν Λευκώ. Κάτι τέτοιο, αφού πρόκειται για μουσικούς σταθμούς το επιτρέπει το νομοσχέδιο Ρουσόπουλου, το οποίο όμως δεν έχει κατατεθεί ακόμη, οπότε είναι σε ισχύ ο ν. 2328, ο οποίος απαγορεύει τον ταυτόχρονο έλεγχο δύο ραδιοφωνικών σταθμών.

Η νέα λοιπόν επενδυτική κίνηση των Εκδόσεων Λυμπέρη πρέπει να συμπέσει χρονικά με τη νέα νομοθεσία. Ποια είναι όμως τα σχέδια του Α. Λυμπέρη, με την προσθήκη των δύο σταθμών στο συγκρότημά του;

Λέγεται πως με την κίνηση αυτή ο Α. Λυμπέρης θα είναι σε θέση στη συνέχεια να εξαγοράσει το 30% που κατέχει σήμερα η Edipresse, η οποία από καιρό έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της για αποχώρηση. Εν αναμονή των εξελίξεων…


Σχολιάστε εδώ