«Άρρωστη» η τηλεοπτική αγορά

Αν συνυπολογίσουμε και τις συνολικές ζημίες της ΕΡΤ για την περίοδο Ιουν. 2004 – Ιουν. 2005, συνολικού ύψους 109.705.435 ευρώ, η εκτιμώμενη ζημία της τηλεόρασης κινείται άνω των 285 εκατ. ευρώ. Ιλιγγιώδες ποσό, αλλά εδώ αποτυπώνεται η αλαζονεία του ελέγχου δύο τηλεοπτικών σταθμών για τους μεγάλους. Το «Π» δημοσιεύει και φέτος, όπως και πέρυσι, στον διπλανό πίνακα, συνοπτικά, την εικόνα της ιδιωτικής τηλεοπτικής αγοράς, αλλά και τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ (κείμενο στην ίδια σελίδα), έτσι ώστε οι αναγνώστες του να έχουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα.

Ο ANT1 παρουσιάζει το 2005 κέρδη προ φόρων 11.600.414 ευρώ, τα μεγαλύτερα μεταξύ των ανταγωνιστών του, έναντι 5.943.513 ευρώ το 2004. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κι άλλο, στα 142.779.537 ευρώ το 2005, καταλαμβάνοντας και εδώ την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ενώ το 2004 ανερχόταν σε 131.194.887 ευρώ. Με την αύξηση των κερδών στα 11,6 εκατ. ευρώ εξαφανίστηκαν οι συνολικές ζημίες των 6.498.780 ευρώ που κουβαλούσε το κανάλι από προηγούμενες χρήσεις. Μεταξύ των παρατηρήσεων των ορκωτών λογιστών σημειώνεται πως τα κέρδη προ φόρων είναι αυξημένα κατά 1.630.000 ευρώ, λόγω τοποθέτησης ζημιάς από την πώληση χρεογράφων και συμμετοχών στα Αποθεματικά Κεφάλαια και όχι στα Αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά η εταιρεία κατέγραψε ζημία 56 εκατ. ευρώ από την «πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων», με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να μειωθούν από 83,6 εκατ. ευρώ το 2004 σε 47,6 εκατ. ευρώ το 2005. Το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης ανέρχεται σε 254 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 160 εκατ. ευρώ είναι σε ομολογιακό δάνειο.


Σχολιάστε εδώ