38 άτομα έβλεπαν τηλεόραση πάνω από… 16 ώρες την ημέρα!

Κι αν στο πόρισμα του 2003 οι ελεγκτές μιλούσαν για τηλεθέαση 22 ωρών επί 3 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να εξαιρεθούν από το σύστημα μέτρησης της AGB οι τηλεθεατές, τώρα με μια πιο εκλεπτυσμένη γλώσσα αναφέρουν και περιπτώσεις ανθρώπων (συνολικά 5) που καταγράφουν «μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών για 7 έως 12 μήνες»!

Σύμφωνα με το πόρισμα, η «συνδρομή» των ατόμων που παρακολουθούν για περισσότερο από 16 ώρες τηλεόραση «στη διαμόρφωση του ημερήσιου τηλεoπτικού όγκου (βλ. πίνακα 36, σελ. 72) κυμαίνεται από 4,9% έως 6,2% κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Mάρτιo, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες κυμαίνεται από 2,5% έως 4,4%». Οι ελεγκτές αναφέρουν πως «σε 260 τηλεφωνικές επικοινωνίες τα άτομα επιβεβαίωσαν την υψηλή τους τηλεθέαση με απαντήσεις όπως “βλέπω μέρα-νύχτα”, “την έχω για παρηγοριά”, “είμαι άνεργος/άνεργη και δεν έχω τι να κάνω”, “δεν έχω ύπνο και βλέπω” κ.λπ.».

Το «Π» σήμερα αποκαλύπτει μέρος του πορίσματος των τριών ελεγκτών της ΕΕΕΤ που εκδόθηκε τον Μάιο του 2006 (περίοδος Ιανουαρίου 2004-Αυγούστου 2005), αν και υπάρχουν αναφορές ως και για τον Μάρτιο του 2006, λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη τον Απρίλιο του 2006. Σημειώνουμε πως πρόκειται για πόρισμα των ανθρώπων της αγοράς (διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, κανάλια), που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από κρατικές ή ανεξάρτητες αρχές, απλώς μετά τη σύνταξή του παραδίδεται και στη Βουλή, στο ΕΣΡ, στο ΙΟΜ και βέβαια στους άμεσα ενδιαφερόμενους, στα κανάλια, στους διαφημιστές και στους διαφημιζόμενους.

Εάν η κυβέρνηση θέλει την ομαλοποίηση της αγοράς, θα πρέπει εκτός των άλλων να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη διαδικασία του ελέγχου και σε κρατικούς φορείς.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή αλλοίωση της έρευνας των ελεγκτών η εφημερίδα δημοσιεύει όλο το απόσπασμα των τριών ελεγκτών για τους ανθρώπους που εμφανίζουν αυξημένη τηλεθέαση άνω των 16 ωρών -χωρίς σχόλια ή κρίσεις- όπως και τους δύο πίνακες που αναφέρονται, με την αρίθμηση του πορίσματος. Επισημαίνουμε μόνο πως ενώ αρχικά οι ελεγκτές γράφουν για τον «μέσο αριθμό των ατόμων που καταγράφουν ημερήσια τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών», στη συνέχεια όταν αναφέρονται σε αυτά, στο σκέλος «αποτελέσματα του ελέγχου», κάνουν λόγο για «μέση μηνιαία τηλεθέαση». Τα στοιχεία του πορίσματος έχουν ως εξής:

10.6 Υψηλή τηλεθέαση ατόμων

Όπως φαίνεται από τον πίνακα μέσου ημερήσιου αριθμού ατόμων ανά διάρκεια τηλεθέασης (βλ. πίνακα 34, σελ. 71), ο μέσος αριθμών των ατόμων που καταγράφουν ημερήσια τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών κυμαίνονται από 1,2% έως 1,5% κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Mάρτιο, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες κυμαίνονται από 0,4% έως 0,9% του παραγόμενου δείγματος. Η συνδρομή τους στη διαμόρφωση του ημερήσιου τηλεoπτικού όγκου (βλ. πίνακα 36, σελ. 72) κυμαίνεται από 4,9% έως 6,2% κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Mάρτιo, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες κυμαίνεται από 2,5% έως 4,4%.

Το ερώτημα σχετικά με την ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση είναι κατά πόσο αυτή είναι πραγματική συμπεριφορά ή οφείλεται σε παράγοντες όπως:

• Κακή χρήση του τηλεχειριστηρίου από άτομα του δείγματος.

• Βλάβη του συστήματος.

Η ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση των μελών του δείγματος παρακολουθείται από το τμήμα διαχείρισης της ΑGΒ NMR και γίνονται τηλεφωνικές επικοινωνίες για την επιβεβαίωσή της. Οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι διαφόρων τύπων (έλεγχοι long viewing / lazy / viewing levels / constant), περιγράφονται στους “Καταλόγους ελέγxoυ” (checklist) και γίνονται σε καθημερινή και μηνιαία βάση.

10.6.1 Μέθοδος και στόχοι του ελέγχου

Υπολογίστηκε η μέση τηλεθέαση όλων των ατόμων του δείγματος ανά μήνα. Τα άτομα που κατέγραψαν μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών, για έναν ή περισσότερους μήνες μέσα στην περίοδο ελέγxoυ, είναι 38 και ανήκουν σε 34 οικογένειες. Για τα 38 αυτά άτομα έγιναν έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων με στόχο:

• Να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία για την ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση που αναφέρονται στα μηνιαία quality report της ΑGΒ NMR.

• Να ελεγχθούν οι καταγραμμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες της AGB NMR με τα άτομα και τα νοικοκυριά αυτά με σκοπό τον έλεγχο της τηλεθέασης και να αξιολογηθούν οι καταγραμμένες απαντήσεις των οικογενειών.

10.6.2 Αποτελέσματα του ελέγχου

Τα 38 άτομα (σε 34 οικογένειες) που κατέγραψαν μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών για έναν ή περισσότερους μήνες μέσα στο 20μηνο του ελέγχου παρουσίασαν την παρακάτω συχνότητα:

• 18 άτομα κατέγραψαν μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών για 1 μήνα.

• 17 άτομα κατέγραψαν μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών για 2 έως 3 μήνες.

• 18 άτομα κατέγραψαν μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών για 4 έως 6 μήνες.

• 15 άτομα κατέγραψαν μέση μηνιαία τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών για 7 έως 12 μήνες.

Τα άτομα αυτά είναι 10 άνδρες και 28 γυναίκες. Δύο από αυτούς είναι ηλικίας 25-34, τέσσερις είναι 35-44, εννέα είναι 45-54, επτά είναι 55-64 και δεκαέξι είναι 65+. Δεκαπέντε άτομα ανήκουν σε μονομελείς οικογένειες, 13 σε οικογένειες 2-3 μελών και οι υπόλοιποι σε οικογένειες μεγαλύτερου μεγέθους.

Από τις 34 αυτές οικογένειες, οι 17 είχαν αποσυρθεί από το δείγμα έως την 28/03/2006. Οι τέσσερις ως κακοί χρήστες, οι οκτώ με απόφαση της ΑGΒ NMR, μία για τεχνικούς λόγους και τέσσερις δεν θέλησαν να ανανεώσουν την παραμονή τους.

Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων επιβεβαιώνονται τα στοιχεία για την υψηλή τηλεθέαση που αναφέρονται στα μηνιαία quality report, στους πίνακες ατομικού χρόνου τηλεθέασης, για τα άτομα με μέση τηλεθέαση μεγαλύτερη των 960 λεπτών (16 ώρες).

Από τον Οκτώβριο του 2004 και μετά στα μηνιαία quality report αναφέρονται και οι απαντήσεις των ατόμων αυτών στις σχετικές τηλεφωνικές επικοινωνίες της AGB NMR με στόχο την επιβεβαίωση της τηλεθέασης. Επιβεβαιώνεται ότι οι απαντήσεις που καταγράφονται συμφωνούν με τα περιεχόμενα των καταλόγων τηλεφωνικών επικοινωνιών των οικογενειών αυτών.

Κατά τη διάρκεια του 20μηνου της περιόδου ελέγxoυ, στις παραπάνω 34 οικογένειες έγιναν συνολικά 317 τηλεφωνικές επικοινωνίες από την AGB NMR με σκοπό τον έλεγχο τηλεθέασης με βάση τους ημερήσιους ελέγxoυς (έλεγχοι long viewing / lazy / viewing levels / constant). Εξετάζοντας τις απαντήσεις των ατόμων στις ερωτήσεις ελέγχου που τους υποβλήθηκαν από την ΑGΒ NMR, όπως αυτές καταγράφονται στα αρχεία των οικογενειών, διαπιστώνεται ότι:

• Σε 260 τηλεφωνικές επικοινωνίες τα άτομα επιβεβαίωσαν την υψηλή τους τηλεθέαση με απαντήσεις όπως “βλέπω μέρα-νύχτα”, “την έχω για παρηγοριά”, “είμαι άνεργος/άνεργη και δεν έχω τι να κάνω”, “δεν έχω ύπνο και βλέπω” κ.λπ.

• Σε 43 τηλεφωνικές επικοινωνίες σε 19 οικογένειες είτε διαπιστώθηκε είτε υπήρξε ένδειξη τεχνικού προβλήματος (μηχάνημα κολλημένο σε έναν σταθμό για μεγάλο διάστημα). Στις περιπτώσεις αυτές το πρόβλημα λύθηκε είτε με απλή απόσυρση και επανατοποθέτηση του μηχανήματος από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος είτε, σε περιπτώσεις μεγαλύτερης βλάβης, με επίσκεψη τεχνικού στην οικογένεια.

• Σε 14 τηλεφωνικές επικοινωνίες σε 9 οικογένειες τα άτομα δήλωσαν λίγο-πολύ κακή χρήση με απαντήσεις όπως “φύγαμε από το σπίτι και αφήσαμε ανοικτή τη συσκευή”, “αποκοιμιέμαι και ξεχνάω να βγάλω το νούμερο”, “διαβάζω/κάνω δουλειές με ανοικτή τηλεόραση”, “ίσως να ξέχασα το νούμερό μου πατημένο” κ.λπ. και τους έγιναν συστάσεις.

10.6.3 Συμπεράσματα του ελέγχου

Ελέγχθηκε ο κατάλογος με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των ατόμων του δείγματος που κατέγραψαν μέση ημερήσια τηλεθέαση μεγαλύτερη των 16 ωρών σε έναν ή περισσότερους μήνες για την περίοδο Ιανουάριος 2004-Αύγουστος 2005. Τα άτομα αυτά ήταν 38 και ανήκουν σε 34 οικογένειες. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι:

• Η AGB NMR είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με όλες τις παραπάνω οικογένειες, με σκοπό την επιβεβαίωση της υψηλής τηλεθέασης από μία έως 22 φορές (συνολικά 317 επικοινωνίες) κατά το παραπάνω διάστημα.

Από τις καταγραμμένες απαντήσεις των ατόμων προκύπτει ότι:

• Σε ποσοστό 82% των τηλεφωνικών επικοινωνιών τα άτομα επιβεβαίωσαν την τηλεθέασή τους.

• Σε ποσοστό 14% διαπιστώθηκε ή υπήρξε ένδειξη βλάβης η οποία και αποκαταστάθηκε.

• Σε ποσοστό 4% τα άτομα δήλωσαν κακή χρήση των μετρητών και τους έγιναν συστάσεις.

Τα στοιχεία για τα άτομα με ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση που αναφέρονται στα μηνιαία quality report επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία παραγωγής και τους καταλόγους τηλεφωνικών επικοινωνιών της AGB NMR».


Σχολιάστε εδώ