Χρονογράφημα

Καλλίγραμμαι κι ευθυτενείς
αι νέαι Ελληνίδαι
αιμοχαρείς τού έρωτος
ως τών Κελτών ασπίδαι…

…εις τάς αμμώδεις φάνηκαν
τής χώρας παραλίας
ή σέ πισίνας οικισμών
διά νά αγρεύσουν λείας.

Έξω τά στήθη, θωρηκτά
μέ βλήματα φλογώδη
σκοπεύουν κάθε αρσενικό
ως ζώα θηριώδη.

Αλλοίμονον εις τόν θνητό
όστις θά τίς κοιτάξει
πρέπει ευθύς τήν πίστη του
πολλάκις νά αλλάξει.

Καθολικοί κι Ορθόδοξοι
κι αθρόοι Προτεστάνται
αναμοχλεύουν τούς φαλλούς
καί σπάζουν αι τιράνται.

Κι αι κορασίδαι συνεχώς
αλείφονται δι’ ελαίου
ενώ τό κάθε αρσενικό
καίγεται ως πετρελαίου…

…παράγωγο. Κι ανελλιπώς
ο καύσων υφαρπάζει
αξιοπρέπεια, τιμή
κι ο Έρως εορτάζει.

Τό γένος μας καθίσταται
-κατά τό μάλλον ή ήττον-
μουροχαυλίζοντες ιππείς
διά αυτοκινήτων.

Ορμούν καί ψάχνουν συνεχώς
διά κορναρισμάτων
εις τάς αυλάς τών οικισμών
καί διαμερισμάτων.

Κι αι νέαι αι γυμνόστηθοι
πλήρως δασκαλεμέναι
κινούν τόν μπούφο πληθυσμό
ως γάται αφορμισμέναι.

Τύφλα η Μέση Ανατολή
νά ‘χει μπροστά στούς όλμους
οίτινες εκτοξεύονται
από θεσπέσιους ώμους.

Τί Χεζμπολάχ, τί Ισραήλ
τί εγκλημάτων δράμα,
εδώ νά δείς μητέρα μου
τόν σπαραγμό, τό κλάμα.
Κι ο πόλεμος καλώς κρατεί
καί αι βυζοκρατούσαι
γίνονται μέ ταχύτητα
τών Μουροχαύλων Μούσαι.

Αδειάζουν πορτοφόλια
πάνε αι καταθέσεις
καί τρέχουν οι φαλλοκρατείς
ως κύνες πρίν τούς δέσεις.

Παντού ακούς κλαυθμυρισμούς
συζύγων καί νηπίων
λές κι απ’ τήν Χώρα πέρασε
ο Αφρικανός Σκιπίων.

Τό χρήμα αναλώθηκε
υπέρ τού Βυζοκράτους
βυζαντινή περίοδος
μέ πόρνες καί Υ-πάτους.

Βυζαντινός Ιππόδρομος
Λέοντες, Θεοδώραι,
ούτως τά πάντα χάνονται
έτσι περνούν κι αι ώραι.

Τί θέρος έστι πάλι αυτό
πώς ήλλαξεν η πλάσις
είτε εις πισίνας φέρεσαι
είτε επί θαλάσσης.

Κι ότε Χειμών θέλει φανεί
οι πάντες χρεωμένοι…
γιά μιά βυζού, τρελοβυζού
γιά μιά τρελή Ελένη.
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Καλά κάνει τό Ελληνικό Κράτος καί «βυζαίνει»
ανελλιπώς τούς Γραικούς,
αφού οι ίδιοι ως μωρά
θέλουν καί ποθούν νά βυζαίνουν
καί στά
τριάντα τους καί στά σαράντα τους καί… Είμαστε
ένας λαός πού δέν απογαλακτίστηκε ακόμα.


Σχολιάστε εδώ