«Kόλλησε» το δίκτυο του φυσικού αερίου στην Αττική!

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τα πολλαπλά παράπονα πολιτών που ζητούν να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, για περιορισμό εξόδων τους με τις χαμηλότερες τιμές από το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά συναντούν καθυστερήσεις. Προφανώς η στασιμότητα που παρατηρείται τελευταία στην κατασκευή και ενεργοποίηση των δικτύων διανομής είναι ο κύριος λόγος της αδυναμίας σύνδεσης.

Είναι γνωστό ότι τη διανομή φυσικού αερίου στην Αττική ανέλαβε η ΕΠΑ Αττικής, που είναι κοινοπραξία των εταιρειών CINERGY και SHELL, με 49% του μετοχικού κεφαλαίου και την παραχώρηση του μάνατζμεντ, και της ΕΔΑ Αττικής, θυγατρικής της ΔΕΠΑ με 51%.

Στη σύμβαση μετόχων και την άδεια παραχώρησης, που υπογράφηκαν το 2001, προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των δύο μερών. Οι εταιρείες ΕΔΑ/ΔΕΠΑ, δηλαδή το Δημόσιο, εισέφεραν στην ΕΠΑ Αττικής 1.200 χλμ. έτοιμου δικτύου χαμηλής πίεσης, 200 χλμ. δικτύου μέσης πίεσης, ειδικευμένο προσωπικό, άδειες, διευκολύνσεις και 8.500 πελάτες. Όλα αυτά αποτιμήθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ. Έναντι αυτού του ποσού οι ξένοι επενδυτές ανέλαβαν την υποχρέωση να εισφέρουν 170 εκατ. ευρώ και να κατασκευάσουν 2.000 χλμ. νέου δικτύου, διεισδύοντας στην αγορά φυσικού αερίου της Αττικής, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μέχρι το 2004 έπρεπε να είχαν κατασκευάσει 900 χλμ. δικτύου και κατασκεύασαν μόνο 600 χλμ. (-33%) ενώ το 2006 πρέπει να φτάσουν τα 1.500 χλμ. Φαίνεται όμως από τα αποτελέσματα ότι μέχρι το τέλος του 2008 ούτε τα μισά χιλιόμετρα δεν θα μπορέσουν να κατασκευάσουν, λόγω προφανών αδυναμιών και κυρίως έλλειψης κεφαλαίων. Τα αρχικά κεφάλαια εξανεμίστηκαν χωρίς να γίνει δυνατή η επίτευξη των στόχων. Το συμπέρασμα από μια σύγκριση με τις άλλες ΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία είναι ότι η ΕΠΑ Αττικής υστερεί σημαντικά και στις κατασκευές και κυρίως στην ενεργοποίηση των δικτύων και στους νέους πελάτες. Η ΕΠΑ Αττικής, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασκευάζει δίκτυα με 100-120 ευρώ το μέτρο, έναντι 50-60 ευρώ των άλλων ΕΠΑ. Απ’ όλα αυτά προκύπτει ότι η ΕΠΑ Αττικής θα έπρεπε να είχε κατασκευάσει διπλάσια δίκτυα από αυτά που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα και να είναι κοντά στην επίτευξη των στόχων της. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η διαχείριση της ΕΠΑ Αττικής δεν είναι σωστή και αποβαίνει βλαπτική για τους μετόχους (51% ΔΕΠΑ).

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι ΕΔΑ/ΔΕΠΑ και το υπουργείο Ανάπτυξης προτίθενται να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει μέχρι το 2008 να κατασκευάσουν 2.000 χλμ. αμιγών δικτύων διανομής [χωρίς τους βοηθητικούς αγωγούς (service lines)] χρησιμοποιώντας ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Αν οι ξένοι αρμόδιοι προφασισθούν ότι δεν έχουν να βάλουν άλλα κεφάλαια, τότε, για να μη σταματήσει η επέκταση του δικτύου, η ΔΕΠΑ θα αναγκαστεί να χρηματοδοτήσει υποχρεώσεις των επενδυτών και θα υποστεί ζημίες, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ΕΠΑ θα προχωρήσει σε αύξηση των τιμολογίων της για να καλυφθούν οι δαπάνες της κατασκευής του δικτύου, που ήταν υποχρέωση των ξένων επενδυτών, αλλά φαίνεται ότι η σύμβαση έχει κενά… Να σημειωθεί ότι η ΕΠΑ Αττικής δεν έχει καταφέρει να απορροφήσει τις κοινοτικές ενισχύσεις, που θα έλυναν μέρος της οικονομικής της στενότητας. Συγκεκριμένα, ενώ προβλέπονται ενισχύσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους 58 εκατ. ευρώ, η ΕΠΑ μετά βίας εισέπραξε μέχρι σήμερα 10-11 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 8 εκατ. ευρώ είναι η προκαταβολή του 2001!

Έτσι ο βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αγορά της Αττικής δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Όταν οι εν δυνάμει πελάτες είναι πάνω από 400.000, δεν μπορούμε να παρουσιαζόμαστε ικανοποιημένοι με στόχο 80-100.000 πελάτες, που επίσημα τίθεται και ως στόχος επιτυχίας! Σήμερα η ΕΠΑ Αττικής έχει φτάσει μόλις τους 30.000 πελάτες, από τους οποίους τους 8.500 βρήκε έτοιμους από την ΕΔΑ Αττικής. Είναι συνεπώς παραπλανητικές οι ανακοινώσεις για μεγάλα ποσοστά αύξησης στους ρυθμούς διείσδυσης…

Αν μάλιστα αληθεύει ότι η CINERGY δεν εισέφερε πραγματικά κεφάλαια από το εξωτερικό για την υλοποίηση της επένδυσής της και ότι αντί αυτών πήρε χαριστικό δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα (επί διοικήσεως Λάμπρου), τότε η ΕΔΑ, η ΔΕΠΑ και το ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της ΕΠΑ Αττικής.


Σχολιάστε εδώ