κένο sar

Μὲ ἀφορμὴ τὸ
πρόσφατον ἐπεισόδιον συγκρούσεως δὺο μαχητικῶν
ἀεροπλάνων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας,
ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ, ὑπεράνω
τοῦ Αἰγαίου σὲ περιοχὴ νοτίως
τῆς
μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν κατάρριψιν ἀμφοτέρων, ἀλλὰ
τὴν ἀπώλεια μόνον τοῦ Ἕλληνος


Σχολιάστε εδώ