Χαράτσι σε καφετέριες και ξενοδοχεία για τη χρήση της TV επιβάλλουν τα κανάλια!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος της νεοσυσταθείσας εταιρείας Τηλεοπτικά Δικαιώματα ΑΕ με όλα τα σχετικά έγγραφα για την έγκριση λειτουργίας της οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποβλήθηκε στον ΟΠΙ τον Απρίλιο του 2006, ενώ κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία πριν από δέκα μέρες. Στην περίπτωση που πάρουν τη σχετική έγκριση, θα μπορούν να εισπράττουν δικαιώματα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Ο σκοπός της εταιρείας άλλωστε είναι αποκαλυπτικός:

«Α) Η διαχείριση και η προστασία α) των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (άρθρο 48 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και β) των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 47 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει), όσον αφορά την εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

Β) Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, η εταιρεία μπορεί α) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, β) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εγγραφή των εκπομπών τους σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, δ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, ε) να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη διανομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών τους μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, στ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμίσθωση και τον δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή των εκπομπών του, ζ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Για όλες τις παραπάνω πράξεις η εταιρεία μπορεί να εισπράττει τη σχετική αμοιβή (…)».

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους Κώστα Κιμπουρόπουλο πρόεδρο, Ηλία Τσίγκα αντιπρόεδρο, Μανώλη Δραϊνάκη διευθύνοντα σύμβουλο, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου μέλος, Παναγιώτη Κυριακόπουλο μέλος, Γιώργο Ξανθόπουλο μέλος και Νίκο Χατζηνικολάου μέλος.


Σχολιάστε εδώ