Ταμείο χρηματοδότησης «εξαιρετικών» περιπτώσεων

Η σύσταση Ταμείου χρηματοδότησης «εξαιρετικών» περιπτώσεων σε περιοχές με ανεργία άνω του 20% θα τεθεί και πάλι στο τραπέζι του διαλόγου, σε νέα συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης που συγκαλεί στα μέσα της εβδομάδας ο υπουργός Απασχόλησης, Σάββας Τσιτουρίδης.

Ο υπουργός, παρά τις αντιδράσεις που εξαρχής συνάντησε η πρότασή του, θα εμμείνει στην ανάγκη σύστασης του Ταμείου για την εισοδηματική ενίσχυση όσων ανέργων δεν υπάγονται σε ρυθμίσεις ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Η κυβερνητική πρόταση δίχασε ήδη τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ο ΣΥΝ έχει ήδη καταθέσει δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προστασία των ανέργων (σ.σ.: δημοσιεύτηκαν ήδη στο «ΠΑΡΟΝ»), ενώ και η γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα, κατέθεσε την Τετάρτη σχέδιο νόμου που επίσης αφορά μέτρα για την προστασία των ανέργων…

Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την προστασία των ανέργων περιλαμβάνουν τα εξής:

• Αύξηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους εργάτες και τους τεχνίτες λόγω απόλυσης, στο ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2112/1920.

• Το επίδομα της ανεργίας να παρέχεται σε όλους τους ανέργους χωρίς τις προϋποθέσεις και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίες που έχουν αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ανέργων να στερείται του επιδόματος.

• Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος της ανεργίας να καθοριστεί στο 80% του βασικού μισθού.

• Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση των ανέργων σαν συντάξιμος χρόνος. Και:

• στη διάρκεια της ανεργίας, οι άνεργοι και τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη να δικαιούνται πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

• Οι απολυμένοι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και παραμένουν άνεργοι επί δύο χρόνια και έχουν συμπληρώσει 4.050 μέρες ασφάλισης να δικαιούνται πλήρη κύρια και επικουρική σύνταξη.


Σχολιάστε εδώ