Παραπλάνησε τη Βουλή ο Αράπογλου!

Κίνδυνοι και γεγονότα τα οποία ο πρόεδρος της τράπεζας, Τάκης Αράπογλου, επιμελώς απέκρυψε

α) από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, όταν ζήτησε την έγκριση της εξαγοράς,

β) από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων που συγκλήθηκαν για να εγκρίνουν την αύξηση κεφαλαίου,

γ) από τη Βουλή,

δ) από το επενδυτικό κοινό,

ε) από τους αναλυτές, όπως αποδεικνύεται από τη μεταβολή των αρχικών αναλύσεών τους. Έδωσαν όμως, για να μην ξεχνάμε, ασύμμετρη πληροφόρηση για δύο εβδομάδες ο ίδιος και οι επιτελείς του σε μέρος ξένων επενδυτών, όπως έγραφαν οι εφημερίδες μεταξύ 5 και 15/4/2006.

Είπε στη Βουλή (σελ. 4 των πρακτικών): «Στις προσκλήσεις της επιτροπής αυτής για ενημέρωση σχετικά με την εξαγορά της Finansbank πρέπει να δηλώσω ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ, δεδομένου ότι η πρωταρχική μου ευθύνη βάσει του νόμου είναι να ενημερώνω καταρχήν και ισότιμα τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας μέσω του κυρίαρχου οργάνου της εταιρείας, δηλαδή της γενικής συνέλευσης. Δύο συνεχόμενες αναβολές συνετέλεσαν στο να υπάρξει ένα κενό χρόνου που έπρεπε να ενημερώσω αναλυτικά τους μετόχους της τράπεζας για τις λεπτομέρειες της εξαγοράς. Σήμερα πλέον έχω ενημερώσει τους μετόχους και μπορώ να ενημερώσω την επιτροπή αυτή».

Είναι ψέματα, αφού για δύο εβδομάδες -από 5/4 έως 20/4/2006- ήταν σε επιλεκτική ενημέρωση μέρους επενδυτών εξωτερικού, όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες. Συγκεκριμένα, το «Κέρδος» (8/4/2006) έγραφε: «Στο Λονδίνο – Εν τω μεταξύ συνεχίζονται τα roadshows της Εθνικής σε διεθνή οικονομικά κέντρα. Από το Λονδίνο ο κ. Αράπογλου με τους τρεις γενικούς διευθυντές της τράπεζας κ.κ. Α. Θωμόπουλο, Π. Μυλωνά και Α. Λεώπουλο μεταβαίνει τη Δευτέρα στις ΗΠΑ για παρουσιάσεις και επαφές στη Ν. Υόρκη και τη Βοστώνη, ενώ στην επιστροφή θα σταματήσουν και στη Φραγκφούρτη».

Είναι ή δεν είναι αυτό επιλεκτική και ασύμμετρη ενημέρωση και μεγάλο ψεύδος ενώπιον όλου του Κοινοβουλίου;

Τι είπε

Ο πρόεδρος της τράπεζας για να υποστηρίξει τη συμφωνία έδινε έμφαση μόνο στα κατά την άποψή του θετικά στοιχεία της συμφωνίας:

• Η Finansbank είναι η ιδανικότερη λύση, γιατί η Εθνική έχει την ευκαιρία να αποκτήσει κρίσιμο μέγεθος και να προσεγγίσει την ομάδα των είκοσι κορυφαίων τραπεζών της Ευρώπης (με την εξαγορά της Finansbank γίνεται η 27η μεγαλύτερη τράπεζα).

• Διεισδύει σε μία αγορά που μακροπρόθεσμα υπόσχεται προοπτικές ανάπτυξης, καθώς ο συνολικός δανεισμός (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) ανέρχεται στο 25% του ΑΕΠ της Τουρκίας, όταν στην Ελλάδα είναι στο 85%.

• Αγοράζει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες (έβδομη μεγαλύτερη με βάση το ενεργητικό της), η οποία κατέχει την πρώτη θέση σε όρους αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και τη δεύτερη ως προς την αύξηση των χορηγήσεων.

• Ανέδειξε ως σημαντικό γεγονός την πρόθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας να συμμετάσχει (μέσω της θυγατρικής International Finance Corporation) στο μετοχικό κεφάλαιο της Finansbank με ποσοστό μέχρι 10%. Συμμαχία που εάν επιτευχθεί, όπως είπε, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμφωνία και θα συμβάλει στη σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, παρέχοντας ταυτόχρονα στην επένδυση ισχυρή «προστασία».

• Η συναλλαγή θα καταστεί πιο ελκυστική, γιατί θα δημιουργηθούν συνέργιες, όπως μείωση του κόστους χρηματοδότησης της Finansbank, και θα αξιοποιηθεί από τον όμιλο η τεχνολογική της υποδομή με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος στη διαχείριση των πιστωτικών καρτών και των στεγαστικών δανείων.

• Για το τίμημα απλώς ανέφερε πως διαμορφώθηκε εντός του εύρους των αποτιμήσεων που έγιναν οι τελευταίες εξαγορές τραπεζών στη Ν.Α. (όχι ειδικά στην Τουρκία), σύμφωνα με την Credit Suisse, η οποία επιμελώς απέφυγε να εκφράσει στην ουσία γνώμη, όπως έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη.

• Για το ενδεχόμενο να χάσει πελάτες η Finansbank έλεγε: «Για την αποδοχή του εγχειρήματος από την τουρκική κοινή γνώμη και ιδιαίτερα από την πελατεία της Finansbank, η ανοδική πορεία των καταθέσεων μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας καταδεικνύει ότι οποιαδήποτε επιφυλακτικότητα που απορρέει από το παρελθόν των σχέσεων των δύο χωρών δεν μεταφράζεται κατ’ ανάγκη σε αρνητική στάση των πελατών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τη στρατηγική στη γειτονική χώρα είχαμε προνοήσει να σφυγμομετρήσουμε την ανταπόκριση του τουρκικού κοινού σε μία ενδεχόμενη εξαγορά τουρκικής τράπεζας από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα» (σελ. 17 των πρακτικών της Βουλής 30/5/06).

• Επίσης (σελ. 14 πρακτικών της Βουλής): «Έχουμε μεριμνήσει ώστε η ΕΤΕ να έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναλλαγή σε περίπτωση γεγονότων που συνιστούν ουσιώδη μεταβολή».

• Η συναλλαγή δημιουργεί άμεσα όφελος στον όμιλο και θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή από τον πρώτο χρόνο και άλλα παρόμοια.

Τι απέκρυψε

Τώρα στο ενημερωτικό αναγκάζεται να πει την αλήθεια, όχι όμως και πάλι όλη, αλλά μεγάλο μέρος της.

Ποια είναι αυτή; Ενδεικτικά:

• Η Εθνική Τράπεζα δεν γνωρίζει τι αγόρασε. Παραδέχεται ότι δεν έχει γίνει έλεγχος και πιθανώς πολλά από τα οικονομικά στοιχεία να μην είναι όπως παρουσιάζονται.

• Προς τα πάνω αναπροσαρμογή του τιμήματος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει υψηλότερο τίμημα ανά μετοχή, κάτι που θα έχει αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος της εξαγοράς. Ανάλογη περίπτωση έχει υπάρξει στο παρελθόν, όταν η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανάγκασε τον Όμιλο Koc να ανεβάσει το τίμημα για την εξαγορά της Yapi Credit. Ο ίδιος όμως ο πρόεδρος της Εθνικής βεβαίωνε ότι οποιαδήποτε πρόσθετη αύξηση της τιμής θα καλυφθεί από τον τούρκο πωλητή ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τη συμφωνία εξαγοράς. Αντιγράφουμε από τη σελίδα 13 των πρακτικών της Βουλής (30/5/2006): «Έχει επίσης εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες η ανησυχία ότι ενδεχομένως κάποιοι μειοψηφούντες μέτοχοι της Finansbank να κινηθούν εναντίον της και ενδεχομένως και της ΕΤΕ εξαιτίας της μη εύλογης κατά τη γνώμη τους αποτίμησης του διεθνούς δικτύου. Θα πρέπει να τονίσω ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν συνδέεται με την Εθνική, αφού η υπόθεση αυτή αφορά στους μειοψηφούντες μετόχους της Finansbank και τη Finansbank, πριν η Εθνική αποκτήσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην τράπεζα. Επαναλαμβάνω ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 46% η οριστικοποίηση της πώλησης του διεθνούς δικτύου και η λήψη των σχετικών εγκρίσεων. Εάν αυτά δεν συμβούν για οποιονδήποτε λόγο, η Εθνική δεν πρόκειται να καταβάλει το τίμημα. Περαιτέρω, στη θεωρητική και απομακρυσμένη περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε διεκδικητική αγωγή για την υπόθεση αυτή στο μέλλον, υπάρχει η συμβατική υποχρέωση των πωλητών να αναλάβουν να καλύψουν οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Finansbank». Για το θέμα αυτό, παραπέμπουμε και στις σελίδες 20, 21, 46, 47 των πρακτικών της Βουλής, όπου αποδεικνύονται τα ψέματα του κ. Αράπογλου.

• Η επέκταση στην Τουρκία ενέχει μακροοικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πολιτική αστάθεια, η πιθανότητα μη ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενδεχόμενο μελλοντικών οικονομικών κρίσεων κ.ά.

• Κίνδυνος απώλειας πελατών. Επισημαίνεται ότι η Finansbank ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από αρνητικές αντιλήψεις που ενδέχεται να έχει μερίδα πελατών για την Ελλάδα. Παραπάνω γράφουμε τι δήλωνε ο κ. Αράπογλου γι’ αυτόν τον κίνδυνο.

• Ενδέχεται να προκύψουν σημαντικές μελλοντικές ζημίες ή πρόσθετες υποχρεώσεις που θα απομειώσουν τα περιουσιακά στοιχεία. Στο ενημερωτικό δελτίο επισημαίνεται ότι «εξαιτίας των αντικειμενικών περιορισμών του νομικού και οικονομικού ελέγχου η εκτίμηση των κινδύνων αναφορικά με την απόκτηση της Finansbank ενδέχεται να μην είναι ακριβής και να προκύψουν κίνδυνοι και προβληματικοί τομείς».

• Υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Finansbank χαρακτηρίζεται σε έναν βαθμό από συγκέντρωση σε ορισμένους εταιρικούς πελάτες, που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, μερικοί από τους οποίους είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητοι, όπως η κλωστοϋφαντουργία που κινδυνεύει σε όλες τις χώρες από την Κίνα και την Ινδία, ο τουρισμός και οι κατασκευές.

• Προβλέψεις αναδιάρθρωσης. Με βάση τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξαγορά, η τράπεζα ενδέχεται να σχηματίσει, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, εφάπαξ πρόβλεψη αναδιάρθρωσης ύψους 150 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Finansbank.

• Επισφάλειες από δάνεια. Η Εθνική έχει το δικαίωμα, για ένα έτος μετά την εξαγορά, να μεταβιβάσει στη FIBA Holding, την εταιρεία δηλαδή του πρώην ιδιοκτήτη της Finansbank, στη λογιστική τους αξία δάνεια που χορηγήθηκαν πριν από την εξαγορά. Το κεφάλαιο καθενός από αυτά τα δάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό όλων αυτών των δανείων θα είναι μέχρι 200 εκατ. ευρώ.

• Υπάρχει ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί υψηλότερο ποσοστό δανείων ως μη εξυπηρετούμενα. Σημειώνεται ότι η εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, των πρακτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζει σήμερα η Finansbank με τα αντίστοιχα της Εθνικής ενδέχεται να έχει αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό υψηλότερου ποσοστού δανείων ως μη εξυπηρετούμενων ή αμφίβολης ή μειωμένης εισπραξιμότητας, διαφοροποιώντας τη σημερινή κατάταξή τους, κάτι που θα απαιτούσε αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών για τη Finansbank. Αλήθεια, το πρόσεξε αυτό ο κ. Γκαργκάνας; Τότε γιατί είναι ήσυχος;

• Υπάρχει μεγάλος συναλλαγματικός κίνδυνος. Για παράδειγμα, μεταξύ της 3ης Απριλίου και της 8ης Ιουνίου 2006 η νέα τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 21,32% έναντι του ευρώ.

• Κίνδυνος ρευστότητας. Αν ολοκληρωθεί η απόκτηση της Finansbank, ενδέχεται η Εθνική να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της απευθυνόμενη σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των αγορών χρήματος. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθέσιμη ρευστότητα για άλλους σκοπούς.

• Η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου («hedging») ενδέχεται να μην αποτρέψει ζημίες, γράφει το ενημερωτικό δελτίο, ενώ βεβαίωναν ότι ο κίνδυνος αντισταθμίζεται με σύγχρονες μεθόδους «hedging» 100%. Στη σελίδα 22 γράφεται ότι είπε: «Έτσι καλύπτεται πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος».

Απορίες

Από τα παραπάνω προκύπτουν και πάλι ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα για πρόσθετες ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της διοίκησης της ΕΤΕ. Συγκεκριμένα:

• Πώς είναι δυνατόν να έχει υποτιμηθεί η τουρκική λίρα κατά 21%, να υπάρχει σκέψη διενέργειας προβλέψεων ύψους 150 εκατ. ευρώ και να επιμένει η διοίκηση της Εθνικής στο ενημερωτικό δελτίο ότι η συμφωνία δημιουργεί άμεσα αύξηση των κερδών ανά μετοχή; Οι προβλέψεις των 150 εκατ. ευρώ, εάν τελικά διενεργηθούν, αναλογούν στο 44% των αναμενόμενων κερδών (από τους αναλυτές) της Finansbank για το 2006. Οι αναλυτές περιμένουν καθαρά κέρδη της τάξης των 674 εκατ. λιρών ή περίπου 334 εκατ. ευρώ.

• Πώς θα διαμορφωθεί η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας; Θα διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά; Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για την Εθνική Τράπεζα το 2005 έφθασε το 28,6%. Η Finansbank ανακοίνωσε αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 39% για το πρώτο τρίμηνο του 2006 ή 33% προσαρμοσμένο σύμφωνα με τον χρηματοοικονομικό οίκο JP Morgan.

Για να διατηρήσει για το σύνολο του έτους τέτοια αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων η τουρκική τράπεζα, λένε ορισμένοι αναλυτές, τα καθαρά κέρδη πρέπει να ανέλθουν σε 1,372 δισ. δολάρια. Πράγμα εξαιρετικά αδύνατον. Γιατί;

α) Ορισμένοι αναλυτές (JP Morgan, 15 Μαΐου 2006) προβλέπουν καθαρά κέρδη ύψους 0,71 τουρκικών λιρών ανά μετοχή ή συνολικά 674 εκατ. τουρκικών λιρών ή 440 εκατ. δολαρίων για το σύνολο του 2006 για τη Finansbank συμπεριλαμβανομένων των κερδών από τις δραστηριότητες εξωτερικού, τις οποίες δεν αγοράζει η Εθνική Τράπεζα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2005 τα καθαρά κέρδη της Finansbank χωρίς τις δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε 374,1 εκατ. τουρκικές λίρες (ή 250 εκατ. δολάρια ή 198 εκατ. ευρώ περίπου!), για τα οποία πληρώνει 3,8 δισ. ευρώ, δηλαδή p/e 19,2.

β) Από το τρίτο τρίμηνο του 2006 και μετά η τράπεζα θα χάσει τα κέρδη που συνεισφέρουν οι δραστηριότητες του εξωτερικού. Κι αυτό γιατί αυτές τις δραστηριότητες θα κρατήσει ο ιδρυτής της τράπεζας Χοσνού Οζιγιεγίν. Ο τελευταίος έχει συμφωνήσει να αγοράσει τις δραστηριότητες αυτές έναντι 580 εκατ. δολ. από την Εθνική Τράπεζα. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισέφεραν το 2005 το 20% των καθαρών κερδών της τράπεζας (σύνολο 465 εκατ. τουρκικές λίρες, εκ των οποίων τα 374 εκατ. ήταν τα κέρδη της τράπεζας χωρίς τις δραστηριότητες εξωτερικού).

Καθαρά κέρδη 1,372 δισ. δολαρίων δεν θα επιτευχθούν ούτε το 2007. Οι αναλυτές προβλέπουν για τη Finansbank καθαρά κέρδη 902 εκατ. τουρκικές λίρες ή 601 εκατ. δολάρια συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής και αυτή αναμένεται να υποχωρήσει από το 28% το 2005. Υπενθυμίζεται πως σε σχετική ερώτηση βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή ο Τάκης Αράπογλου δεν απάντησε, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αναφερθεί σε μελλοντικά γεγονότα. Προφανώς γιατί δεν τον συμφέρουν; Είναι μελλοντικό γεγονός η αύξηση κεφαλαίου 3 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας; «Όχι» είναι η απάντηση. Όμως με την αύξηση κεφαλαίου τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής αυξάνονται και υποχωρεί η συνολική αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων. Το ποσοστό της αποδοτικότητας μπορεί να υποχωρήσει σημαντικά εάν διατηρηθεί η τρέχουσα ισοτιμία μεταξύ της τουρκικής λίρας και του ευρώ, καθώς τα κέρδη της Finansbank που είναι σε τουρκικές λίρες αντιστοιχούν σε λιγότερα ευρώ.

Η διοίκηση της ΕΤΕ θεωρεί στους υπολογισμούς της ότι η σχέση ευρώ και νέας τουρκικής λίρας θα είναι πάντοτε σταθερή. Πώς είναι αυτό δυνατόν;

Γιατί, γιατί…

Γιατί διαβεβαίωνε ότι η ΕΤΕ κερδίζει από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου;

Γιατί έκλεισε την τιμή σε δολάρια και όχι σε τουρκικές λίρες, αφού είχε δηλώσει ότι γνώριζε πως η τουρκική λίρα ήταν υπερτιμημένη;

Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν τιμώρησε τον κ. Αράπογλου για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως ομολόγησε ο ίδιος στη σελίδα 32 των πρακτικών της Βουλής, επειδή α) έκανε επιλεκτική και ασύμμετρη ενημέρωση σε μερικούς ξένους και β) δεν έβαλε στην ελληνική γλώσσα τις ίδιες πληροφορίες που υπήρχαν στην αγγλική;

Γιατί όλοι οι οίκοι -ελληνικοί και ξένοι- ήταν καταρχάς θετικοί και μετά το γύρισαν;

Μήπως έπεσαν θύματα παραπλάνησης;

Επιπλέον, παρατηρούνται:

α) Γιατί το ενημερωτικό δελτίο δεν αναφέρει τίποτα για το ποσοστό των ιδίων μετοχικών κεφαλαίων που θα επενδυθούν στη Finansbank; Ενώ το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει ότι τα ίδια κεφάλαια 31/12/2005 είναι 4,316 δισ. ευρώ και το ποσό που θα δοθεί για τη Finansbank θα είναι 3,8 δισ. ευρώ και ενώ προκύπτει ότι είναι το 80% των ιδίων κεφαλαίων 31/12/2005 και το 52% των νέων συνολικών ιδίων κεφαλαίων, αποσιωπάται η πληροφορία αυτή στο ενημερωτικό δελτίο.

Προφανώς είναι σκόπιμη η αποσιώπηση αυτή, διότι το ενημερωτικό δελτίο θα αναγκαζόταν να διαψεύσει τον κ. Αράπογλου, ο οποίος στην ομιλία του στη γενική συνέλευση ανέφερε ότι επενδύεται το 20% των ιδίων κεφαλαίων, στο δε κυριακάτικο «Βήμα» στις 28/5/2006 δήλωνε ότι επενδύεται στην Τουρκία μόνο το 10%.

Οι ευθύνες του κ. Αράπογλου, όλων των μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αστικές και ποινικές, είναι τεράστιες.

β) Επιπλέον, αναφέρεται ότι η άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξαγορά της Finansbank (στη συνεδρίαση 222/11.05.06) και συγκεκριμένα για το 44% δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2,222 δισ. ευρώ. Γιατί αποσιωπάται η πληροφορία αυτή από το ενημερωτικό δελτίο;

Eάν η Εθνική αναγκαστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της
Τουρκίας να δώσει μεγαλύτερο τίμημα, η άδεια θα ακυρωθεί ή θα ζητηθεί τροποποίηση του ποσού αυτού; Η αποσιώπηση των αληθινών γεγονότων δημιουργεί βαρύτατες αστικές και ποινικές ευθύνες για όλους.

γ) Γιατί ο κ. Αράπογλου στο δελτίο Τύπου της ΕΤΕ στις 3/4/2006 (σελ. 4 από 6) γράφει περί πώλησης των διεθνών δραστηριοτήτων, αναφέροντας ότι «η Fiba θα εξαγοράσει από τη Finansbank ποσοστό…» και στη Βουλή δηλώνει ότι δεν πουλάει η Εθνική τις θυγατρικές της Finansbank (σελ. 62, 63, 70, 75 και 83 των πρακτικών);


Σχολιάστε εδώ