1,5 δισ. ευρώ το «καπέλο» για το εθνικό… φέσι!

Σύμφωνα με διαπιστώσεις του συλλόγου των εργαζομένων στην Εθνική, από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας στις αρχές Απριλίου μέχρι και σήμερα η μετοχή της ΕΤΕ έχει μειωθεί περισσότερο από 30%, καθώς από 40 ευρώ έχει φθάσει στα 28, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία έχει μειωθεί από 13,6 δισ. ευρώ σε 9,5 δισ., πράγμα που σημαίνει ότι υφίστανται ήδη απώλειες άνω των 4 δισ. ευρώ…

Παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα χειροτερεύει η οικονομική θέση της Finansbank λόγω ακριβώς της υποτίμησης της τουρκικής λίρας κατά 17% περίπου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση της καθαρής θέσης της τράπεζας κατά 164 εκατομμύρια ευρώ. Η τελική τιμή στην οποία αναμένεται να διαμορφωθεί είναι 4,7 δισ. δολάρια, ενώ το τίμημα που θα καταβληθεί θα είναι 5,5 δισ. δολάρια.

Οι σοβαρές αυτές διαπιστώσεις περιλαμβάνονται στο εξώδικο που απέστειλε με δικαστικό επιμελητή ο σύλλογος των εργαζομένων την Παρασκευή το πρωί, προκειμένου να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία συνεδρίαζε εκείνη την ώρα, τις παραλείψεις που έχουν γίνει από την πλευρά της ΕΤΕ κατά τη γενική συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τις ενστάσεις του συλλόγου ως προς το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα της εξαγοράς της τουρκικής τράπεζας.

Πολύωρη συνεδρίαση

Κατά την πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συζητήθηκε επί 5,5 ώρες το ενημερωτικό δελτίο που είχε ετοιμάσει η ΕΤΕ για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και το οποίο έπρεπε να εγκριθεί για να προχωρήσει η εξαγορά της τουρκικής τράπεζας και κυρίως οι ενστάσεις και οι καταγγελίες που περιελάμβανε η εξώδικος γνωστοποίηση που είχε αποστείλει ο σύλλογος, γεγονός που προκάλεσε και πολλές αλλαγές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πίεση του κ. Αράπογλου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να συνεδριάσει προκειμένου να εγκρίνει το δελτίο της ΕΤΕ ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι, για ένα τόσο σοβαρό θέμα αναγκάστηκε να συνεδριάσει ενώ ο πρόεδρός της Αλέξης Πιλάβιος απουσιάζει σε πολυήμερο ταξίδι στην Κίνα (η επιτροπή συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Γιάγκου Χαραλάμπους, κάτι εντελώς εξαιρετικό).

Ειδικότερα, στην εξώδικη γνωστοποίηση του συλλόγου εργαζομένων στην Εθνική μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των δύο τραπεζών, οι ενστάσεις για τις παρατυπίες που σημειώθηκαν στη γενική συνέλευση και οι παρατυπίες που έγιναν, ενώ ζήτησαν να περιλαμβάνονται στο δελτίο έκθεση αποτίμησης της τουρκικής τράπεζας και οι εκτιμήσεις για την οικονομική και πολιτική κατάσταση της Τουρκίας. Τέλος, ζητάνε να τους χορηγηθούν αντίγραφα των συμβάσεων κάλυψης με τους αναδόχους.

Συγκεκριμένα, για την οικονομική κατάσταση των δύο τραπεζών στην εξώδικη γνωστοποίηση σημειώνεται ότι:

«Η συνεχής υποτίμηση της τουρκικής λίρας δεν απομειώνει μόνο τα ίδια κεφάλαια της Finansbank, αλλά θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και την αξία του ενεργητικού λόγω της μεγάλης αύξησης των επισφαλών δανείων που προκαλεί η υποτίμηση του νομίσματος. Συνεπώς, τα μελλοντικά κέρδη είναι εξαιρετικά αβέβαια.

Ήδη, με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, από την υπογραφή της συμφωνίας (3.4.2006) μέχρι σήμερα η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ στο χρηματιστήριο μειώθηκε περισσότερο από 30%, καθώς από 40 ευρώ περίπου διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 28 ευρώ ανά μετοχή. Η χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε επομένως από 13,6 δισ. ευρώ σε 9,5 δισ. ευρώ, με συνέπεια οι μέτοχοι να υφίστανται ήδη απώλειες άνω των 4 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα χειροτέρευσε σημαντικά η οικονομική θέση της Finansbank λόγω της υποτίμησης της τουρκικής λίρας κατά 17% περίπου. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στη γενική συνέλευση των μετόχων στις 23.5.2006, η καθαρή θέση της Finansbank έχει μειωθεί κατά 164 εκατ. ευρώ. Ήδη η χρηματιστηριακή αξία της Finansbank διαμορφώνεται σε 4,7 δισ. δολάρια, ενώ το συμφωνηθέν τίμημα βασίζεται σε αποτίμηση 5,5 δισ. δολ. (ή 7,4 δισ. τουρκικές λίρες με ισοτιμία 1 δολάριο = 1,35 τουρκικές λίρες που ελήφθη υπόψη κατά τη σύναψη της συμφωνίας).

Η συμφωνία εξαγοράς προβλέπει την καταβολή του τιμήματος σε δολάρια. Γι’ αυτόν τον λόγο, παρά την πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, η τιμή της μετοχής της Finansbank παρουσιάζει ανοδική τάση. Από τη σύναψη της συμφωνίας εξαγοράς ο δείκτης τραπεζικών μετοχών μειώθηκε κατά 14% (από 93.241 μονάδες σε 80.155 μονάδες). Εάν η τιμή της Finansbank είχε ακολουθήσει τον τραπεζικό δείκτη, η χρηματιστηριακή της αξία θα είχε διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 14%, δηλαδή περίπου σε 6,4 δισ. τουρκικές λίρες.

Αυτή είναι η πραγματική αποτίμηση της αξίας. Η αξία αυτή αντιστοιχεί σε 4 δισ. δολάρια περίπου με τη σημερινή ισοτιμία της τουρκικής λίρας (1 δολάριο = 1,58 τουρκικές λίρες). Το υπερτίμημα που προτίθεται να καταβάλει η ΕΤΕ ανέρχεται σε 1,5 δισ. δολάρια.

Παρά τις ανωτέρω εξελίξεις, η διοίκηση της ΕΤΕ αντί να αποσύρει την πρότασή της προχωρεί στην υλοποίηση αυτής της εξαιρετικά επιζήμιας συμφωνίας, χωρίς να έχει πληροφορήσει τους μετόχους επί των πραγματικών δεδομένων. Αυτή η ορθή πληροφόρηση απαιτείται να ελεγχθεί από εσάς αν συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο που θα τεθεί προς έγκρισή σας. Σε διαφορετική περίπτωση έχετε υποχρέωση να μην το εγκρίνετε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη χαρακτηριστική έλλειψη πρόβλεψης για τη μελλοντική κερδοφορία της Finansbank εκ μέρους της Credit Suisse (σύμβουλος εξαγοράς), στην από 3 Απριλίου 2006 επιστολή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ».

Αβεβαιότητα στην Τουρκία

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ίδια και ίσως περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζει και ο ιδιοκτήτης της τουρκικής τράπεζας. Ήδη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας παραπέμπει με την κατηγορία της εσωτερικής πληροφόρησης τον ιδιοκτήτη κ. Οζιεγκίν, εναντίον του οποίου δεν αποκλείεται να ασκηθεί ποινική δίωξη που τιμωρείται με ποινές που προβλέπουν εκτός από πρόστιμο και πενταετή φυλάκιση…

Θα πρέπει ακόμη να προστεθεί ότι σημαντικότερη ίσως εξέλιξη είναι το γεγονός ότι η πώληση της τουρκικής τράπεζας θα πρέπει να εγκριθεί από την πανίσχυρη αρχή που εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Ήδη στον Τύπο διοχετεύονται πληροφορίες, οι οποίες λένε ότι η εξαγορά αυτή δεν πρόκειται να εγκριθεί για «εθνικούς λόγους», αφού η ελληνική τράπεζα ανήκει στο ελληνικό κράτος και στην Εκκλησία».

Ο πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς στη Βουλή

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συνεχίζει να καλεί πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση αυτή προκειμένου να έχει πλήρη ενημέρωση. Έτσι την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να έχει κληθεί για να καταθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Πιλάβιος.


Σχολιάστε εδώ