ΠΑΠΑ – ΛΗΓΟΥΡΗΣ ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

Άχθος αρούρης πάει νά πεί
βάρος τής γής, καί άλλα
ουχί μυστήρια πολλά
ως βρίσκεις στήν Καμπάλα.
.
Έθος παλαιό τοίς Έλλησι
περί αχρήστων όντων
απλός ο λόγος, νοητός
καί εκ πτωχών κι αρχόντων.

Εικάζω, ετούτη η φυλή
πιστή στάς παραδόσεις
συχνώς επαληθεύεται
με πτώσεις καί ανώσεις.

Άλλοτε κάνει θαύματα
κι άλλοτε καταπίπτει
εις βάθη ανερεύνητα
που φτάνουν μόνο κήτη.
.Ως φάλαινα ανέρχεται
κι ως μόλυβδος βουλιάζει,
στού χρόνου τό διηνεκές
ουδέποτε αλλάζει.

Τοσούτον αχαΐρευτος
τοσούτον, δε, βλαμμένη
ως γραία αειπάρθενος
εις τά στραβά εμμένει.

Ως δούλη, δε, συνηγορεί
στών δυνατών τά πάθη
καί μεταφέρει τό νερό
με τρυπητόν καλάθι.

Μυριάκις αντιμάχεται
πάσας τάς αδικίας
ενώ αυτή δουλεύεται
έως καί μαλακίας.

Τι νά ειπείς, τι νά σκεφτείς
περί τής ράτσας ταύτης
ούτε παπάς γινώσκει τι
ούτε καντηλανάφτης.

Ποίος Θεός τήν έφτιαξε
ουδείς ποτέ γνωρίζει.
Πότε εδώ αφίχθηκε
άστα, καί βράσε ρύζι.
Δεινή πλιατσικολόγισσα
καί φούλ αιθεροβάμων
μεγάλη στά ελάχιστα
αδάμας εις τήν άμμον.

Μικρή, πάλι, στά μέγιστα
ανέμπιστη κι ωραία
τής Μοίρας θύμα συνεχώς
κι ερωτικώς μοιραία.

Τό μέγα όμως καύχημα
τού ουλαμού τών κάφρων
είναι τό πάθος γιά άνοδο
πού θέλει κάθε άφρων.

Εργάται ανειδίκευτοι
συχνώς αναρριχούνται
εις αξιώματα υψηλά
καί ως Ταοί καυχούνται.

Ταώς είναι τό όνομα
τού παγωνιού π’ απλώνει
τάς πτέρυγας καί λοιδορεί
όποιον δέν καμαρώνει.

Αυτοί ηγούνται διαρκώς
τού πτηνοτρόφου κήπου
κι ημείς ως όρνιθες χαζαί
τής κουτσουλιάς, τού ρύπου

…πάντα τούς ανεχόμαστε
πάντα τούς προσκυνούμε
με όναρ καί με σχέδιον
πώς νά τούς μιμηθούμε.

Καί είδαν τά ματάκια μας
δύο Υπουργούς προσφάτως
νά λέγουν διά ΑΠΟΔΡΑΣΙΝ
ό,τι δέν λέγει ο γάτος.

Ο εις τήν πολυμόρφωσιν
τήν έχει στό τσεπάκι
Πολύδωρος, καί ρήτορας
καί στό μυαλό αεράκι.

Ο έτερος κι υπεύθυνος
τής Νομικής καμάρι
φύλαξ τού Νόμου ανεπαρκής
έψαχνε με λυχνάρι.

Κι ο υψηλά ιστάμενος
ως Μέγας Κωνσταντίνος
ζητούσε τήν Κερκόπορτα
«λευκός» ως κάθε Αλμπίνος.

Εις τήν οδόν τού Αττικού
έναντι κηπαρίου
ουδείς εδέχθη ουδέποτε
ευθύνας λεονταρίου.

Αν είσαι φίλε Βασιλεύς
ήτοι ο πρώτος Άρχων
ή «σφάζεις» τούς ανόητους
ή πάς στόν οίκον πάσχων.
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης φημιζόταν για τα άρτια ελληνικά του.
Καλώς. Φτάνουν όμως αυτά, για να λέει άρες μάρες κουκουνάρες;
Ο υπουργός Δικαιοσύνης αντί να λύσει το Σταυρόλεξο, μας πέταξε
στη μούρη ένα Sudoku να το λύσουμε εμείς. Να τους χαίρεσαι, Κώστα.


Σχολιάστε εδώ