Νέο πλαίσιο πρόληψης εργατικών ατυχημάτων θα ζητήσει στη Γενεύη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Την Πέμπτη, ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σάββας Τσιτουρίδης, μιλώντας στη Σύνοδο υπογράμμισε την ανάγκη για μεταρρυθμιστικές διαδικασίες τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο υπουργός τόνισε ακόμη: «ο ενεργός ρόλος των κοινωνικών εταίρων θα επιτρέψει ‘‘την ανάπτυξη ταχύτητας’’, ώστε να εξασφαλιστεί η προώθηση της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την κατοχύρωση της ασφάλειας των εργαζομένων».

Ο κ. Τσιτουρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, λέγοντας ότι το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σύνεση και προσοχή καθώς, όπως είπε, «θέση μας είναι πως οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευελιξίας πρέπει να προχωρεί με συναινετικές διαδικασίες και με την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων…».

Και ενώ ο υπουργός στην ομιλία του απέφυγε να αναφερθεί στην εικόνα που επικρατεί σήμερα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, εκπροσωπώντας τη ΓΣΕΕ ο κ. Πολυζωγόπουλος αναμένεται να χαρακτηρίσει «ανεπαρκή» τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που λαμβάνονται στη χώρα μας, «ανεπάρκεια μάλιστα που επισκιάζει και το νομοθετικό πλαίσιο», θίγοντας παράλληλα και το γεγονός ότι δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά ούτε εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ θα ταχθεί υπέρ της άποψης να ρυθμίζονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εργασιακές σχέσεις.

Στη σύνοδο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, εκπροσωπούνται τόσο οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών-εργαζομένων, και φέτος τα θέματα που συζητούνται είναι καυτά και με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Είναι οι εργασιακές σχέσεις και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς – τομείς που κατά γενική ομολογία δέχονται «επιθέσεις» με πρόσχημα την ανταγωνιστικότητα μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας.


Σχολιάστε εδώ