Ποιοι τα ‘πιασαν από τους TOR-M1

1. Η υπόθεση αφορά στην «ουρίτσα» της προμήθειας, δηλαδή τα AΩ. Την άλλη, του κύριου όγκου και των μεγάλων συμφερόντων, φρόντισε η Εξεταστική Επιτροπή να την ενταφιάσει.

2. Ο Εισαγγελέας-Ανακριτής έχει ζητήσει τη δικαστική συνδρομή των Αρχών της Ελβετίας για να αποκαλυφθούν οι κάτοχοι των λογαριασμών. Είναι αυτοί που θα δείτε στη συνέχεια. Εκεί έστειλε ο διαβόητος κ. Φουάντ τα 25 εκατ. δολ. που εισέπραξε από τα ΑΩ-φάντασμα, την «περάτωση» των οποίων υπέγραψε ο τότε αναπληρωτής γ. διευθυντής ΓΔΕ κ. Κάντας, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, όπως υποστηρίζει η Ανάκριση.

3. Αν ο σίγουρα παραπεμπόμενος αξιωματικός, ο οποίος ήταν ο τελευταίος υποτροχός της «νταλίκας» που λεγόταν Γεν. Δ/νση Εξοπλισμών, έλαβε ως «δώρον» 300.000 ευρώ, τότε μπορεί να φαντασθεί ο καθένας πόσα πήραν οι παραπάνω…

4. Στη Ζυρίχη, την προσπάθεια παρεμπόδισης των Ελβετικών Αρχών να στείλουν τα στοιχεία έχει αναλάβει ειδικό Γραφείο. Δεν χρειάζεται να υποθέσει κανείς πόσο εισπράττει από τους ενδιαφερόμενους που, παράλληλα, τους τρώει η αγωνία.

5. Το ΠΑΣΟΚ, κακώς-κάκιστα, δείχνει να χλευάζει την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι «Όλα έχουν τελειώσει με την Εξεταστική Επιτροπή». Δεν συμφέρει το κόμμα να κουβαλάει στην πλάτη του, να χρεώνεται με αμαρτίες 5-10 ανθρώπων του.

Το διά ταύτα…

Τα συμπεράσματα του πορίσματος είναι:

1) Μεταξύ των προαναφερόμενων εταιρειών, δηλαδή των Drumilan International Ltd, Ελληνικής Drumilan International Hellas A.E.E και Κυπριακής Drumilan Offset Programme Ltd υφίστατο άμεση σχέση. Πρόκειται περί εταιρειών που στην ουσία ήταν των ιδίων συμφερόντων και επιπλέον η Drumilan International Ltd ήταν μητρική των άλλων δύο. Ειδικότερα, για τη σχέση των δύο πρώτων πρέπει να επισημανθεί ότι η Drumilan International Ltd κατείχε το 99% των μετοχών της Ελληνικής Drumilan International Hellas A.E.E. και ότι στο σχετικό έμβασμα για την καταβολή των 4.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, από τη ρωσική εταιρεία «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY»», προς την Drumilan International Ltd, στο λογαριασμό 1258781S, που διατηρούσε η τελευταία στην ελβετική τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στην Γενεύη -Ελβετία αναγράφεται ως έδρα της «Drumilan International Ltd» η οδός Χατζηγιάννη Μέξη 5 στην Αθήνα. Ωστόσο η διεύθυνση αυτή φερόταν ως έδρα μόνο της Ελληνικής Drumilan International Hellas A.E.E. από την έρευνα δε που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ποτέ δεν είχε εκεί την έδρα της και η Drumilan International Ltd. Περαιτέρω πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρεία Drumilan Offset Programme Ltd δεν ήταν αντισυμβαλλόμενη, ούτε είχε οποιαδήποτε σχέση με την προαναφερόμενη ρωσική εταιρεία που ήταν η προμηθεύτρια των TOR-Μ1 για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τόσο η εταιρεία αυτή (Drumilan Offset Programme Ltd), όσο και η εταιρεία Drumilan International Ltd δεν εμπλέκονται φανερά και νόμιμα στη σύμβαση για την προμήθεια των T0R-M1 και την υλοποίηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων αυτών. Μόνη συμβαλλόμενη, αρχικά για τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Προμηθευτή «CONCERN ANTEY» και στη συνέχεια (από 11-7-2000) και με αρμοδιότητες διαχείρισης των Α.Ω, των TOR-Μ1, ήταν η εταιρεία Drumilan International Hellas A.E.E. με έδρα την Αθήνα (Χατζηγιάννη Μέξη 5). Για τον λόγο αυτό είναι ύποπτη η αποστολή του εμβάσματος από τη Ρωσική εταιρεία στην Drumilan Offset Programme Ltd με έδρα την Κύπρο, αντί της αποστολής του εμβάσματος αυτού στην Drumilan International Hellas A.E.E με έδρα την Αθήνα. Στη συνέχεια μάλιστα η τμηματική μεταφορά του συνόλου σχεδόν του ποσού των 21.081.757 δολαρίων ΗΠΑ, στους λογαριασμούς με αριθμούς 1258780 και 125878IS, στην τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στην Γενεύη -Ελβετία και με δικαιούχο την εταιρεία Drumilan International Ltd, η οποία εμφανίζεται ως η μητρική των δύο προαναφερόμενων Drumilan (της Κύπρου και των Αθηνών), καθιστά ύποπτο το προαναφερόμενο έμβασμα, ως προϊόν παράνομης διακίνησης χρηματικών ποσών.

Η ανωτέρω όμως διακίνηση των ποσών είναι επιπλέον ύποπτη και για τον λόγο ότι το ποσό των 25.081.757 δολαρίων ΗΠΑ που συνολικά εμβάστηκε στους παραπάνω λογαριασμούς στην Τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στην Γενεύη – Ελβετία και με δικαιούχο την εταιρεία Drumilan International Ltd, είναι ακριβώς το 10% του συνολικού ποσού των 250.810.757 δολαρίων ΗΠΑ, που πιστώθηκε προκαταβολικά από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ, στις 24 Απριλίου 2000, στο λογαριασμό Α.Ω της Κρατικής Ρωσικής Εταιρείας «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY» έναντι των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη σύμβαση Α.Ω 7/99.

Ο λόγος βεβαίως για τον οποίο τα χρήματα μεταφέρθηκαν από την Drumilan Offset Programme Ltd της Κύπρου και τη Ρωσική εταιρεία «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY», στους λογαριασμούς 1258781S 1258780, που διατηρούσε στην τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στη Γενεύη -Ελβετία η εταιρεία Drumilan International Ltd στην Drumilan International Ltd, αλλά και το ποια φυσικά πρόσωπα, εκτός των κ.κ. Ιωάννη Διαμαντάκου και Fuad Αl Zayat, κρύβονται πίσω απ’ αυτούς θα αποκαλυφθούν μόνο όταν ανοιχθούν οι δύο επίμαχοι λογαριασμοί (ήδη εκκρεμεί τοιούτο αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της Ελβετίας). Στην παρούσα φάση της έρευνας αυτό που βάσιμα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος είναι ότι η διακίνηση αυτή των χρημάτων υποδηλώνει προφανώς μια προσπάθεια συγκάλυψης των ιχνών και των στοιχείων ταυτότητας αποστολέα-λήπτη των χρημάτων αυτών.

2) Το ποσό των 250.817.571 δολαρίων ΗΠΑ (# 250.817.571# USD) (ονομαστική-πραγματική αξία 25 εκατ. δολάρια περίπου) που πιστώθηκε προκαταβολικά από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ, στις 24 Απριλίου 2000, στο λογαριασμό ΑΩ της Ρωσικής Εταιρείας «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY» έναντι των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη σύμβαση Α.Ω 7/99, δεν χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των προγραμμάτων της σύμβασης ΑΩ 7/99 των TOR-M1, αλλά για την εκταμίευση χρημάτων ( 25.000.000 δολαρίων ΗΠΑ.) από το ταμείο της ως άνω Ρωσικής Εταιρείας, προκειμένου αυτά να διατεθούν στη συνέχεια για πληρωμές «εικονικών υπηρεσιών» τρίτων (δηλ. των Ιωάννη Διαμαντάκου, Fuad ΑΙ Zayat, και όσων προσώπων κρύβονται πίσω από τους πιο πάνω επίμαχους τραπεζικούς λογαριασμούς). Το συμπέρασμα αυτό, ενισχύεται άμεσα και από την από 4/4/2005 καταδικαστική απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κουντσέφσκι (Kuntsevski) της Δυτικής Περιφέρειας της Μόσχας. Με την απόφαση αυτή οι κ.κ Μιχαήλ Βικτόροβιτς Βορομπιώφ (Mikhail Vorobiev) και Βαλεντίν Αλεξέεφ, καταδικάστηκαν στο όνομα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε φυλάκιση τεσσάρων (4) ετών έκαστος, για καταπάτηση του άρθρου 201 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μάλιστα για κατάχρηση εξουσιών, δηλ. για χρήση εξουσιών από άτομο που εκτελεί διευθυντικά καθήκοντα σε εμπορικό ή άλλο οργανισμό ενάντια στα έννομα συμφέροντα του οργανισμού αυτού και με σκοπό την αποκόμιση κερδών και οφελών δια λογαριασμό τρίτων, η οποία έχει ως επακόλουθο σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του οργανισμού, καθώς και τα διασφαλισμένα συμφέροντα του Κράτους και της Κοινωνίας. Οι Ρώσοι Δικαστές στην απόφασή τους αυτή σημειώνουν μεταξύ των άλλων και τα εξής:

«….Εξυφάνθηκε ένα πονηρό και εγκληματικό σχέδιο κατά το οποίο πληρώθηκαν για εικονικές υπηρεσίες εκατομμύρια δολάρια ο Μ. Β. Βορομπιώφ, ως Αντιπρόεδρος Α΄, αρμόδιος επί της Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας της Εταιρείας και από 01.11.2000 και ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Α’, αρμόδιος επί Οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Αλλοδαπή και ο Β. Β. Αλεξέεφ, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Α’, αρμόδιος επί των Οικονομικών, είναι υποκείμενα του εγκλήματος που προβλέπεται από το άρθρο 201 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεδομένου ότι ήταν επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες που τους επέτρεπαν να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κρατικής Εταιρείας «ΑΝΤΕΥ», ιδρυτής της οποίας είναι η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τις δραστηριότητες άντλησης κέρδους έκαστος των εναγομένων (Μ. Β. Βορομπιώφ και Β. Β. Αλεξέεφ ) προέβη σε ενέργειες που δεν ήταν σύμφωνες με τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, προξενώντας υλική ζημία και έχοντας ως επακόλουθο σοβαρές συνέπειες. Οι Μ. Β. Βορομπιώφ και Β. Β. Αλεξέεφ εκμεταλλεύτηκαν την εξουσία που τους είχε εκχωρηθεί δυνάμει των διοικητικών τους καθηκόντων και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν τις νόμιμες δυνατότητές τους προκειμένου να προβούν σε συναλλαγή παροχής πίστωσης, γεγονός που προκάλεσε ζημία στην περιουσία του της Εταιρείας.

Έτσι, στις 26 Φεβρουαρίου 1999, ο Μ. Β. Βορομπιώφ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Α΄, αρμόδιος επί της Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας της Ρωσικής Κρατικής Εταιρείας «ΑΝΤΕΥ», προέβη στη σύναψη της σύμβασης 009Α /99 με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ελλάδα ύψους άνω των 800.000.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, υπέγραψε τη Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων υπ’ αριθμ. 7/99 δυνάμει της οποίας η ΑΝΤΕΥ θα εκπλήρωνε τις αντισταθμιστικές της υποχρεώσεις προς όφελος της Ελλάδας. Δυνάμει του άρθρου 12 της Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και της έγγραφης επιβεβαίωσης εκ μέρους της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας την 10η Οκτωβρίου 2000, η Ελληνική εταιρεία DRUMILAN INTERNATIONAL HELLAS A.E.E, ορίστηκε ως αποδεκτός συμβαλλόμενος με αρμοδιότητα την εφαρμογή των προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων και την περάτωση της σχετικής αλληλογραφίας.

Η Εταιρεία έπρεπε να πραγματοποιήσει πληρωμή έναντι της παρασχεθείσης εργασίας από τα κεφάλαια που υφίσταντο στο λογαριασμό καταθέσεων της Επιχείρησης κατόπιν της έκδοσης τιμολογίων από την ως άνω εταιρεία και βεβαίωσης αυτών από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας.

Εντούτοις, ο Μ. Β. Βορομπιώφ, εκμεταλλευόμενος το επίσημο αξίωμά του με σκοπό την άντληση κέρδους και οφελών προς τρίτους και εσκεμμένα παραβαίνοντας τις νόμιμες διαδικασίες της συναλλαγής, την 18η Ιουλίου 2000 σύναψε την υπ’ αριθμ. ΚΑ/300-0401 Σύμβαση με άλλη εταιρεία και συγκεκριμένα με την Κυπριακή Εταιρεία DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD, σχετικά με την οποία ουδέποτε υπήρξε συναίνεση εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας να τη χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Δυνάμει της σύμβασης αυτής η Εταιρεία (ΑΝΤΕΥ) εξουσιοδότησε την «Κυπριακή» εταιρεία DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD και αυτή ανέλαβε τις υποχρεώσεις να συμφωνήσει επί των προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας, να παράσχει νομικές υπηρεσίες και να προβεί σε οιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς όφελος της Εταιρείας (ΑΝΤΕΥ), οι οποίες θα εξασφάλιζαν την πλήρη εκπλήρωση των προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων εκ μέρους της. Για τον λόγο αυτό ο Όμιλος Επιχειρήσεων (ΑΝΤΕΥ) ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στην εταιρεία αυτή (DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD) ποσοστό ίσο με το 10% της αξίας της βασικής σύμβασης και της πιστωμένης αξίας των αντισταθμιστικών προγραμμάτων, δηλαδή 81.869.568.00 δολαρίων ΗΠΑ. Δυνάμει της ως άνω σύμβασης, ο Μ. Β. Βορομπιώφ στην πραγματικότητα παραβίασε σκοπίμως τις νόμιμες διαδικασίες της συναλλαγής και αντικατέστησε την Ελληνική εταιρεία DRUMILAN INTERNATIONAL HELLAS A.E.E με την Κυπριακή Εταιρεία DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας σχετικά με τη συνεργασία με την τελευταία στο πλαίσιο των προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Η σύναψη της σύμβασης ήταν επίσης αντίθετη προς τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων του Μαΐου 1996, όπου γίνεται αναφορά στην παράγραφο «Κυρώσεις» της Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (άρθρο 22). Σύμφωνα με τις ως άνω Οδηγίες, βασική προϋπόθεση της παροχής εξουσιοδότησης για μία συναλλαγή είναι η συμμετοχή μίας Ελληνικής εταιρείας στην κατασκευή εξοπλισμού ή στην παροχή των υπηρεσιών» .

Πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι οι κ.κ. Mikhail Vorobiev (Μ. Β. Βορομπιώφ) και Β. Β. Αλεξέεφ, για την επιτυχή έκβαση του «πονηρού και εγκληματικού τους σχεδίου», όπως αυτό περιγράφεται στην πιο πάνω καταδικαστική απόφαση, εκμεταλλεύτηκαν άριστα το γεγονός, ότι στις Συμφωνίες Α.Ω (No 1 έως Νο5), είχε οριστεί πως το 40% ενός εκάστου αναφερόμενου προγράμματος Α.Ω θα δοθεί προκαταβολικά στην εταιρεία «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY» με την ενεργοποίηση της σύμβασης των Α.Ω. καθώς και ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Συμφωνιών αυτών πιστώθηκε προκαταβολικά στις 24 Απριλίου 2000 από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ στον λογαριασμό Α.Ω της ίδιας ως άνω εταιρείας το ποσό των 250.817.571 δολ. ΗΠΑ.

V. Εν όψει όλων των παραπάνω φρονώ ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του Ιωάννη Διαμαντάκου του Αλεξίου, (Αντισυνταγματάρχη ε.α.), κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Χρυσολωρά 35, για το αδίκημα της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Όπως ήδη προαναφέρθηκε (στοιχ. Ι 6α), στις 28/9/2000, κατόπιν εντολής του Fuad Αl Zayat, νομίμου εκπροσώπου της DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD, εμβάστηκε στο λογαριασμό 00133-141-837, που διατηρούσε στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, το ποσό των 300.000 δολαρίων ΗΠΑ. Το ποσό αυτό στη συνέχεια ο κ. Ι. Διαμαντάκος το χρησιμοποίησε, για την ανέγερση τριώροφης οικογενειακής κατοικίας επί της οδού Χρυσολωρά αριθ. 35, στο Ίλιο Αττικής. Ωστόσο το ποσό αυτό ήταν μέρος του εμβάσματος των 21.081.757 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο εμβάστηκε στις 27-9-2000 από τη Ρωσική εταιρεία «JSC Industrial Company Antey Moscow Russia» προς την εταιρεία Drumilan Offset Programme Ltd με έδρα την Κύπρο και στον λογαριασμό (00133-142-388) που διατηρούσε η τελευταία στη Λαϊκή Τράπεζα στη Λευκωσία της Κύπρου. Ήταν δηλαδή, «έσοδο» πού προήλθε από την «εγκληματική δραστηριότητα» των κ.κ. Μιχαήλ Βικτόροβιτς Βορομπιώφ (Mikhail Vorobiev) και Βαλεντίν Αλεξέεφ σε βάρος του Ρωσικού Δημοσίου και συγκεκριμένα σε βάρος της κρατικής Ρωσικής εταιρείας Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY». Την εγκληματική βεβαίως δραστηριότητα των ανωτέρω Ρώσων αξιωματούχων συνιστά, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα (στοιχ. ΙΙ. 2), το αδίκημα της «κατάχρησης εξουσιών» (άρθρ. 201 παρ. 2 του Π.Κ. της Ρωσικής Ομοσπονδίας), για το οποίο ήδη καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τεσσάρων (4) ετών έκαστος. Το αδίκημα αυτό είναι αντίστοιχο του αδικήματος της «απιστίας σχετικής με την υπηρεσία» σε βάρος του Δημοσίου, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου (άρθρ. 256 εδ. γ (ββ) Π.Κ. και άρθρ. 1 του ν. 1608/1950), το οποίο συνιστά «εγκληματική δραστηριότητα» κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 1 στοιχ. α’ του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α’) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», όπως το στοιχείο α΄ ίσχυε (άρθρ. 1 στοιχ. α.ιβ του ν. 2331/1995) πριν από την αντικατάσταση του από το άρθρο 2 του ν. 3424/2005, αλλά και όπως αυτό ισχύει σήμερα (άρθρ. 1 στοιχ. α.ii του ν. 2331/1995) μετά την αντικατάστασή του από το ίδιο ως άνω άρθρο του ν. 3424/2005. Πρέπει επομένως να ασκηθεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη για το παραπάνω αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 στοιχ. α.ii και 2 παρ. 1.α, 4 του ν. 2331/ 23/24.8.1995, όπως το στοιχ. α΄ του άρθρου 1 και η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2331/1995 αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α305/13-12-2005), και να παραγγελθεί η διενέργεια κυρίας ανάκρισης.

Περαιτέρω, σε σχέση με τα λοιπά «μη πολιτικά πρόσωπα», τα οποία ενεπλάκησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά την υπογραφή και την εκτέλεση της υπ’ αριθ. 7/99 Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (Α.Ω), φρονώ ότι η δικογραφία πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 7 του ν. 3126/2003 (ΦΕΚ Α’ 66). καθόσον όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν ενεκρίθησαν στη συνέχεια από τον τότε καθύλην αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν προέκυψε αυτοτέλεια των ενεργειών τους.

Απόσπασμα επιστολής προς ελβετικές αρχές

IV. Με την προκαταρκτική εξέταση που διενεργούμε ερευνούμε κυρίως αν τελέσθηκαν τα παρακάτω αδικήματα:

α) Το αδίκημα της «απιστίας σχετικής με την υπηρεσία» σε βάρος του Δημοσίου, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου (αρθρ. 256 εδ. γ (ββ) Π.Κ και αρθρ. 1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως ποινών των προβλεπόμενων διά τους καταχραστές του Δημοσίου». Σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα «Υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση οποιωνδήποτε εσόδων, ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη δημόσια, τη δημοτική ή κοινοτική περιουσία, της οποίας η διαχείριση του είναι εμπιστευμένη, τιμωρείται με την ποινή της κάθειρξης (δηλ. σε βαθμό κακουργήματος), όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου». Η τέλεση της αξιόποινης αυτής πράξης αποδίδεται στους Έλληνες Υπηκόους Γιαννόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη, Ευάγγελο Παπά του Νικολάου, Ιωάννη Ζυμπελούδη του Ευαγγέλου, Γκίκα Προκόπιο του Αναστασίου, Ιπποκράτη Δασκαλάκη του Αθανασίου και Σταματίνα Λιάπη του Δημητρίου. Πιο συγκεκριμένα, τα πρόσωπα αυτά κατηγορούνται, ότι κατά το χρονικό διάστημα από 11/1/1999 έως 28/1/1999 (κ.κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος, Ευάγγελος Παπάς, Ιωάννης Ζυμπελούοης και Προκόπιος Γκίκας), ως μέλη Επιτροπής διαπραγματεύσεων, για τη βελτίωση των όρων της αρχικής προσφοράς Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (Α.Ω.) και την κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης Α.Ω., που αφορούσε στην προμήθεια (21) Α/Α Συστημάτων Βραχέως Βεληνεκούς TOR-M1 με δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) για την προμήθεια έως είκοσι εννέα (29) επιπλέον συστημάτων TOR-Μ1, με τους εκπροσώπους της κρατικής ρωσικής εταιρείας «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY», καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 14 Σεπ. 1999 έως 29 Φεβρουαρίου 2000 (οι κ.κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος, Ιωάννης Ζυμπελούδης, Προκόπιος Γκίκας, Ιπποκράτης Δασκαλάκης και Σταματίνα Λιάπη), ως μέλη Επιτροπής για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με την ίδια ως άνω εταιρεία για τη συγκεκριμενοποίηση των προγραμμάτων Α.Ω. της ανωτέρω σύμβασης και τη σύνταξη της 1ης Τροποποίησης Α.Ω. της Σύμβασης Α.Ω. No 7/99 εκ της άσκησης OPTION επιπλέον έξι (6) συστημάτων, μολονότι γνώριζαν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Σχεδίου Σύμβασης και της Σύμβασης Α.Ω No 7/99, για να πιστωθεί ένα πρόγραμμα Α.Ω. απαιτείται προηγουμένως να έχει υλοποιηθεί το σχετικό πρόγραμμα Α.Ω. ή το τμήμα για τα οποίο αιτείται η πίστωση και να έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ, παρά ταύτα, συναποδέχθηκαν και συνυπέγραψαν με τον εκπρόσωπο της ρωσικής εταιρείας (Mikhail Vorobiev) οκτώ (8) συνολικά Συμφωνίες Α.Ω. (No 1 έως No 8), που αφορούσαν την υλοποίηση οκτώ (8) προγραμμάτων Α.Ω. στις έξι (6) εκ των οποίων, δηλ. τις No 1, No 2, No 3, No 4, No 5 και No 6, οριζόταν, μεταξύ των άλλων, εν αντιθέσει προς το παραπάνω άρθρο, ότι πιστώνεται προκαταβολικά το 40% ενός εκάστου αναφερόμενου προγράμματος Α.Ω, ελαττώνοντας έτσι εν γνώσει τους με τον τρόπο αυτό κατά τη διαχείριση εσόδων (δηλ. των αντισταθμιστικών ωφελημάτων ), τη δημόσια περιουσία , εφόσον πίστωσαν στη ρωσική εταιρεία «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY», τμήματα προγραμμάτων Α.Ω. τα οποία αυτή δεν είχε προηγουμένως υλοποιήσει. Η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο από τη πράξη τους αυτή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 25.000.000 δολαρίων ΗΠΑ περίπου. Επίσης η τέλεση της αξιόποινης αυτής πράξης αποδίδεται και στους Έλληνες Υπηκόους κ.κ. Διονύσιο Φραγκιαδάκη του Κων/νου, Νικήτα Μοιρόπουλο του Παναγιώτη, καθώς και στον κ. Ιωάννη Σμπώκο του Γεωργίου, οι οποίοι ως μέλη της Ιεραρχίας του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΑΩ, το Φεβρουάριο του 1999, ενέκριναν τις ενέργειες των παραπάνω μελών της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων Α.Ω.

β) Το αδίκημα της «ψευδούς βεβαίωσης» σε βάρος του Δημοσίου από την οποία η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου (αρθρ. 242 § 1 Π.Κ και αρθρ. 1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως ποινών των προβλεπόμενων δια τους καταχραστές του Δημοσίου»). Σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα «Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με την ποινή της κάθειρξης (δηλ. σε βαθμό κακουργήματος), όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου». Ύποπτος τέλεσης του εν λόγω αδικήματος θεωρείται ο Έλληνας Υπήκοος κ. Αντώνιος Κάντας του Νικολάου, ο οποίος την 24 Απριλίου 2000, υπό την ιδιότητα του Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή της Γ.Δ.Ε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Ελληνικής εταιρείας DRUMILAN INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Ε., να χορηγηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη ρωσική εταιρεία «ANTEY», οι πιστώσεις που προβλέπονται στις Συμφωνίες No I, No 2, No 3, No 4, και No 5, της Σύμβασης Α.Ω. No 7/99, εξέδωσε το υπ’ αριθ. Φ.095.4/473225/Σ.153/ 24 Απρ. 2000 έγγραφο, με το οποίο πιστωνόταν στο λογαριασμό Α.Ω της εταιρείας «Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY» το ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός δολαρίων ΗΠΑ (# 250.817.571 # USD) (δηλ. ονομαστική-πραγματική αξία 25 εκ. δολάρια, περίπου) έναντι των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύμβαση Α.Ω.7/99 και στο οποίο σημειωνόταν μεταξύ των άλλων ότι «Μετά την παραπάνω πίστωση σας γνωρίζουμε ότι οι υπολειπόμενες αντισταθμιστικές υποχρεώσεις , όσον αφορά στην υπόψη Σύμβαση ανέρχονται σε # 567.878.112,9 # USD πιστωτικά, (δηλ. 857.522.168 – 250.817.571)» γεγονός βεβαίως που δεν ανταποκρινόταν στη πραγματικότητα, εφόσον γνώριζε πολύ καλά ότι τα τμήματα των σχετικών Προγραμμάτων Α.Ω., που αφορούσαν οι χορηγούμενε; πιστώσεις, δεν είχαν υλοποιηθεί, δηλ. επρόκειτο περί πιστώσεων που είχαν δοθεί προκαταβολικά. Η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο από την πράξη του αυτή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 25.000.000 δολαρίων ΗΠΑ περίπου.

γ) Τα αδικήματα της «παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας» σε βάρος του Δημοσίου από τα οποία η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει to ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου (αρθρ. 235 και 236 Π.Κ και αρθρ. 1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστές του Δημοσίου». Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο (Γ235 Π.Κ) ο υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται την υπόσχεση τούτων προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σ’ αυτά, τιμωρείται με την ποινή της κάθειρξης (δηλ. σε βαθμό κακουργήματος), όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου». Ύποπτοι τέλεσης του εν λόγω αδικήματος θεωρούνται όλοι οι ανωτέρω υπό στοιγ. (ΙV.α) προαναφερόμενοι Έλληνες Δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι με την προεκτεθείσα ως άνω συμπεριφορά τους ωφέλησαν την προμηθεύτρια Ρωσική εταιρεία «ANTEY», και αντιστοίχως ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα δε, με το δεύτερο άρθρο (236 Π.Κ), όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος κατά παράβαση των καθηκόντων του να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά που ή αντίκειται σε αυτά τιμωρείται με την ποινή της κάθειρξης (δηλ. σε βαθμό κακουργήματος), όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών ή 150.000 ευρώ περίπου». Ύποπτοι τέλεσης του εν λόγω αδικήματος, θεωρούνται, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν υπό στοιχ. (III), οι κ.κ 1) Fuad ΑΙ Zayat (Φουάντ Αλ Ζαγιάντ) του Michel (Μισέλ) Πορτογάλος Υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Τεμπών, αριθ. 22, γεννηθείς στη Δαμασκό Συρίας, στις 24-8-1941 και 2) Βλάσιος Καμπούρογλου του Παρασκευά, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθ. 139, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1951.

δ) Της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα» (άρθρα 1 και 2 του Ν. 2331/ 23/24.8.1995, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με άρθρα 1 και 2 Ν. 3424/2005, ΦΕΚ Α305/13-12-2005. Επισυνάπτονται (φωτοτυπίες του κειμένου των άρθρων αυτών). Ως ύποπτο τέλεσης του εν λόγω αδικήματος έχει ήδη εξετασθεί ο κ. Ιωάννης Διαμαντάκος του Αλεξίου, Έλληνας Υπήκοος, Στρατιωτικός (Αντισυνταγματάρχης ε.α.). Όπως ήδη προαναφέρθηκε, υπό στοιχ. (ΙΙ) , στις 28/9/2000, κατόπιν εντολής του Fuad ΑΙ Zayat, νομίμου εκπροσώπου της DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD, εμβάστηκε στον λογαριασμό 00133-141-837, που διατηρούσε στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, το ποσό των 300.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ωστόσο το ποσό αυτό ήταν μέρος του εμβάσματος των 21.081.757 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο εμβάστηκε στις 27-9-2000 από τη Ρωσική εταιρεία «JSC Industrial Company Antey Moscow Russia» προς την εταιρεία Drumilan Offset Programme Lid με έδρα την Κύπρο και στον λογαριασμό (00133- 142-388) που διατηρούσε η τελευταία στη Λαϊκή Τράπεζα στη Λευκωσία της Κύπρου και το οποίο ήταν προϊόν της αξιοποίνου πράξεως (κατάχρηση εξουσιών, 201 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας) που τέλεσαν οι κ.κ. Μιχαήλ Βικτόροβιτς Βορομπιώφ (Mikhail Vorobiev) και Βαλεντίν Αλεξέεφ, σε βάρος της περιουσίας της κρατικής Ρωσικής εταιρείας Joint Stock Corporation Indystrial Company ”Concern ANTEY». Ακόμη, ύποπτοι τέλεσης του εν λόγω αδικήματος θεωρούνται επίσης και όλοι οι παραπάνω υπό στοιχ. (IV.α) προαναφερόμενοι Έλληνες Δημόσιοι λειτουργοί.

V. Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, είναι απολύτως αναγκαία η άρση απορρήτου των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών (1258780 και 125878IS), για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από δικαστικής πλευράς η Τράπεζα (Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στη Γενεύη -Ελβετίας) οφείλει να μας παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καθώς και κάθε συναφή πληροφορία για τη διακίνηση και διάθεση των χρηματικών ποσών.

Τέλος, παρακαλώ να δεχτείτε την έκφραση θερμών ευχαριστιών για την πρόθυμη ανταπόκρισή σας στο αίτημα για τη δικαστική συνεργασία και σας διαβεβαιώνω ότι με την ανάλογη προθυμία και υπηρεσιακή φροντίδα θα ανταποκριθούμε κι εμείς σε κάθε ανάλογο δικό σας αίτημα.

Οι λογαριασμοί

9) Μετά παρέλευση δύο (2) μηνών περίπου και συγκεκριμένα στις 27-9-2000, εμβάζεται στον υπ’ αριθ. 00133-142-388 λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD στοΚεντρικό Κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, το ποσό των 21. 081.757 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο και πιστώνεται στον λογαριασμό αυτό. Το έμβασμα αυτό έρχεται από τη Ρωσία και συγκεκριμένα από την τράπεζα «Bank for Foreing Economic Affairs of the USSR The Moscow Russia” μέσω της «International Moscow Bank» και ανταποκρίτρια τράπεζα την Bank of New York. Εντολέας του εμβάσματος είναι η Ρωσική εταιρεία «JSC Industrial Company Antey Moscow Russia». Από τον προαναφερόμενο λογαριασμό στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου εμβάζονται, κατόπιν εντολών του Fuad ΑΙ Zayat, νομίμου εκπροσώπου της DRUΜΙΛΑΝ OFFSET PROGRAMME LTD τα ακολουθά ποσά παρακάτω λογαριασμούς :

α) Στις 28/9/2000, το ποσό των 300.000 δολαρίων ΗΠΑ στον λογαριασμό 00133-141-837, που διατηρούσε ο κ. Ιωάννης Διαμαντάκος στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό αυτό ο κ. Ι. Διαμαντάκος το χρησιμοποιεί, όπως και ο ίδιος παραδέχεται, για την ανέγερση τριώροφης οικογενειακής κατοικίας επί της οδού Χρυσολωρά αριθ. 35, στο Ίλιο Αττικής.

β) Στις 28/9/2000, το ποσό των 2.500.000 δολαρίων ΗΠΑ στο λογαριασμό 1258780, που διατηρούσε η εταιρεία Drumilan International Ltd στην τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στη Γενεύη – Ελβετία.

γ) Στις 28/9/2000 το ποσό των 16.857.229,90 δολαρίων ΗΠΑ στον λογαριασμό 125 878 1S, που διατηρούσε η εταιρεία Drumilan International Ltd στην τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στην Γενεύη -Ελβετία.

δ) Στις 2/10/2000 το ποσό των 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, στον λογαριασμό 1258781S, που διατηρούσε η εταιρεία Drumilan international Ltd στην τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA στην Γενεύη -Ελβετία.

ε) Στις 2/10/2000 το ποσό των 406.302,36 δολαρίων ΗΠΑ, σε λογαριασμό που διατηρεί στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου η εταιρεία SΑΜΑΥΑ, με δικαιούχο τον κ. Fuad ΑΙ Zayat (γίνεται εσωτερική μεταφορά χρημάτων).

Τέλος, στις 2-11-2000 καταβάλλεται, από τη Ρωσική εταιρεία Joint Stock Corporation Indystrial Company «Concern ANTEY» ποσό των 4.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, στην εταιρεία DRUMILAN International Ltd, στο λογαριασμό 1258781S, που διατηρούσε η τελευταία στην τράπεζα Credit (Suisse) SA.


Σχολιάστε εδώ