Κινδυνεύει το πάρκο στο Γουδί

Μέχρι τώρα από το ΥΠΕΘΑ έχουμε την αθέτηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε με τον νόμο 732/77 για την παραχώρηση 965 στρεμμάτων στους δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου για πάρκο.

ΑΡΓΟΤΕΡΑ, το 2002, με υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και του υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε να γίνουν πρόχειρες λυόμενες κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά θα ξηλωθούν. Όμως το υπουργείο Πολιτισμού αθέτησε και πάλι τις αρχικές δεσμεύσεις του, που απορρέουν από την υπουργική απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού «περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων στο Γουδί», η οποία εκδόθηκε την 31η Ιουλίου του 2002, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, «για την απομάκρυνση των μη συμβατών με τη μεταολυμπιακή χρήση του πάρκου προσωρινών εγκαταστάσεων», αλλά αθέτησε και τις σημερινές κατευθύνσεις του μνημονίου υπέρ της δημιουργίας του πάρκου, μιας και το ίδιο νομοθέτησε τον τεμαχισμό του χώρου με τον νόμο 3342/05.

Ο ΝΟΜΟΣ αυτός, που ψηφίστηκε το 2005, ορίζει για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Γουδί -αντίθετα με τις προβλέψεις της παραπάνω αναφερόμενης διυπουργικής των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού- ότι πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων επιτρέπονται λειτουργίες και χρήσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις, χώρους εστίασης και υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού, δηλαδή αναφέρονται πλέον σε εμπορικές χρήσεις, αντίθετες με τον πραγματικό χαρακτήρα που έχει ο χώρος.

Ο ΙΔΙΟΣ νόμος προβλέπει ότι:

• Η καλυπτόμενη επιφάνεια και η χωροθέτηση λυόμενων κατασκευών μπορεί ακόμη και να αυξηθεί, μιας και θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού.

• Σε κάθε ολυμπιακό συγκρότημα θα εκδίδεται μία άδεια λειτουργίας του ή τμήματος αυτού μέσω γνωμοδοτικής με κοινή απόφαση υπουργών Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΙ ΝΑ επισημάνουμε ακόμη ότι στα ολυμπιακά συγκροτήματα (19 τον αριθμό, που μπορούν να καταργηθούν, αντικατασταθούν ή συμπληρωθούν με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου) δεν ισχύουν οι κοινές και γενικές πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, υγειονομικές διατάξεις, διατάξεις εμπορικών μισθώσεων κ.ά.

ΑΚΟΜΗ, το μεταξύ ΥΠΠΟ και ΥΠΕΘΑ μνημόνιο αναφερόμενο σε χώρο περίπου 650 στρεμμάτων, δηλαδή στην καρδιά του πάρκου, δεξιά της Κατεχάκη και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 3342/05 για τα ολυμπιακά συγκροτήματα, ενταφιάζει τη δυνατότητα δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου, παρόλο που την εύχεται και την επικαλείται. Με βάση αυτό το μνημόνιο συστήνεται κοινοπραξία μεταξύ της ΑΕ Ολυμπιακά Ακίνητα και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με σκοπό τον «από κοινού σχεδιασμό και τη συνεκμετάλλευση των συγκροτημάτων», των οποίων τα δύο υπουργεία φέρονται ως ιδιοκτήτες.

ΕΠΙΣΗΣ, το μνημόνιο επιτείνει την κατάτμηση του χώρου, που και σήμερα είναι κατατεμαχισμένος σε περιφραγμένες ιδιοκτησίες, αποκόπτοντας οριστικά τη λειτουργία της συγκεκριμένης έκτασης από ένα έστω μελλοντικό σύνολο και ακυρώνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ενιαίου μητροπολιτικού πάρκου και βέβαια αφήνει ορθάνοιχτα παράθυρα για περισσότερη καλυπτόμενη επιφάνεια.

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την αντίφαση, αφού, ενώ με τον Ν. 3342/05 προβλέφθηκε η διατήρηση του ολυμπιακού γηπέδου και ενώ με το μνημόνιο η διατήρηση αυτή επιχειρείται να συνδυαστεί με τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου, η κάλυψη των εξόδων συντήρησης του ολυμπιακού κλειστού γηπέδου ταυτίζεται από τα δύο υπουργεία με την εμπορική εκμετάλλευση και με την περίφραξη του χώρου.

ΕΠΕΙΔΗ θεωρούμε ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον στον χώρο ευθύνης μας τη θεσμοθέτηση και κατασκευή δημόσιου χαρακτήρα μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί, υψηλού πρασίνου, έκτασης 4.500 στρεμμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ, θα πρέπει ο δήμος Αθηναίων να αγωνιστεί για:

1. Την απαγόρευση στην περιοχή ανέγερσης νέων κτιρίων, λυόμενων και λοιπών εγκαταστάσεων, κατασκευής γηπέδων κ.λπ.

2. Την άρση των αιτίων κατακερματισμού του χώρου, ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων με την απομάκρυνση των περιφράξεων σε όλη την επιφάνεια της έκτασης του μητροπολιτικού πάρκου.

3. Την ακύρωση του μνημονίου της 1/12/2005 μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΠΟ που οδηγεί στον κατακερματισμό, στην εμπορευματοποίηση του χώρου και τελικά στη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί.


Σχολιάστε εδώ