«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΟΡΔΕΛΙΑΣΤΡΑ», ΚΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΡΔΕΛΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΙ ΕΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

Στα καθ’ ημάς, ελληνιστί,
τ’ όνομα κορδελιάστρα
σημαίνει εν επάγγελμα
μέ ήθος καί μέ πάστρα.
.
Τούτο, δε, τό επάγγελμα
ίσως χρονολογείται
από Μεσαίωνος κι εδώ
ως πιθανολογείται.

Κοράσια πτωχότατα
κι ανέραστα συνάμα
-λόγω τής ηλικίας των-
καί δίχως ένα τραύμα

… εις ραπτικά εργοτάξια
ομάδι ησχολούντο
νά κόπτουν και νά ράπτωσι
τών αλλωνών τόν πλούτο.

Η μία χείρα κράταγε
τό αιχμηρό ψαλίδι
η άλλη κάποιο ύφασμα
κι εγένετο παιχνίδι.

Τιμία η ενασχόλησις
καλλίστη η ειδικότης
χαρίεντα τά χρώματα
κι αρίστη η ποιότης.

Ούτως επέρασαν γενιές
μέ μόρφωσιν απούσαν
πλήν η κοιλιά εγέμιζε
καί τά κοράσια ζούσαν.

Όμως ο χρόνος απηνής
ταχέως προχωρούσε
κι ο κόσμος άλλαζε ταχύς
πολλά, δε, καταργούσε.

Αι μηχαναί προόδευσαν
ως καί οι εφευρέσεις
και πλείστα επαγγέλματα
υπέστησαν υφέσεις.

Στο θέατρον τού βίου μας
πλειστάκις κάποιοι άλλοι
μάς καταργούν το είναι μας
με όπλον τήν σπατάλη.

Έτσι και το κορδέλιασμα
έχει ωσαύτως σβήσει
από μίαν άλλη μηχανή
που τού ‘κλεψεν την χρήση.

Η αναφερθείσα μηχανή
στήθηκε καί δουλεύει
δουλεύοντας όλους ημάς
δίχως νά παζαρεύει.

Κτίρια δημιούργησεν
γεφύρας, λεωφόρους
γήπεδα κλωτσοσκούφηδων
καί αβαστάχτους φόρους.
.Καί πάντα ο Μηχανικός
βαρέως οπλισμένος
εισέρχεται εις τήν σκηνήν
ως ταύρος καυλωμένος.

Κρατεί εις χείρας μέταλλον
τό τρομερόν ψαλίδι
κι οπίσω του ακολουθεί
της καρυδιάς καρύδι.

Όχι της μίας καρυδιάς
μά κάθε καρυδίας
μέ πρώτο τό παπαδαριό
τής σκοτεινής παιδείας.

Έπονται άρχοντες πολλοί
καί τέλος εργολάβοι
καί πέραν στόν ορίζοντα
το πλήθος ως οι σκλάβοι.

Κι ορμάει ο Μηχανικός
μέ εχθρόν του μιά κορδέλα
ήτις τήν κόπτει εις τά δυό
κι επικρατεί η τρέλα.

Άπαντες τον χειροκροτούν
κι αυτός με ύφος μπόγια
ευφραίνεται απ’ τάς κραυγάς,
τα «Εύγε»… απ’ τά λαμόγια.

Κι οι κορδελιάστρες άνεργες
θρηνούν ως η Ηλέκτρα
μά αι φωνές των χάνονται
μπροστά στην νέαν πλέκτρα.

Ώ! πλέκτρα, ώ! πλεκτρούλα μας
ώ! διαπλεκομένη
όπου τα πάντα πάντα καίς
κι η στάχτη απομένει.
………………………………………………..
Οι νέες πανούργες Κορδελιάστρες:
η υψίστη Μηχανή
ανόμων συμφερόντων, αν πεινάσει, διότι της λείπουν
τα «κοψίματα», είναι ικανή να μας κόψει τον λαιμό. Σκεφτείτε!


Σχολιάστε εδώ