Οι μισοί έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες των ΚΕΠ

Αυτό αναφέρει σε επιστολή απάντησή του σε σχετικό δημοσίευμα του «Π» της περασμένης Κυριακής ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολος Ανδρεουλάκος, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει ότι το 50% των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΕΠ έχει ζητηθεί μόνο δέκα φορές από τους πολίτες, ενώ το 50% των πολιτών δεν γνωρίζει την ύπαρξη του τηλεφωνικού κέντρου «1564» που παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των συναλλαγών του πολίτη με την δημόσια διοίκηση.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Ανδρεουλάκου έχει ως εξής:

Προς κ. Μάκη Κουρή
Εκδότη Εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»

Αγαπητέ κύριε Κουρή,

Στο φύλλο της Κυριακής 30 Απριλίου 2006 της έγκριτης εφημερίδας σας, και συγκεκριμένα στη σελίδα 2, γίνεται αναφορά στην υπό διαβούλευση προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την προβολή των ΚΕΠ, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών «1564» και του διαδικτυακού τόπου www.kep.gov.gr στο πλαίσιο του έργου Αριάδνη, με τον σχολιασμό ότι το ποσό είναι υπερβολικό και μάλιστα «σε εποχές ισχνών αγελάδων, όπου δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τον διορισμό γιατρών στα νοσοκομεία, όπου λείπουν πάρα πολλοί!».

Θα ήθελα να πληροφορήσω τον συντάκτη του εν λόγω μονόστηλου αλλά και τους αναγνώστες της εφημερίδας σας ότι το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι καίτοι οι πολίτες γνωρίζουν τα ΚΕΠ, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης για το εύρος των διοικητικών υπηρεσιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. Σε σύνολο 1.000 περίπου πιστοποιημένων διοικητικών διαδικασιών, το 50% των διαδικασιών έχει ζητηθεί μέχρι το πολύ 10 φορές από τους πολίτες, ενώ το 25% των διαδικασιών δεν έχει ζητηθεί ποτέ, ούτε μία φορά! Επίσης, από το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των ΚΕΠ προκύπτει ότι σημαντικό μέρος του προσωπικού υποαπασχολείται, καθώς ο κόσμος δεν γνωρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, περίπου το 50% των ΚΕΠ παρουσιάζει παραγωγικότητα με συντελεστή έως 2, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε συμβασιούχος διενεργεί κατά μέσον όρο δύο πιστοποιημένες διαδικασίες την ημέρα. Τέλος, στη μεγάλη πλειοψηφία των ΚΕΠ έχει λήξει το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας τους, κατά τη διάρκεια του οποίου χρηματοδοτούντο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα το κόστος λειτουργίας τους να επιβαρύνει πλέον εξ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών «1564» του ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο παρέχει διοικητική πληροφόρηση για το σύνολο των συναλλαγών των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, από την έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του υπουργείου με πανελλαδική κάλυψη και δείγμα 6.009 ατόμων προκύπτει ότι το 50% των πολιτών δεν γνωρίζει ότι υπάρχει τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ το 36% γνωρίζει την ύπαρξή του αλλά δεν θυμάται τον αριθμό! Επιπλέον σε μερικούς μήνες το «1564» και το www.kep.gov.gr υπό το νέο έργο που είναι σε εξέλιξη θα παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις όχι μόνο πληροφόρηση αλλά και υπηρεσίες εξυπηρέτησης, δηλαδή καθιερώνονται νέα μέσα εξυπηρέτησης πέραν από το γκισέ του ΚΕΠ ή της κλασικής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους η προβολή των ΚΕΠ, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών «1564» και του διαδικτυακού τόπου www.kep.gov.gr δεν είναι ούτε σπατάλη. ούτε πολυτέλεια, αλλά επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του προσωπικού, των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Σχολιάστε εδώ