Οι χρήσιμες μεταρρυθμίσεις

Στη ρητορική της κυβέρνησης η πολιτική τον μεταρρυθμίσεων κατέχει κεντρική θέση, όπως κεντρική θέση κατέχουν οι «μεταρρυθμίσεις» και στις προτιμήσεις της κοινής γνώμης. Όμως οι «μεταρρυθμίσεις» δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες, έχει μεγάλη σημασία σε όφελος ποιων λειτουργούν και σε βάρος ποιων άλλων. Κατά περίεργο τρόπο οι «μεταρρυθμίσεις» που προτείνονται μονοσήμαντα λειτουργούν κατά των «κεκτημένων» του κόσμου της εργασίας. Αντίθετα, αναγκαίες και χρήσιμες «μεταρρυθμίσεις» που θα βελτίωναν τη ζωή των πολλών μένουν στο ράφι. Και εξηγούμεθα: προ πολλού έχουν καταρρεύσει οι μύθοι της «δωρεάν παιδείας» και της δωρεάν υγείας». Τα νοικοκυριά αναγκάζονται να διαθέτουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους σε δαπάνες υγείας και παιδείας και μάλιστα σε μια περίοδο που η καλπάζουσα ακρίβεια έχει περιορίσει δραματικά την αγοραστική δυνατότητά τους.

•Εάν η κυβέρνηση Καραμανλή πιστεύει όντως στην πολιτική των «μεταρρυθμίσεων» και δεν φοβάται να συγκρουστεί με τις δομές που συντηρούν το τέλμα στους τομείς της παιδείας και της υγείας, ιδού πεδίον δόξης λαμπρό, ας τολμήσει. Καθότι πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που θα λειτουργήσουν προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Αντίθετα, οι «μεταρρυθμίσεις» που προωθεί η κυβέρνηση λίγο ή πολύ περιορίζουν τα κεκτημένα των εργαζομένων, είτε σε επίπεδο εισοδήματος είτε σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων. Κατά τη γνώμη μας ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, για να αφήσει πίσω του χρήσιμο έργο, θα πρέπει να αναμορφώσει ριζικά τα συστήματα υγείας και παιδείας, προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν προς όφελος των πολιτών – τέτοιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται ο τόπος.

•Βέβαια, τέτοιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις απαιτούν και ρήξεις και συγκρούσεις, και πολιτική τόλμη. Όπως πολιτική τόλμη απαιτούν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα εξουσίας, καθότι θα πρέπει να προσφέρουν τη συναίνεσή τους σε τέτοιες χρήσιμες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών. Μάλιστα θα περιμέναμε από το ΠΑΣΟΚ να εντάξει στον προγραμματικό του λόγο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας και παιδείας, ώστε επιτέλους να φθάσει εκείνη η ημέρα που πράγματι θα υπάρχει και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Αναμένουμε…


Σχολιάστε εδώ