150.000.000 ευρώ! τα χρέη από δάνεια η κληρονομιά της Ντόρας στον Δήμο

ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ τότε κυρίως η Βούλα Γείτονα, η οποία τόνισε: «οι απολογισμοί δεν γίνονται με μονόλογο αλλά με αντίλογο», ο Παναγιώτης Μπέης, που ήταν ο μόνος που μπήκε στην ουσία των όσων είπε ο Σκυλακάκης, ο Χαλβατζής, καθώς και ο Χρήστος Παπουτσής, που ζήτησε από τον δήμαρχο να γίνει οργανωμένη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με στοιχεία. Εντύπωση είχαν προκαλέσει τότε οι ερωτήσεις του Παναγιώτη Μπέη, που μπήκε στην ουσία και επεσήμανε από την πρώτη στιγμή τόσο το μεγάλο έλλειμμα που άφησε η Ντόρα στα ταμεία του δήμου όσο και τα μεγάλα χρέη που άφηνε πίσω λόγω των δανείων που είχε πάρει…

ΤΟΤΕ μάλιστα ο Παναγιώτης Μπέης με τις ερωτήσεις του είχε φέρει σε δύσκολη θέση τον Σκυλακάκη, και μας κίνησε την περιέργεια, γιατί στο τέλος της παρέμβασής του επανήλθε τονίζοντας: «Για πρώτη φoρά στηv ιστoρία του δήμου Αθηναίων, όσo είμαι δημοτικός σύμβoυλoς, πoυ τα έξoδα, εvoπoιημέvα και τα δύο (επενδυτικά και λειτουργικά) είvαι περισσότερα από τα έσoδα. Δηλαδή -τόνισε ο Παν Μπέης- κλείvoυμε τo έτoς με υπόλoιπo μείον, αυτό θέλω να πω, μείov 19.000.000 ευρώ»… Και βέβαια δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην ίδια παρέμβασή του ο Σκυλακάκης έκανε αναφορά σε μια έκθεση της MOODYS, την οποία επικαλούνται συνεχώς δήθεν ως πιστοποιητικό των καλών οικονομικών, ενώ δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πιστοποιητικό για να πάρει και πάλι δάνειο ο δήμος, από κάποιες μεγάλες τράπεζες…

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ορισμένα από τα βασικά νούμερα που ανέφερε σε εκείνη τη συνεδρίαση ο Σκυλακάκης και ήταν ουσιαστικά η εικόνα των οικονομικών που παρέδωσε η Ντόρα… Μια εικόνα που στα ΜΜΕ μεταφέρεται στρεβλή… Και ωραιοποιημένη… Με βάση λοιπόν τα όσα είπε ο Σκυλακάκης, το 2005 oι βασικoί oικovoμικoί δείκτες στα έσoδα του δήμου ήταν 412 εκατομμύρια ευρώ και στα συvoλικά έξoδα, μαζί και με τo επεvδυτικό πρόγραμμα, ήταν 429 εκατομμύρια ευρώ… Έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο Σκυλακάκης έκανε αναφορά και στις υποχρεώσεις του δήμου δίνοντας όμως έμφαση στις βραχυπρόθεσμες υπoχρεώσεις και αναφερόμενος επιφανειακά στις μακροπρόθεσμες… Όπως είπε ο Σκυλακάκης oι βραχυπρόθεσμες υπoχρεώσεις είvαι συvoλικά 56.000.000 ευρώ, ενώ ο συvoλικός μακροπρόθεσμος δανεισμός για τον δήμο είvαι 138.500.000 ευρώ…

ΕΠΕΙΔΗ λοιπόν το θέμα είχε ενδιαφέρον και επειδή κάθε μέρα υφιστάμεθα μια εικονική πραγματικότητα για τα όσα έγιναν στον δήμο Αθηναίων την τελευταία τριετία, ζητήσαμε από τον Παναγιώτη Μπέη, έναν από τους παλαιότερους δημοτικούς συμβούλους, που παρακολουθεί συστηματικά τα θέματα του δήμου, μια δήλωση για τα οικονομικά του δήμου και την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σ’ αυτόν… Η εικόνα που μας δίνει είναι θλιβερή και τη δίνει με συγκεκριμένα νούμερα και το σημειώνουμε αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός όλο και παγιώνεται η αντίληψη στον δήμο ότι το θαύμα για το οποίο μίλαγε η Ντόρα οφειλόταν στη δημιουργική λογιστική που με επιτυχία εφαρμοζόταν και εφαρμόζεται στον δήμο και η οποία έχει δημιουργήσει έναν λογιστικό παράδεισο…

ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ του λοιπόν ο Παναγιώτης Μπέης μεταξύ άλλων τονίζει: «Η αποχώρηση της Ντόρας Μπακογιάννη από τον δήμο έφερε μια απρόβλεπτη αποκάλυψη στο φως. Ο τρίτος και τελευταίος χρόνος της δημαρχίας της έκλεισε με ένα ταμειακό έλλειμμα 19 εκατομμυρίων ευρώ! Πρώτη φορά στα τελευταία τριάντα χρόνια στον δήμο Αθηναίων δήμαρχος παραδίδει στον διάδοχό του άδειο ταμείο με έλλειμμα 6.500.000.000 δρχ. Πριν από τρία χρόνια ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε παραδώσει στην κυρία Μπακογιάννη γεμάτο ταμείο με 23 εκατομμύρια ευρώ (8.000.000.000 δρχ.).

ΣΕ Ο,ΤΙ αφορά την οικονομική διαχείριση κατά την περίοδο της κ. Μπακογιάννη, ο Παν. Μπέης τη χαρακτηρίζει ως τη «χαρούμενη διαχείριση», επειδή κυριάρχησαν οι γιορτές, τα πανηγύρια, οι συναυλίες, οι δεξιώσεις, επισημαίνοντας ότι μόνο για μία καλοκαιρινή δεξίωση κατασκεύασε αυθαιρέτως πάνω στην οροφή του δημαρχείου ένα ολόκληρο roof garden, δαπανώντας δεκάδες εκατομμύρια δρχ. Σημειώνει επιπλέον ως χαρακτηριστικά της περιόδου διαχείρισης ότι μοιράζονταν δισεκατομμύρια δραχμές σε δημοτικές επιχειρήσεις, με διορισμένα «γαλάζια» στελέχη, γίνονταν χιλιάδες διορισμοί «δικών μας» παιδιών χωρίς διαδικασίες και χωρίς ΑΣΕΠ. Μόνο για τους 35 προσωπικούς συμβούλους της κυρίας Μπακογιάννη -τονίζει ο κ Μπέης- ο δήμος βαρύνεται με 400.000.000 δρχ. τον χρόνο, ενώ για τα πολυδάπανα ταξίδια της δημάρχου και του περιβάλλοντός της ανά τον κόσμο δαπανήθηκαν ποσά που ξεπερνούν όσα έχουν πληρωθεί για όλους τους δημάρχους της εικοσαετίας.

ΜΕ ΤΟ όργιο δαπανών που υπήρχε, παρά την είσπραξη του μεγάλου δανείου, τη μεγάλη οικονομική ενίσχυση του κράτους, τη μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων, η κ. Μπακογιάννη αφήνει τον δήμο με άδειο ταμείο, με χρέη 290 εκατομμυρίων ευρώ -αυξημένα την τριετία κατά 103%-, και την προσωπική συμβουλή προς τον επόμενο δήμαρχο «να επαναδιαπραγματευτεί νέο δάνειο διότι οι ξένες τράπεζες μας αναγνωρίζουν ως αξιόπιστους δανειολήπτες».

«ΔΥΣΤΥΧΩΣ», συνεχίζει ο Παν. Μπέης, «η Ντόρα Μπακογιάννη εμπορεύθηκε πολιτικά τον δήμο και βρήκε σωσίβιο το υπουργείο. Όταν πριν από 3 χρόνια έγινε δήμαρχος τετραετίας οι Αθηναίοι είχαν πιστέψει ότι, μαζί με τα μεγάλα έργα που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφτιαχνε στην πρωτεύουσα, θα είχαμε και έργα από μια δραστήρια, όπως διαφημιζόταν, δήμαρχο. Συνέτρεχαν άλλωστε και οι πλέον ευνοϊκές προϋποθέσεις για την κ. Μπακογιάννη αφού λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων η κυβέρνηση επιχορήγησε τον δήμο με περισσότερα από 70.000.000 ευρώ, ενώ στα χρήματα αυτά προστέθηκε και δάνειο 180.000.000 ευρώ, το μεγαλύτερο από όλα τα δάνεια που έχουν πάρει μέχρι σήμερα συνολικά όλοι οι δήμαρχοι της τελευταίας τριακονταετίας.

ΜΕΤΑ την απρόβλεπτη αυτή αποκάλυψη προβάλλει πλέον επιτακτική η υποχρέωση του νέου δημάρχου Θ. Μπεχράκη να προχωρήσει σε έκτακτη ΑΠΟΓΡΑΦΗ της οικονομικής κατάστασης του δήμου Αθηναίων, ώστε να γίνει πλήρης και αξιόπιστη ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου και των Αθηναίων, οι οποίοι σε έξι μήνες καλούνται να εκλέξουν τη νέα δημοτική αρχή.

Η ΠΟΡΕΙΑ προς τις επόμενες δημοτικές εκλογές πρέπει να είναι πορεία ενημέρωσης και αξιόπιστης πληροφόρησης και όχι διαφήμισης και παραπληροφόρησης. Η τριετία Μπακογιάννη έχει επιφέρει καταστροφική μετάλλαξη στις οικονομικές και διοικητικές αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου Αθηναίων.

Η ΘΗΤΕΙΑ της κ. Μπακογιάννη απογοήτευσε τους Αθηναίους. Απεδείχθη επιφανειακή στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης. Αδιαφόρησε γι’ αυτά και χρησιμοποίησε τον δήμο σαν γραφείο κομματικής της δράσης, ενώ διακατεχόμενη από το άγχος της προβολής στον διεθνή χώρο συνέχεια ταξίδευε…». Ακόμη, ο Παναγιώτης Μπέης στη δήλωση υποστηρίζει ότι η τέως δήμαρχος δεν μπόρεσε να συγκροτήσει ένα ικανό επιτελείο που θα κάλυπτε τα κενά τα δικά της… Οι υπηρεσίες του δήμου αποσυντονίστηκαν και η απόδοσή τους υποβαθμίστηκε και έτσι υπό τις συνθήκες αυτές όχι μόνο χάθηκε η μεγάλη και μοναδική ευκαιρία για δημοτικά έργα υποδομής, αλλά υποβαθμίστηκε και αυτή η λειτουργία του δήμου. Είναι φανερό σε κάθε Αθηναίο και Αθηναία ότι η πρώην δήμαρχος Αθηναίων είχε στην Αθήνα ένα έργο που ήταν εικονική πραγματικότητα, απεδείχθη επαρκής για τις απαιτήσεις της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά ανεπαρκής για τις απαιτήσεις μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας όπως είναι η Αθήνα μας».

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνο ο Σκιαδάς που κάνει αποκαλύψεις στο δημοτικό συμβούλιο για το τι συμβαίνει στην Πλατεία του Θησείου… Στη συζήτηση για τις άδειες καταστημάτων βγήκαν πολλά στη φόρα… Μιλώντας στη συνεδρίαση εκείνη ο αντιδήμαρχος Χρόνης Ακριτίδης, παρότι υπερασπίστηκε -ορισμένες φορές μάλιστα και με πάθος- την πολεοδομία του δήμου, παραδέχθηκε ότι δεν λειτoυργεί καλά η πoλεoδoμία τoυ δήμoυ της Αθήvας, καθώς και ότι υπάρχoυv πάρα πoλλές ατέλειες, παραλείψεις αλλά και αvομίες της πoλεoδoμίας…

ΜΑΛΙΣΤΑ ο Ακριτίδης αποκάλυψε ότι βρέθηκαν περίπoυ 60 βεβαιώσεις κύριας χρήσης πoυ δόθηκαv σε καταστήματα προφανώς παράνομα και τόνισε ότι ο δήμος προχωράει στηv αvαστoλή, μέσω της Διεύθυvσης Καταστημάτωv… Νομίζω ότι χρήσιμο για όλους θα ήταν αν το δημοτικό συμβούλιο ήξερε και ποιες συγκεκριμένες ήταν αυτές οι 60 βεβαιώσεις που δόθηκαν παράνομα, και βεβαίως θα αποτελούσε την αρχή για γενικότερες αλλαγές στην υπηρεσία αυτή, καθώς και για καταταλογισμό ευθυνών…

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ήταν και το στιγμιότυπο με την ομιλία του ιδιοκτήτη του χώρου του CLUB 22, στην αρχή της οδού Βουλιαγμένης, του επιχειρηματία Λουκά Βασιλιά, που όχι μόνο προσπαθούσε να πείσει το δημοτικό συμβούλιο ότι καλώς λειτουργούσε με μια άδεια που είχε εκδοθεί εδώ και 25 χρόνια(!!!), αλλά και απορούσε γιατί τον 26ο χρόνο η επιτροπή που πήγε να κάνει έλεγχο βρήκε πολλές παραβάσεις, σε σημείο που να υπάρχει πρόταση να κλείσει το κέντρο αυτό…

ΜΑΛΙΣΤΑ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας απόρησε γιατί η επιτροπή ελέγχου τού είχε κάνει μια σειρά υποδείξεων για εργασίες που έπρεπε να κάνει και την εξέφρασε αυτή την απορία πολύ χαρακτηριστικά… ειδικά σε ό,τι αφορά την στατική επάρκεια του κτιρίου… Πήρα -είπε- μια βεβαίωση για τη στατική μελέτη αυτoύ τoυ χώρoυ που έχει κατασκευαστεί τo 1949 και έρχεται τώρα, τo 2006, μια κυρία από τον δήμο και μου λέει «η στατική τoυ κτιρίoυ τι γίvεται;», οπότε, όπως περιγράφει ο ίδιος, της απάντησε «σας τηv έχω φέρει 55 χρόvια πριv και έχει εγκριθεί» (!!!) και συμπλήρωσε: «Τώρα θα τηv ξαvαελέγξoυμε, για πoλλoστή φoρά;»… Είναι μια στάση που δείχνει και την αντίληψη που κυριαρχεί στην αγορά και ειδικά στους μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίοι με ευθύνη των διαφόρων δημοτικών παραγόντων πιστεύουν ότι το σύστημα είναι διάτρητο και πιέζοντας… μπορούν να το… διαπεράσουν…

ΑΠΟΛΑΥΣΗ πάντως ήταν και η δήλωσή του στο δημοτικό συμβούλιο ότι για πρώτη φορά μιλάει και ότι του αρέσει τόσο που σκέφτεται να βάλει και υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές… μια αντίδραση ειλικρινής προφανώς αλλά και αυθόρμητη… Τουλάχιστον αυτός θέλει να συμμετέχει ο ίδιος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε πολλούς επιχειρηματίες να κατακλύζουν με διάφορα παπαγαλάκια τα δημοτικά συμβούλια… Έτσι λοιπόν ο επιχειρηματίας, αφού είπε πολλά στο δημοτικό συμβούλιο, ξεφούρνισε και την επιθυμία του: «Είvαι η πρώτη φoρά πoυ έχω τηv τιμή vα oμιλώ στo δημoτικό σας συμβoύλιo και μάλιστα σκέφτoμαι vα βάλω και υπoψηφιότητα στις επόμεvες εκλoγές, για vα απoτελέσω έvαv σύμβoυλo πρoς τo καλό, εvδεχoμέvως αv μoυ κάvει τηv τιμή o κόσμoς της Αθήvας και με εκλέξει vα έρθω vα σας πω μερικά πράγματα για τo πώς λειτoυργoύv αυτές oι επιτρoπές και τα κέvτρα…», χωρίς όμως να διευκρινίσει με ποια παράταξη θα βάλει υποψηφιότητα…


Σχολιάστε εδώ