Νόμος 3231/2004 (ΦΕΚ 45 Α)

Άρθρο 5

«Στην κατανομή των εδρών των εκλογικών περιφερειών, καθώς και των εδρών επικρατείας συμμετέχουν οι συνδυασμοί κομμάτων, οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στην επικράτεια ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί».

Οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 5 του νόμου 3231/2004 περί «εκλογής βουλευτών» είναι καινούργιες διατάξεις στην εκλογική μας νομοθεσία. Ψηφίστηκαν το 2004 τροποποιώντας σχετική διάταξη του νόμου η οποία είχε περιοριστικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κομμάτων στην κατανομή των εδρών. Οι νέες αυτές διατάξεις θα ισχύσουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Τυχόν τροποποίηση των διατάξεων αυτών ή και οποιωνδήποτε άλλων της εκλογικής νομοθεσίας από την παρούσα Βουλή θα ισχύσουν στις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός εάν οι όποιες τροποποιήσεις ψηφιστούν τουλάχιστον από τα δύο τρίτα της Βουλής, δηλαδή από διακόσιους βουλευτές (άρθρο 54 του Συντάγματος). Κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται.

Αναφερόμαστε σ’ αυτό το σημαντικό άρθρο στο σημερινό μας σημείωμα, για να τονίσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διατάξεις του στις μικρές πολιτικές δυνάμεις. Τους επιτρέπουν να συμμετέχουν συνασπισμένες, σε όλες τις κατανομές των εδρών, εφόσον φυσικά υπερβούν το ποσοστό του 3%. Η παλιά διάταξη του εκλογικού νόμου επέτρεπε τη συμμετοχή στην κατανομή των εδρών μόνο στο αυτοτελές κόμμα το οποίο θα υπερέβαινε το ποσοστό του 3%, πράγμα πολύ δυσχερές για κάθε μικρό κόμμα το οποίο θα κατέβαινε αυτόνομο. Αυτή η αδυναμία θεραπεύεται με την κάθοδο στις εκλογές μικρών κομμάτων σε συνασπισμό κομμάτων. Πολλά μικρά κόμματα, μεμονωμένες προσωπικότητες ή και άλλοι μαζικοί φορείς, αφού θα πάρουν πρώτα τον χαρακτήρα πολιτικού κόμματος (σύμφωνα με τον νόμο), μπορούν να συγκροτήσουν έναν ευρύτερο συνασπισμό. Ένας τέτοιος συνασπισμός δυνάμεων, όπως είναι φυσικό, διευρύνει σημαντικά την εκλογική του βάση, το εκλογικό του ακροατήριο, και έτσι όχι μόνο υπερκερνάται ο Ρουβίκωνας του 3%, αλλά μπορεί με ορισμένες προϋποθέσεις να προελάσουν σημαντικές λαϊκές δυνάμεις μέχρι των πυλών της Ρώμης, «Hannibal ante portas». Με άλλα λόγια η διάταξη αυτή στο υπάρχον καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα, το οποίο σύστημα αποτελεί την ασπίδα του δικομματισμού, μπορεί να αποτελέσει την Κερκόπορτα μέσα από την οποία να περάσει όχι ο εχθρός, αλλά οι δυνάμεις του λαού και να πλήξουν έτσι την αυτοδύναμη κυριαρχία του.

Ας συνειδητοποιήσουν αυτή την ευκαιρία όσες επιμέρους μικρές πολιτικές δυνάμεις, αναλίσκονται σε ομφαλοσκοπήσεις και ας συνασπιστούν όσο είναι καιρός σε συντεταγμένη και ενιαία δύναμη για έναν καίριο εκλογικό εμβολισμό του δικομματισμού. Το μπορούν!


Ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις δημοτικές εκλογές προσφέρει τα περιθώρια στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα τις καποδιστριακές, να αναδείξουν από τους κόλπους τους αυτόνομα και ανεξάρτητα δημοτικά κινήματα με στόχο την ακηδεμόνευτη και ουσιαστική αυτοδιοίκησή τους, μακριά από «φωτισμένους πατερναλισμούς». Έτσι θα πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους ακυρώνοντας κηδεμονίες «κεντρικών υπερδυνάμεων» οι οποίες με νοοτροπία «παγκοσμιοποίησης» πιστεύουν ότι τα τοπικά προβλήματα του λαού λύνονται ανάλογα με το κομματικό χρώμα των αρχόντων και όχι με την ικανότητα, την εντιμότητα και την εργατικότητά τους. Ας αφήσουμε στις τοπικές κοινωνίες ανεπηρέαστη τη στοιχειώδη δημοκρατική τους λειτουργία. Μην τους την στενεύουν. Δεν είναι κηδεμόνες τους, για να τους επιβάλλουν κομματικούς παιδονόμους. Είναι πλέον ενηλικιωμένες.

Ο Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσμος «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ» πιστός στην ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση στηρίζει ανεπιφύλακτα τέτοια κινήματα. Και με την ευκαιρία στηρίζει στο Μενίδι τη δημοτική κίνηση (Πρωτοβουλία Πολιτών) από τον πρώην βουλευτή κ. Παναγιώτη Φωτιάδη και στη Δραπετσώνα την κίνηση πολιτών υπό τον κ. Γιώργο Κατσαντώνη.


Σχολιάστε εδώ