Δικαιώνει τους εργαζόμενους του Planet το δικαστήριο

Απόφαση «κόλαφος» για την ιδιοκτησία του ραδιοφωνικού σταθμού που προσπαθεί διαρκώς τα δυο τελευταία χρόνια να αποφύγει τις υποχρεώσεις του ως ραδιοφωνική επιχείρηση, έχοντας και την κάλυψη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έχει δηλώσει πως δεν μπορεί να παρέμβει… Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 1350/06 δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων τεχνικών και υποχρεώνει τον Γιώργο Πολυχρονίου και ειδικότερα την εταιρεία Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις Planet AE:

• Να καταβάλει σε τρεις εργαζόμενους που προσέφυγαν δικαστικά τα ποσά των 10, 11 και 11 χιλιάδων ευρώ, διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της για να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις όλων των αιτούντων που έχουν καταφύγει εις βάρος της μέχρι του ποσού των 185.265,10 ευρώ και την καταδικάζει σε μέρος της δικαστικής δαπάνης. Μάλιστα το δικαστήριο επικαλείται το γεγονός ότι είναι άνεργοι και ζητάει την επιδίκαση των ποσών, ενώ αντιθέτως απορρίπτει το ίδιο αίτημα άλλων, καθώς αναγνωρίζει ότι σήμερα εργάζονται, ενώ ένας από αυτούς κέρδισε και δελτίο του Τζόκερ.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, σε μια κρίσιμη καμπή για τους εργαζόμενους, τεχνικούς και δημοσιογράφους που η πλευρά του Planet προσπαθεί να εμπλέξει σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το κύριο επιχείρημα του Γ. Πολυχρονίου πάντως πέφτει. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας έχουν κάθε δικαίωμα να πάρουν τα λεφτά τους. Το δικαστήριο σημειώνει ότι «εάν η εργοδοτική επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της λόγω οικονομικών δυσχερειών, δεν λύονται, εξ αυτού του λόγου, οι συμβάσεις εργασίας της με το προσωπικό της, ούτε αίρεται η τυχόν προϋπάρξασα υπερημερία της από τυχόν επίσχεση εργασίας εργαζομένων της. Απλώς παρέχεται δικαίωμα στον εργοδότη να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του για την αιτία αυτή».

Το δικαστήριο σημειώνει ότι η εταιρεία έπαψε τον Αύγουστο του 2004 αιφνιδίως να καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές. Από τις 5/10/2004 «οι αιτούντες τελούν νομίμως σε επίσχεση εργασίας με εξώδικη δήλωσή τους» και δέχεται ότι με την υπ’ αριθμόν 4437/2005 απόφαση του δικαστηρίου επιδικάστηκαν προσωρινοί μισθοί υπερημερίας μέχρι το τέλος του 2004. Η εταιρεία -παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων- συνέχισε να μην αποδέχεται τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2005 και «ως εκ τούτου συνεχίστηκε καθ’ όλο το έτος αυτή η υπερημερία της». Και η απόφαση τονίζει: «Το γεγονός ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του έτους 2005 η εταιρεία δεν λειτουργούσε δεν αναιρεί την υποχρέωσή της προς καταβολή μισθών υπερημερίας, αφού για την άρση της κατά την περίοδο εκείνη όφειλε να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας τους».


Σχολιάστε εδώ