Αντιγραφείς έργων εκλέγονται στα Πανεπιστήμια!

Ήταν μια μοναδική στην τραγικότητά της συνεδρία στο τμήμα αυτό, που έγινε την 1η Μαρτίου, όπως μας εκμυστηρεύτηκε μέλος και εκλέκτορας. Υπέβαλαν υποψηφιότητα τέσσερις διδάκτορες Θεολογίας: Μόσχος, Καψάλης, Παναγιωτόπουλος και Φειδάς.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή από τους καθηγητές Δ. Γόνη, π. Γ. Μεταλληνό και Αθ. Αγγελόπουλο διχάστηκε. Η αιτία ήταν γιατί ο προτεινόμενος από δύο εισηγητές (Γόνης-Μεταλληνός) και εκλεγείς τελικά αποδείχθηκε στην εξέλιξη της διαδικασίας ότι διέθετε διδακτορικό ως προς το περιεχόμενο που ανήκε στον κλάδο της φιλοσοφίας, μη συναφές όμως προς το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζουν σαφώς ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι συναφές προς το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, δύο έργα του εκλεγέντος, η διδακτορική διατριβή με θέμα τον «Πλατωνισμό ή Χριστιανισμό και τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις του Νικ. Γρηγορά 14ος αι.» και ένα άλλο για τη γένεση του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο ήταν σε πολλά σημεία αντιγραφές και εξαρτήσεις από κείμενα και πορίσματα ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Όλα αυτά κατατέθηκαν στα πρακτικά εκλογής.

Η συνεδρίαση κράτησε σχεδόν όλη μέρα με ανταλλαγή και κριτική ακαδημαϊκών θέσεων. Επιπλέον δε και ανταλλαγή πυρών για τον ρόλο των θρησκευτικών οργανώσεων «Ζωή» και «Σωτήρ» στη δικτατορία με τις γνωστές τραυματικές συνέπειες στη ζωή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η διασταύρωση των ακαδημαϊκών ξιφών μεταξύ π. Μεταλληνού και Αθ. Αγγελοπούλου φόρτισε επιπλέον την ατμόσφαιρα. Είναι γνωστό ευρύτερα ότι ο π. Μεταλληνός είναι φίλα προσκείμενος στις οργανώσεις, ο δε Αγγελόπουλος πολύ κριτικός και πολέμιός τους.

Πάντως, παρά τις υποσχέσεις και εξαγγελίες της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αναβάθμιση και αξιολόγηση των σπουδών και του καθηγητικού συστήματος στα ΑΕΙ, συμπτώματα σαν και αυτά σηματοδοτούν τα αντίθετα. Να δούμε τι θα κάνει η διοίκηση του πανεπιστημίου και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περίπτωση αυτή και σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες, όταν θα έλθει η ώρα για τον έλεγχο νομιμότητας. Το «ΠΑΡΟΝ» θα παρακολουθεί την εξέλιξη, γιατί συνεχώς δίνει μάχες για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο για την ελληνική νεολαία.


Σχολιάστε εδώ