Αγώνας δρόμου για τις άδειες…

Ο Θ. Ρουσόπουλος μπορεί να ευχήθηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως το 2006, συμπληρώνοντας πως κάτι τέτοιο είναι ουτοπικό, όμως τα προβλήματα είναι μεγάλα και ίσως να μη χρειάζεται η αναλογική αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά η δημιουργία δύο νέων κατηγοριών αδειών, του παρόχου δικτύου και του παρόχου περιεχομένου.

Δυστυχώς, ο χρόνος δεν φτάνει. Και ο διάλογος με την παράτασή του έπρεπε να είχε γίνει πριν από οκτώ χρόνια. Όσο κι αν απλοποιήσει τη διαδικασία ο Θ. Ρουσόπουλος, ο χρόνος είναι λίγος και εκκρεμεί η κρίση της Βουλής για τα τέσσερα από τα επτά μέλη του ΕΣΡ (πρόεδρο, αντιπρόεδρο και δύο μέλη).

Αν δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, το νομοσχέδιο θα περάσει ως το τέλος της άνοιξης και τον Ιούνιο θα υπάρχουν οι προκηρύξεις για ραδιόφωνο και τηλεόραση. Με έναν μήνα διορία οι σταθμοί ως τον Αύγουστο θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις αιτήσεις και το νέο ΕΣΡ (με άλλον πρόεδρο και αντιπρόεδρο;) να καταλήξει σε πόρισμα και να υπογράψει τις συμβάσεις για τις άδειες ως το τέλος του έτους και τη συμπλήρωση σχεδόν τριών ετών διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, παράλληλα με τον έλεγχο των τηλεοπτικών αιτήσεων.

Οι προκηρύξεις για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας και αντίστοιχα για τους τηλεοπτικούς θα γίνουν άραγε ταυτόχρονα ή θα επιλεγούν σταδιακά βήματα; Είναι λοιπόν πολύ πιθανό η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών να συμπέσει με τις εκλογές, όσο και αν ο Θ. Ρουσόπουλος διαβεβαιώνει πως η κυβέρνηση θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο νωρίτερα. Αυτές οι εκτιμήσεις μπορεί να ισχύουν στην περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφυγές στο ΣτΕ…

Πώς όμως η κυβέρνηση διαμορφώνει το τοπίο; Το «Π» κωδικοποίησε τις προτάσεις Ρουσόπουλου, προσφέροντας στους αναγνώστες του έναν οδηγό εν όψει των αλλαγών στα Μέσα. Το βασικό σημείο των υπό συζήτηση προτάσεων είναι η απελευθέρωση του ελέγχου των Μέσων, υπό την αίρεση ότι ο επιχειρηματίας δεν θα βρεθεί σε δεσπόζουσα θέση. Τέτοια θα είναι προφανώς το 1/3 τής κάθε αγοράς.

Οι νέοι κανόνες έχουν ως εξής:

Κριτήρια δεσπόζουσας θέσης
1. Διεισδυτικότητα Μέσου στο κοινό (τηλεθέαση, ακροαματικότητα, κυκλοφορία). Απαραίτητη η θεσμική κατοχύρωση της διαδικασίας ελέγχου τους.
2. Διαφημιστική δαπάνη.
3. Κύκλος εργασιών σε συνάρτηση με το ίδιο το είδος του Μέσου (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος), τη γεωγραφική εμβέλεια του Μέσου (εθνική, περιφερειακή και τοπική), τον τρόπο πρόσβασης του κοινού στο Μέσο (δωρεάν ή μη, με ελεύθερη λήψη ή συνδρομή) και τον ενημερωτικό ή μη χαρακτήρα του.

Δυνατότητες συμμετοχής σε Μέσα
1. Διαχωρισμός των Μέσων σε ενημερωτικά και μη ενημερωτικά.
2. Ταυτόχρονη συμμετοχή σε έναν ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό, σε έναν ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό και στον Τύπο.
3. Συμμετοχή σε περισσότερους από έναν ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφόσον ο συμμετέχων δεν κατέχει τη δυνατότητα ελέγχου σε παραπάνω από ένα μέσο ενημέρωσης της αυτής μορφής.
4. Συμμετοχή σε περισσότερους από έναν μη ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
5. Περιορισμένη συμμετοχή στον Τύπο, ανάλογα με τη συμμετοχή σε άλλα μέσα ενημέρωσης.
6. Έλεγχος ενός ηλεκτρονικού μέσου σε ποσοστό άνω του 25%, ίσως και κατά 100%.

Διαδικασία αδειοδότησης
1. Πρόβλεψη ελάχιστου κεφαλαίου μεγαλύτερου της υφιστάμενης νομοθεσίας σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2. Υποχρεωτική η ανώνυμη εταιρεία για τους αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς και αντίστοιχη θέσπισή της για τους αδειούχους ραδιοφωνικούς.
3. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους υποψηφίους.
4. Οικονομική βιωσιμότητα των υποψηφίων βάσει διεθνώς παραδεδεγμένων οικονομικών δεικτών.
5. Έλεγχος της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης και κατά τη διάρκεια της άδειάς της.
6. Προγραμματική πληρότητα: Ενίσχυση προγραμμάτων που προάγουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την παράδοση και ανάγκη καθορισμού ενός ελαχίστου ποσοστού, περίπου 40%, τοπικής ύλης στο μεταδιδόμενο πρόγραμμα.
7. Καθορισμός ενός ελάχιστου αριθμού προσωπικού ανάλογα με την κατηγορία του σταθμού.
8. Τήρηση των ελαχίστων τεχνικών διεθνών προτύπων για την εξασφάλιση του αναγκαίου εκπεμπόμενου σήματος.
9. Διατήρηση του κριτηρίου της παλαιότητας.
10. Συγχώνευση Μέσων με ειδική μέριμνα για τη διατήρηση των θέσεων του προσωπικού.
11. Μείωση βαθμολογίας των υποψηφίων ανάλογα με παραβάσεις στο πρόγραμμα ή στην ασφαλιστική/εργατική νομοθεσία.
12. Υπογραφή σύμβασης αδείας του υποψηφίου με το ΕΣΡ, οι όροι και το περιεχόμενο της οποίας δεσμεύουν τον υποψήφιο διαρκώς. Κυρώσεις ως και οριστική ανάκληση της άδειας σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Αδιευκρίνιστα ζητήματα
1. Αναγκαιότητα πρόβλεψης περιορισμένης χρονικής διάρκειας των τηλεοπτικών αδειών λόγω της επικείμενης μετάβασης στην ψηφιακή μετάδοση.
2. Καθορισμός των τελών χρήσης ραδιοσυχνότητας.
3. Θέσπιση κανόνων δικτύωσης των σταθμών.


Σχολιάστε εδώ