Ευθύνες και στα κανάλια για τις γραμμές υψηλής χρέωσης

Μία απόφαση με άμεσες επιπτώσεις και στα κανάλια έλαβε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Με τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου ορίζει ότι οι πάροχοι καταλόγου «είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το ύψος της χρέωσης των κλήσεων προς τους σύντομους κωδικούς υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου».

Και αυτό θα γίνεται με ηχογραφημένο μήνυμα πριν από την παροχή της υπηρεσίας, κατά την έναρξη της κλήσης, το οποίο θα προσφέρεται ατελώς. «Ειδικότερα, κατά τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών, πρέπει οι τιμές χρέωσης να περιγράφονται σαφώς κατά τα ανωτέρω ισχύοντα για το ηχογραφημένο μήνυμα, να αναγράφονται ευκρινώς και να εμφανίζονται σε κάθε μία επιφάνεια προβολής σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής ή πολυμεσικής διαφήμισης ή να ανακοινώνονται με σαφήνεια, εάν η διαφημιστική προβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω ήχου από ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο».

Σε περιπτώσεις τηλεοπτικής ή διαφήμισης στο Ίντερνετ οι χρεώσεις πρέπει να αναγράφονται «καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της διαφήμισης σταθερά και όχι με κυλιόμενη λεζάντα (trailer)». Ακόμη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, δηλαδή κανάλια ή πύλες στο Διαδίκτυο, πρέπει οι ίδιοι να απαντούν σε κάθε εύλογο ερώτημα καταναλωτή για τη χρέωση των κλήσεων προς τους σύντομους κωδικούς υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι τηλεθεατές ή χρήστες του Ίντερνετ μπορούν να απευθύνονται και στα κανάλια, που έχουν πλέον ευθύνη, εάν δεν υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις χρεώσεις.


Σχολιάστε εδώ