Οι πιο… συνηθισμένοι τρόποι παρακολούθησης κινητών…

• Στην πηγή, συνδέοντας κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό ή/και λογισμικού αποκωδικοποίησης/καταγραφής και αποθήκευσης των αρχείων φωνής και δεδομένων, είτε σε κεντρικό σύστημα που βρίσκεται πλησίον του τερματικού εξοπλισμού με ενσύρματη σύνδεση, είτε σε απομακρυσμένο σημείο οπουδήποτε στον κόσμο με ασύρματη πρόσβαση. Ο εν λόγω εξοπλισμός λογισμικού -software- αλλά και το hardware κατασκευάζονται συνήθως από τον προμηθευτή της πλατφόρμας διαχείρισης της επικοινωνίας αλλά και από ανεξάρτητους κατασκευαστές ειδικευμένους σε τερματικά καταγραφής και αποθήκευσης κινητών επικοινωνιών.

• Εναέρια, με την χρήση εξειδικευμένου ραδιο-εξοπλισμού ο οποίος είναι συνήθως εγκατεστημένος επί οχήματος ή επί οικίας πλησίον της κεραίας εκπομπής/λήψης.

• Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αναπαραγωγής με την μορφή ambient call σε πραγματικό χρόνο. Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι τίποτα διαφορετικό από μια απλή συσκευή GSM η οποία, διεγειρόμενη με τη φωνή, ενεργοποιεί τον πομποδέκτη GSM και προωθεί τα καταγραφόμενα στοιχεία σε άλλο απομακρυσμένο τερματικό.

• Γενικότερα μέσω του συστήματος Echelon στο οποίο καταγράφονται ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ενσύρματες, ασύρματες, φωνής και δεδομένων.

Μοναδικό τρόπο αποφυγής και αντιμετώπισης του προβλήματος στο μέλλον αποτελεί η διατερματική κρυπτογράφηση, όπου η φωνή και τα δεδομένα κρυπτογραφούνται με ειδικούς εξαιρετικά ασφαλείς αλγορίθμους κρυπτογράφησης σε τοπικό επίπεδο στο τερματικό του χρήστη, μεταδίδονται διαφανώς από τον εξοπλισμό και αποκρυπτογραφούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο τερματικό του καλούμενου.

Στην περίπτωση αυτή, ακόμα και εάν η κλήση φωνής ή δεδομένων καταγραφεί με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω μεθόδους, είναι αδύνατον να αναπαραχθεί χωρίς την ανάλογη αποκρυπτογράφηση με τον ίδιο αλγόριθμο και τις ίδιες κλείδες που χρησιμοποιήθηκαν για την κωδικοποίηση της φωνής, κλείδες οι οποίες είναι μοναδικές και ξεχωριστές για κάθε κλήση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σύστημα TETRA αξίζει να σημειωθεί ότι είναι προφανές πως εφόσον η διαχείριση του δικτύου, η εγγραφή, διαχείριση και εισαγωγή των στατικών και δυναμικών κλειδιών της εναέριας κρυπτογράφησης επιπέδου ασφαλείας 3ης τάξεως ΤΕΑ2 που χρησιμοποιεί το σύστημα TETRA C4i έχει εκχωρηθεί σε γερμανική εταιρία ιδιωτικών συμφερόντων (SIEMENS), η ασφάλεια του δικτύου και η δυνατότητα παρακολούθησης, εντοπισμού, ηχογράφησης και αποθήκευσης ΟΛΩΝ των κλήσεων του δικτύου ασφαλείας με όλες τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω αυτού έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του ιδιώτη.

Άραγε πόσο να κοστίζει ένας σκληρός δίσκος μέσα στον οποίο περιέχονται όλες οι συνομιλίες ΟΛΩΝ των χρηστών του C4i;


Σχολιάστε εδώ