Αρνείται ο ΟΤΕ να πληρώσει αγγελιόσημο…

Ο οργανισμός κοινοποίησε στα Μέσα τη δικαστική απόφαση με την οποία δικαιώνεται επιχειρώντας την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων σε όλο το φάσμα των Μέσων. Και αυτό γιατί η απόφαση του Πρωτοδικείου επικαλείται νόμο του… 1973, προσδιορίζοντας ως εταιρεία «κοινής ωφέλειας» όχι μόνο τον ΟΤΕ, αλλά και ένα ευρύ πεδίο επιχειρήσεων που «παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ιδίως οι επικοινωνίες, η ύδρευση και η ενέργεια». Στην πράξη δηλαδή το δικαστήριο δίνει το «πράσινο φως» και στις ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που είναι μεγάλοι διαφημιζόμενοι (όπως η ΤΙΜ και η Vodafone που έχει κάνει ήδη προσφυγή), να μην καταβάλλουν αγγελιόσημο, ενώ το ίδιο μπορεί να πράξουν και η ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΗ.

Το ζήτημα είναι βεβαίως άκρως πολιτικό, καθώς η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το νομικό καθεστώς που δημιουργήθηκε το 1973 (άρθρο 2 του 1344/1973) και ορίζει ότι «της υποχρεώσεως προς καταβολή αγγελιοσήμου εξαιρούνται από της ισχύος του ΑΝ 248/1967 το Δημόσιον, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας». Πρόκειται για έναν νόμο που συντάχθηκε κάτω από άκρως δυσμενείς συνθήκες για τη χώρα και δεν αντικατοπτρίζει τίποτε άλλο παρά ένα ειδικό καθεστώς. Όμως καθώς καμία από τις κυβερνήσεις δεν φρόντισε να αλλάξει τη συγκεκριμένη διάταξη, το δικαστήριο κάνει μια σύζευξη εποχών και κρίνει πως παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις «λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας», αυτό «ασκεί επιρροή μόνο στην οργανωτική και λειτουργική δομή των φορέων αυτών και δεν αναιρεί καθ’ αυτό τη φύση των δημοσίων σκοπών που επιδιώκουν οι εν λόγω επιχειρήσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», αν και πλέον ο ΟΤΕ εισήχθη στο ΧΑ και όχι με πρώτο στόχο τα κέρδη, όπως διατυμπανίζουν οι εκάστοτε μάνατζέρ του. Εξού και τα υπέρογκα τιμολόγια…

«Κατά συνέπεια», συνεχίζει το δικαστήριο, «ο ΟΤΕ, που έχει εξέλθει από τον δημόσιο τομέα και αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, διεπόμενη από τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, ανεξάρτητα από το ιδιωτικό του προσωπείο και τον σκοπό της επίτευξης κέρδους που επιδιώκει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, παρέχει ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χωρίς τις οποίες δεν υφίστανται οι ομαλοί όροι για την -κατά τα σύγχρονα κριτήρια- αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξης της προσωπικότητας».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το περιοδικό «Ενημέρωση», που απευθύνεται στα μέλη της ΕΠΗΕΑ, άλλες τρεις υποθέσεις περί αγγελιοσήμου φτάνουν στα δευτεροβάθμια δικαστήρια αλλά και στο ΣτΕ. Ήδη στις 24 lανουαρίου 2006 επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελoύς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή της εταιρείας ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Γ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κατά του ΕΔΟΕΑΠ και του ΤΣΠΕΑ- με την οποία ζητά να αναγνωριστεί η μη υποχρέωσή της περί καταβολής αγγελιοσήμου.

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2006 θα συζητηθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τέσσερις εφέσεις αντίστοιχων εταιρειών του Γιώργου Koυρή κατά του ΕΔΟΕΑΠ και του ΤΣΠΕΑΘ. Πρωτοδίκως, βεβαίως, δικαιώθηκαν οι θέσεις του οργανισμού.

• Στις 22 Φεβρουαρίου 2006 προσδιορίσθηκε να συζητηθεί ενώπιον του Βʼ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση της εταιρείας Village Roadshow ΑΕ κατά του ΤΣΠΕΑΘ, με την οποία ζητά την ακύρωση πράξης του διευθυντού του ΤΣΠΕΑΘ, Γιάννη Παπαδάκη, περί καταλογισμού αγγελιοσήμου.

• Τέλος, αναμένεται ακόμη να προσδιοριστεί ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση της εταιρείας ΚΥΜΑ ΕΠΕ κατά του ΤΣΠΕΑΘ, με την οποία προσβάλλει συνολικά τον θεσμό του αγγελιοσήμου ως αντισυνταγματικό και αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία.

Οι διαφημιστικές εταιρείες ήδη θριαμβολογούν, καθώς η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο καθεστώς των επιστροφών (όταν δε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου με αναφορές του τύπου «πάνω από το νόμιμο όριο» ή «απαράδεκτα δώρα») ή ακόμη και στο ζήτημα της κρατικής διαφήμισης.


Σχολιάστε εδώ