Καταγγελίες για «καπέλα»

Κάποιοι εκδότες, πάντως, ξεκίνησαν απευθείας συνομιλίες, θέτοντας μια σειρά από σοβαρότατα ζητήματα. Ορισμένοι από τους θιγμένους εκδότες διεκδικούν πλέον να ληφθούν από τα πρακτορεία όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις. Κάθε παράκληση, αναφέρουν, πρέπει να κοινοποιείται άμεσα στους μετόχους. Απαιτούν τη δημιουργία κοινού οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης των κυκλοφοριών με την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές της επαλήθευσης των στοιχείων. Ταυτόχρονα θεωρούν άμεση ανάγκη τη δημιουργία μηχανισμού δειγματοληψίας ώστε να αποφεύγονται τα κόλπα. Και, τέλος, τη δημιουργία ενός ακόμη οργάνου για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των κυκλοφοριών με την απορρόφηση των δύο υφισταμένων. Από την άλλη πλευρά, το «Άργος» με επιστολή του προς τον Θ. Ρουσόπουλο από τα τέλη του Οκτωβρίου 2005 είχε τονίσει ότι είναι διαθέσιμο για τη δημιουργία αξιόπιστου δικτύου, ενώ από το 2003 είχε ξεκινήσει τον διάλογο για τη λειτουργία γραφείου πιστοποίησης κυκλοφοριών.


Σχολιάστε εδώ