Κανείς έλεγχος, λένε οι ιδιοκτήτες για τη συγκέντρωση

Κεντρικό σημείο των προτάσεων των ιδιοκτητών εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών είναι ότι απορρίπτουν, πρώτον, την ύπαρξη διατάξεων για έλεγχο των εταιρειών τους και, δεύτερον, τον έλεγχο του ΕΣΡ. Ειδικά οι εκδότες απορρίπτουν κάθε ελεγκτικό μηχανισμό και λένε ότι αρκούν τα δικαστήρια για κάθε περίπτωση. Ειδικότερα για τις ρυθμίσεις της συγκέντρωσης οι απόψεις των ιδιοκτητών θα τεθούν εκ νέου αναλυτικά σε νέες συναντήσεις του κ. Ρουσόπουλου με τις Ενώσεις στην τρίτη φάση του διαλόγου.
Στην ιστοσελίδα του διαλόγου έχουν καταθέσει τις απόψεις τους πολλοί φορείς, με πιο σημαντική αυτή της ΕΕΤΤ, η οποία ζητά τη μέριμνα να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ του «παρόχου δικτύου» και του «παρόχου περιεχομένου» εν όψει της έλευσης της ψηφιακής, ενώ ζητά και τον καθορισμό ενοικίου για την παραχώρηση φάσματος (συχνοτήτων). Το ΕΣΡ περιορίστηκε στο ζήτημα των αδειοδοτήσεων και η επισήμανσή του αφορά το θέμα της παλαιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας δεν αρκούν, αφού πολλοί σταθμοί δεν έχουν προσωπικό, ζητά περαιτέρω ρύθμιση αυτού του θέματος. Η Ένωση Περιφερειακών Καναλιών εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των τοπικών αδειών λειτουργίας και ζητά ρυθμίσεις για την ψηφιακή τηλεόραση.


Σχολιάστε εδώ