Σε φάση «αυτοκάθαρσης» η Σοφοκλέους

Η απάντηση είναι δύσκολη. Από την εμπειρία όμως των δώδεκα προηγούμενων ανοδικών κύκλων και τα σχετικά χρηματιστηριακά στοιχεία προκύπτει ότι η διάρκεια των καθοδικών κύκλων έφθανε έως τα δέκα χρόνια! Η διάρκεια αυτή εξηρτάτο τόσο από το «πλήθος» των «καμένων» επενδυτών όσο και από το μέγεθος των ζημιών. Στον καθοδικό κύκλο που άρχισε από το Σεπτέμβριο του 1999 και συνεχίζεται συμβαίνουν και τα δύο αυτά. Διότι και οι χαμένοι επενδυτές είναι ή ήταν εκατοντάδες χιλιάδες και το μέγεθος της ζημιάς πάρα πολύ μεγάλο. Άρα, ο καθοδικός αυτός κύκλος θα έχει μεγάλη διάρκεια και ήδη ο καθοδικός αυτός κύκλος βρίσκεται στο έβδομο έτος.

Αυτό πάντως που είναι σίγουρο, και επιβεβαιώνεται και από όλους τους προηγούμενους ανοδικούς και καθοδικούς κύκλους αφορά τη διαπίστωση ότι σε όλες τις περιόδους των ισχνών χρηματιστηριακών «αγελάδων» εκδηλώνονταν μερικές πρόσκαιρες ανοδικές τάσεις, οι οποίες είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πρώτον, σε καμιά χρηματιστηριακή αγορά ένας καθοδικός κύκλος δεν συνοδεύεται από απαξίωση του θεσμού. Έτσι, καταβάλλεται προσπάθεια κυρίως από έμπειρους και γνώστες των χρηματιστηριακών εξελίξεων να κρατείται όρθιο το ταμπλό του Χρηματιστηρίου και να «βγει» και κάποιο «μεροκάματο».

Δεύτερον, με τις πρόσκαιρες αυτές ανοδικές τάσεις γίνεται βαθμιαία και αραίωση των χαμένων επενδυτών, αφού σε κάθε άνοδο των τιμών των μετοχών τους κοιτάζουν αν τουλάχιστον «έπιασαν» την τιμή κτήσης τους και αναλόγως αποφασίζουν αν θα μείνουν κι άλλο ή θα φύγουν ρευστοποιώντας τις μετοχές τους για να επανακτήσουν τουλάχιστον το χαμένο (λογιστικά πάντοτε) κεφάλαιό τους.

Τρίτον, από τις πρόσκαιρες αυτές ανοδικές τάσεις καθαρίζει περισσότερο ο «βυθός» του ταμπλό του χρηματιστηρίου και διακρίνονται καθαρότερα τα «φύκια» που πουλήθηκαν για «μεταξωτές κορδέλες»!

Έτσι, σιγά σιγά γίνεται «αυτοκάθαρση» του χρηματιστηρίου. Και η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, όταν μόνο φύγουν από την οδό Σοφοκλέους όλα τα «θύματα», θα δημιουργηθούν προσδοκίες για νέους κυρίως ντόπιους επενδυτές ή και για τους παλιούς, αφού, όπως είναι γνωστό, μόνο στα ψάρια και τους χρηματιστηριακούς επενδυτές δεν γίνονται τα παθήματα μαθήματα!

Σε αυτή τη φάση «αυτοκάθαρσης» βρίσκεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Η διάρκεια της φάσης αυτής εξαρτάται από το χρόνο βαθμιαίας «φυγής» των χαμένων επενδυτών και τη δημιουργία νέων προσδοκιών, που ίσως δημιουργήσουν ξανά νέα «παπαγαλάκια». Γιατί, όπως καταδείχθηκε και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ανοδικού κύκλου, όλα αυτά τα ηχηρά, ότι το χρηματιστήριο αντανακλά τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, και ότι οι συνεχείς ανοδικές τάσεις αποτελούν ευκαιρία για «πλουτισμό» δεν έχουν καμιά σχέση με τις πραγματικές χρηματιστηριακές επενδύσεις και τον ρόλο του θεσμού της κεφαλαιαγοράς. Διότι, όπως έχει καταδείξει πάλι η πολυετής εμπειρία, οι επενδύσεις σε μετοχές είναι πάντοτε αποδοτικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι σε όλη τη διάρκεια ενός πραγματικά και όχι κερδοσκοπικού ανοδικού κύκλου ο Γενικός Δείκτης Τιμών Μετοχών τείνει συνεχώς προς το σημείο αιχμής του προηγούμενου. Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι υπομονετικοί επενδυτές βγαίνουν κερδισμένοι από τις επενδύσεις σε μετοχές, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μερίμνησαν να βάλουν στο χαρτοφυλάκιό τους «γερές» μετοχές.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η φάση αυτή αφορά κυρίως τους επενδυτές που παρέμειναν στο χρηματιστήριο σε όλο αυτό το διάστημα, και προσδοκούν να φθάσουν οι τιμές των μετοχών τους στα επίπεδα του κόστους απόκτησής τους. Πρόκειται για μια καθαρά σώφρονα επενδυτική διαδικασία, η οποία δεν ζημίωσε κανένα εκτός από εκείνους που είχαν αγοράσεις «πεθαμένες» μετοχές. Γι’ αυτούς ίσως ο καθοδικός κύκλος να είναι ακόμη πιο μεγάλος…


Σχολιάστε εδώ