Σαρωτικές διοικητικές αλλαγές στην ΕΡΤ

Όσο για το περίφημο οργανόγραμμα, δόθηκε μόνο ο κορμός με τους τίτλους των γενικών διευθύνσεων, αλλά χωρίς τμήματα και κυρίως χωρίς την περιγραφή των αρμοδιοτήτων. Το επιχείρημα προς το ΔΣ είναι ότι αυτό αποτελεί «προσχέδιο», αλλά ήδη όπως μαθαίνουμε προγραμματίζεται συνεδρίαση για την «αξιολόγηση του προσωπικού» με δύο βασικές κατηγορίες: «Στάσιμος»-«Εξελίξιμος». Σε αυτές τις δύο κατηγορίες θέλουν να εντάξουν το σύνολο των εργαζομένων στην κρατική τηλεόραση. Αντιδράσεις, ωστόσο, δεν αναμένονται, καθώς τα στελέχη της συνδικαλιστικής παράταξης της ΠΟΣΠΕΡΤ μετείχαν στις περίφημες επιτροπές ερευνών και υποβολής προτάσεων, οπότε συμφωνούν με την κατηγοριοποίηση αυτή.

Το προσχέδιο οργανογράμματος επιβεβαιώνει πλήρως τις πληροφορίες του «Π». Δημιουργείται μια νέα γενική διεύθυνση, αυτή της λειτουργίας, παντοδύναμη, αφού σε αυτήν περνάνε όλα τα μέσα της λειτουργίας της τηλεόρασης. Δεύτερη είδηση του οργανογράμματος είναι ότι οι ειδήσεις και η ενημέρωση επιστρέφουν ως Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης στην ΕΡΑ. Επίσης, αλλάζουν οι τίτλοι στις γενικές διευθύνσεις και δημιουργούνται υποδιευθύνσεις με την πρωτοτυπία ότι οι υποδιευθυντές θα αναφέρονται σε δυο προϊστάμενους, τον γενικό διευθυντή όπου υπάγονται και τον γενικό διευθυντή Οικονομικών!

Οι γενικές διευθύνσεις είναι πλέον έξι, οι Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών), Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης, Ειδήσεων και Ενημέρωσης και Λειτουργίας. Πλήρης είναι η αναδιοργάνωση στις υπηρεσίες του προέδρου, όπου δημιουργείται ενιαία Διεύθυνση Μάρκετινγκ, ενιαία Διεύθυνση Μουσείου-Αρχείου, ενώ εκεί θα ανήκει και η Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης, η οποία αναλαμβάνει όλη την ακίνητη περιουσία της ΕΡΤ! Η παντοδύναμη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, για την οποία έχει θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού διευθυντή ο νυν πρόεδρος της συνδικαλιστικής ΠΟΣΠΕΡΤ, θα συνενώσει τις διευθύνσεις λειτουργίας των Γενικών Διευθύνσεων Ειδήσεων και Τηλεόρασης. Δηλαδή δημιουργείται η πρωτοτυπία να αποφασίζει άλλος γενικός διευθυντής αν θα στείλει συνεργεία για την κάλυψη ενός γεγονότος και πόσα συνεργεία θα στείλει. Σε αυτή τη γενική διεύθυνση θα υπάρχουν επίσης Διευθύνσεις Παραγωγής και Διαχείρισης Μέσων, με Υποδιεύθυνση Εξωτερικών Μεταδόσεων, Διεύθυνση Κεντρικού Ελέγχου, Μετάδοσης και Θαλάμων, καθώς και Υποδιεύθυνση Συντήρησης και Ψηφιακών Μέσων.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ στο ΔΣ, οι διευθύνσεις μειώνονται κατά 6, ήταν 37 και γίνονται 31, δημιουργούνται 11 καινούργιες υποδιευθύνσεις, ενώ καταργούνται 59 τμήματα και από 168 γίνονται 109. Ποια τμήματα όμως θα υπάρχουν στην ΕΡΤ, δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση, αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη «μαγειρεύονται» αναλόγως με τα πρόσωπα που θα έχουν τις θέσεις των τμηματαρχών.

Ποιες μελέτες γίνονται στην ΕΡΤ

Κατά τη διοίκηση, το αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η αλλαγή των ωραρίων εργασίας σε συνεργασία με την ΠΟΣΠΕΡΤ, η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού, η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Εργασίας για τις ειδικότητες στην ΕΡΤ, καθώς και η καταγραφή των καθηκόντων σε κάθε ειδικότητα.

Παράλληλα με όλες τις παραπάνω αλλαγές στην ΕΡΤ προσφέρουν υπηρεσίες καταγραφής τρεις ιδιωτικές εταιρείες. Η Grant Thorton, που έχει αναλάβει την απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ με δαπάνη 158.000 ευρώ, η Διαδικασία ΑΕ για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίησης με κόστος έργου 14.900 ευρώ και η Format-Amacon για το έργο στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων με κόστος 19.560 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ